| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa spedycji - WZÓR UMOWY

Umowa spedycji - WZÓR UMOWY

Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa spedycji


UMOWA SPEDYCJI


zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:


1. ............................................................................ z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., zwanym dalej Zleceniodawcą,

reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz


2. ................................................................................................. z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Spedytorem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści:


§ 1

Zleceniodawca zleca Spedytorowi w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa świadczenie usług spedycyjnych przy przewozach krajowych i międzynarodowych, a Spedytor przyjmuje zlecenie.

§ 2

1. W ramach niniejszej umowy Spedytor zobowiązany jest do:

a) dokonywania wszelkich czynności faktycznych mających na celu przygotowanie przesyłki Zleceniodawcy do przewozu, a w szczególności sprawdzenie stanu przesyłki, opakowanie, zważenie, dostarczenie przesyłki przewoźnikowi, załadunek,

b) zawierania umów przewozu i przygotowania listów przewozowych,

c) przeprowadzania odpraw celnych,

d) ubezpieczania przesyłki w czasie transportu,

e) konwojowania przesyłek niebezpiecznych (ADR),

f) przewozu przesyłek własnymi środkami transportu w przypadkach określonych w § 7 umowy, 

g) odbioru przesyłek i ich wyładunku oraz ich przechowania do czasu odbioru przez Zleceniodawcę lub odbiorcę,

h) udzielania Zleceniodawcy porad technicznych co do najbardziej wskazanego sposobu przewozu przesyłek, sporządzania dokumentacji niezbędnej do przewozu oraz innych okoliczności mających znaczenia dla prawidłowego wykonania przewozu.

2. Dokonując na podstawie niniejszej umowy czynności prawnych, a w szczególności zawierając umowy przewozu Spedytor działa w imieniu własnym. Spedytor ma obowiązek wydać Zleceniodawcy wszystko co przy wykonaniu umowy uzyskał dla niego.

§ 3

1. Wykonanie usług spedycyjnych następować będzie na podstawie pisemnego zlecenia spedycyjnego. Wzór zlecenia spedycyjnego określa załącznik nr 1.

2. Zleceniodawca jest zobowiązany zlecać Spedytorowi wykonanie usług spedycyjnych na formularzu zlecenia, którego wzór określa załącznik nr 1 do umowy. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Spedytor może odmówić wykonania usług spedycyjnych, chyba że Zleceniodawca potwierdzi zlecenie na formularzu.

§ 4

Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu Spedytorowi wszelkich wydatków poniesionych w związku z wykonaniem zlecenia spedycyjnego oraz zapłaty wynagrodzenia.

§ 5

1. Za wykonane usługi spedycyjne Spedytorowi przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa taryfa Spedytora.

2. Taryfa Spedytora obowiązująca w dniu zawarcia umowy stanowi załącznik nr 2 do umowy. Taryfa określa zasady zmiany jej wysokości.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »