| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Praca > Umowa o zastępstwo - WZÓR UMOWY

Umowa o zastępstwo - WZÓR UMOWY

Umowa na zastępstwo jest zawierana na czas w jakim określony dotychczasowy pracownik nie może świadczyć pracy (np. jest na urlopie wychowawczym). Wygasa wraz z jego powrotem do pracy...........................................................                                    …………………………….r. 
(pieczątka firmowa pracodawcy)                                   (miejscowość i data)


Umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa


zawarta w dniu ………………………….  (data)r. w ……………………… (miejscowość) pomiędzy:


1. ………………………………… (nazwa pracodawcy) z siedzibą przy ul. …………………………. (ulica) w ……………… (miejscowość),  zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowane przez Prezesa ……………………. (osoba upoważniona do podpisywania umów w imieniu pracodawcy)

a

2.      Panem …………………… (imię i nazwisko pracownika), zamieszkałym przy ul. ……………….. (ulica i numer domu) w …………………… (miejscowość), zwanym dalej Pracownikiem.


o następującej treści:

1.      Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nie świadczenia pracy przez ……………… (imię i nazwisko nieobecnego pracownika), której nieobecność jest usprawiedliwiona i wynika z faktu korzystania przez nią z urlopu macierzyńskiego.

2.      Przez powyższy okres Pracownik będzie zatrudniony w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy na stanowisku ………………………………. (nazwa stanowiska)

3.      Miejscem wykonywania pracy będzie dla pracownika siedziba Pracodawcy, tj. …………………… (nazwa budynku) mieszczące się przy ul. …………………….. (ulica) w …………………… (miejscowość), a dniem rozpoczęciem pracy jest ……………………r (data dzienna).

4.      W czasie obowiązywania niniejszej umowy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości wynagrodzenia zasadniczego w kwocie miesięcznej …………. zł brutto (słownie: ……………….. złotych), płatne w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca.

5.      Umowa o pracę może zostać wypowiedzenia przed upływem terminu na jaki została zawarta przez każdą ze stron za ………………..  (okres wypowiedzenia) dniowym okresem wypowiedzenia.

6.      Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy...............................................                                                       ...............................................
              Pracodawca                                                                                  Pracownik

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o zastępstwo

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Szymańska

projektant wnętrz, INNE MEBLE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »