REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-82/22 P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 22 grudnia 2022 r. – Jean-François Jalkh/Parlament Europejski [Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Prawo instytucjonalne – Członek Parlamentu Europejskiego – Protokół (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej – Artykuł 9 akapit trzeci – Decyzja o uchyleniu immunitetu parlamentarnego – Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-527/22 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 9 czerwca 2022 r. w sprawie T-493/21, Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior/Komisja, wniesione w dniu 6 sierpnia 2022 r. przez Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior SL

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-649/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Hiszpania) w dniu 14 października 2022 r. – XXX/Randstad Empleo SA, Serveo Servicios SA, Axa Seguros Generales SA de Seguros y Reaseguros

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-673/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 1 de Sevilla (Hiszpania) w dniu 27 października 2022 r. – CCC/Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-687/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Alicante (Hiszpania) w dniu 7 listopada 2022 r. – Julieta, Rogelio/Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-704/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 7 września 2022 r. w sprawie T-651/20, KL / EBI, wniesione w dniu 16 listopada 2022 r. przez Europejski Bank Inwestycyjny

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-705/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 7 września 2022 r. w sprawie T-751/20, KL/EBI, wniesione w dniu 16 listopada 2022 r. przez Europejski Bank Inwestycyjny

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-708/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 16 listopada 2022 r. – Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne – ASOPROVAC/Administración General del Estado

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-726/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 14 września 2022 r. w sprawach połączonych T-371/20 i T-554/20, Pollinis France/Komisja, wniesione w dniu 24 listopada 2022 r. przez Komisję Europejską

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-741/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Liège (Belgia) w dniu 2 grudnia 2022 r. – Casino de Spa SA i in.

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-747/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Bergamo (Włochy) w dniu 7 grudnia 2022 r. – KH/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-758/22, Bayerische Ärzteversorgung i in.: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 15 grudnia 2022 r. – Bayerische Ärzteversorgung, Bayerische Architektenversorgung, Bayerische Apothekerversorgung, Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung, Bayerische Ingenieurversorgung-Bau m. Psychotherapeutenversorgung/Deutsche Bundesbank

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-759/22, Sächsische Ärzteversorgung: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 15 grudnia 2022 r. – Sächsische Ärzteversorgung/Deutsche Bundesbank

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-763/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal judiciaire de Marseille (Francja) w dniu 16 grudnia 2022 r. – Procureur de la République/OP

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-766/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht München (Niemcy) w dniu 16 grudnia 2022 r. – WD/Allane SE

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-771/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Austria) w dniu 19 grudnia 2022 r. – Bundesarbeitskammer/HDI Global SE

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-774/22, FTI Touristik: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Nürnberg (Niemcy) w dniu 21 grudnia 2022 r. – JX/FTI Touristik GmbH

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-778/22, flightright: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 22 grudnia 2022 r. – flightright GmbH/ TAP Portugal

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-785/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 19 października 2022 r. w sprawie T-242/17 RENV, SC/Eulex Kosovo, wniesione w dniu 27 grudnia 2022 r. przez Eulex Kosovo

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-35/23, Greislzel: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Niemcy) w dniu 25 stycznia 2023 r. – ojciec/matka

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-44/23 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 30 listopada 2022 r. w sprawach połączonych T-316/14 RENV i T-148/19, PPK/Rada, wniesione w dniu 27 stycznia 2023 r. przez Kurdistan Workers’ Party (PKK)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-304/22, PM: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 28 grudnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammergericht Berlin – Niemcy) – PM/Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung, przy udziale: CM

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-295/20: Wyrok Sądu z dnia 8 lutego 2023 r. – Aquind i in./Komisja [Energia – Transeuropejska infrastruktura energetyczna – Rozporządzenie (UE) nr 347/2013 – Rozporządzenie delegowane zmieniające listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania – Artykuł 172 akapit drugi TFUE – Odmowa zatwierdzenia przez państwo członkowskie projektu elektroenergetycznego połączenia międzysystemowego w celu przyznania mu statusu projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania – Niewpisanie projektu przez Komisję na zmienioną listę – Obowiązek uzasadnienia – Zasada dobrej administracji – Równość traktowania – Pewność prawa – Uzasadnione oczekiwania – Proporcjonalność – Artykuł 10 Traktatu Karty Energetycznej]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-522/20: Wyrok Sądu z dnia 8 lutego 2023 r. – Carpatair/Komisja [Pomoc państwa – Sektor lotniczy – Środki wdrożone przez Rumunię na rzecz portu lotniczego w Timișoarze – Środki wdrożone przez port lotniczy w Timișoarze na rzecz spółki Wizz Air i przedsiębiorstw lotniczych korzystających z tego portu lotniczego – Decyzja stwierdzająca częściowo brak pomocy państwa dla portu lotniczego w Timișoarze i dla korzystających z niego przedsiębiorstw lotniczych – Opłaty lotniskowe – Skarga o stwierdzenie nieważności – Akt regulacyjny – Indywidualne oddziaływanie – Istotny wpływ na pozycję konkurencyjną – Bezpośrednie oddziaływanie – Interes prawny – Dopuszczalność – Artykuł 107 ust. 1 TFUE – Selektywny charakter – Korzyść – Kryterium podmiotu prywatnego]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-538/21: Wyrok Sądu z dnia 8 lutego 2023 r. – PBL i WA/Komisja [Pomoc państwa – Pomoc na rzecz klubu piłkarskiego – Odmowa zarejestrowania skargi wniesionej do Komisji przez członka klubu piłkarskiego – Status zainteresowanej strony]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA