| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Renty > Renta socjalna > Renta socjalna Vademecum

Renta socjalna Vademecum

Renta socjalna wypłacana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Renta socjalna przysługuje w związku z niezdolnością do pracy. Wysokość renty socjalnej wynosi 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Kto ma prawo do renty socjalnej

Renta socjalna przysługuje osobie, która jest pełnoletnia oraz jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Naruszenie sprawności organizmu musi powstać w ściśle określonym okresie, aby osoba ubiegająca się o rentę mogła ją otrzymać . Naruszenie sprawności organizmu, które spowodowało całkowitą niezdolność do pracy musi powstać przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej  przed ukończeniem 25 roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Zobacz także: Komu przysługuje renta socjalna

O rentę socjalna może się ubiegać osoba pełnoletnia, czyli taka która ukończyła 18 rok życia. Ponadto za osobę pełnoletnią uważa się kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat, a nie ukończyła 18 roku życia. Drugim warunkiem koniecznym ubiegania się o rentę socjalną jest również niezdolność do pracy. O niezdolności do pracy może być mowa, gdy osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy

Zobacz także: Kto może ubiegać się o prawo do renty socjalnej

Kto nie ma prawa do renty socjalnej

Pomimo spełnienia wymaganych warunków osoba ubiegająca się o rentę socjalną nie otrzyma jej, jeśli:

  • ma ustalone prawo do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
  • pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych,
  • jest tymczasowo aresztowana albo odbywa karę pozbawienia wolności,
  • ma ustalone prawo do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ponadto właściciel, współwłaściciel lub posiadacz nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych również nie otrzyma prawa do renty socjalnej.

Zobacz także: Kto nie ma prawa do renty socjalnej

Osobie pobierającej rentę socjalną, renta zostanie zawieszona, jeśli będzie osiągała przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, czyli dochody z zatrudnienia, służby w wojsku, Policji, Straży Pożarnej lub innej pracy zarobkowej lub z prowadzenie działalności pozarolniczej.

Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu, gdy osoba rencista osiągnął przychód w łącznej kwocie przekraczającej 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

Zobacz także: Kiedy zawieszeniu ulega renta socjalna

Zobacz także: W jakich sytuacjach następuje zawieszenie renty socjalnej

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Warunkiem koniecznym ubiegania się o rentę socjalną jest niezdolność do pracy. O niezdolności do pracy może być mowa, gdy osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Fot. Fotolia
Warunkiem koniecznym ubiegania się o rentę socjalną jest niezdolność do pracy. O niezdolności do pracy może być mowa, gdy osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Fot. Fotolia

Klasyfikacja budżetowa 2020129.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »