Kategorie

Program rozwoju talentów informatycznych na lata 2019-2029

Program rozwoju talentów informatycznych na lata 2019-2029. / fot. Shutterstock
fot.Shutterstock
Program rozwoju talentów informatycznych na lata 2019-2029 został ustanowiony przez rząd. Ma na celu rozwój młodzieży o dużych zdolnościach z obszaru algorytmiki, programowania i projektowania gier komputerowych.

Program rozwoju talentów informatycznych na lata 2019-2029

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program rozwoju talentów informatycznych na lata 2019-2029”, przedłożoną przez ministra cyfryzacji. Rząd ustanawia „Program rozwoju talentów informatycznych na lata 2019-2029”. W ramach programu będzie wspierany rozwój młodzieży o ponadprzeciętnych zdolnościach w obszarze algorytmiki, programowania oraz projektowania gier komputerowych.

Cele programu

Reklama

Program ma wspomagać rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych szczególnie uzdolnionej młodzieży, przyczyniając się do kształcenia specjalistów o zaawansowanych umiejętnościach informatycznych, na których wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy. Jego efektem będzie wzmocnienie grupy specjalistów od technologii informacyjno-komunikacyjnych, zdolnych rozwiązywać złożone problemy informatyczne z pomocą zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności algorytmiczno-programistycznych i precyzyjnego modelowania matematycznego. Rynek zostanie też wzmocniony grupą specjalistów zajmujących się projektowaniem gier, którzy z powodzeniem będą konkurować na światowym rynku gamingowym. Przyczyni się też do wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju talentów informatycznych, w którym warto inwestować w rozwój zaawansowanego technologicznie oprogramowania.

Głównym celem programu będzie zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni w rozwijaniu najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych. Program stanowi odpowiedź na międzynarodowe sukcesy młodych polskich informatyków (uczniów i studentów) w zawodach algorytmiczno-programistycznych – będzie pomagał młodym ludziom w rozwijaniu talentów i kompetencji informatycznych.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + PDF.

Cele szczegółowe programu:

 • zapewnienie wsparcia młodzieży o szczególnych zdolnościach w obszarze algorytmiki i programowania oraz projektowania gier (uczestnictwo młodzieży w programie zapewni jej wiedzę i umiejętności dotyczące informatyki, algorytmiki i programowania oraz projektowania gier komputerowych, tym samym dając jej szansę na rozwój zaawansowanych kompetencji informatycznych oraz przyczyni się do udziału w olimpiadach informatycznych oraz podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji informatycznych przyszłych studentów kierunków informatycznych).
 • podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli przedmiotów matematyczno-informatycznych oraz wykładowców (wyższe kompetencje zdobyte przez nauczycieli będą miały pozytywny wpływ nie tylko na młodzież bezpośrednio uczestniczącą w programie, ale również na pozostałych uczniów i studentów).
 • wyrównanie szans na zdobycie zaawansowanych umiejętności w obszarze algorytmiki i programowania oraz projektowania gier między młodzieżą z dużych miast i mniejszych ośrodków (udział w programie będzie mógł wziąć każdy, niezależnie od regionu i wielkości miejscowości zamieszkania; do programu zostaną zakwalifikowane najlepsze zespoły uczniów i studentów oraz te zespoły, które są „o krok za nimi”; program pozwoli najlepszym zespołom i nauczycielom/ wykładowcom wejść w rolę mentora wobec pozostałych zespołów oraz nauczycieli/wykładowców; możliwe będzie wielokrotne uczestnictwo w programie uczniów/studentów, gdy ich długotrwałe wsparcie będzie uzasadnione względami ekonomicznymi i społecznymi).

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 i Europa 2020

Cele szczegółowe programu są spójne z kierunkami interwencji wyznaczonymi w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) – SOR w obszarze kapitału ludzkiego i społecznego: Lepsze dopasowanie edukacji i uczenia się do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz Cyfryzacja. Efekty realizacji programu wpisują się w cele i kierunki interwencji zawarte w SOR, tj. wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego w narodowym systemie innowacji i prowadzenie działań na wszystkich etapach kształtowania innowatorów, w tym w szkołach ponadpodstawowych i na uczelniach, a także realizowanie przedsięwzięć służących dalszej cyfryzacji i poprawie jakości usług cyfrowych. Program realizuje też cele strategii Europa 2020, a w szczególności priorytet „Młodzież w drodze”, związany z podnoszeniem jakości wszystkich poziomów kształcenia i szkolenia w Unii Europejskiej oraz łączenia go z ideą sprawiedliwości.

Rada Programowa

Program będzie realizowany w latach 2019-2029. Na jego wdrożenie zostanie przeznaczone 82,8 mln zł z budżetu państwa. Nadzór nad merytorycznymi aspektami realizacji programu sprawować będzie Rada Programowa pod przewodnictwem ministra cyfryzacji. W jej skład będą wchodzić przedstawiciele ministerstw: edukacji narodowej, nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i dziedzictwa narodowego oraz uczelni mających znaczący dorobek naukowy w obszarze informatyki.

Mistrzostwa w algorytmice i programowaniu oraz Mistrzostwa w projektowaniu gier komputerowych

Reklama

Program będzie realizowany w dwóch ścieżkach tematycznych: Mistrzostwa w algorytmice i programowaniu oraz Mistrzostwa w projektowaniu gier komputerowych. Wykonanie działań programu zostanie powierzone operatorowi, który zostanie wyłoniony w konkursie zorganizowanym na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Operatorem będą mogły zostać m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i z o.o. oraz kluby sportowe.

Zadaniem operatora będzie wyłonienie w rekrutacji (dla każdej ścieżki tematycznej): zespołów uczniów ze szkół ponadpodstawowych (w 2019 r.) oraz zespołów uczniów ze szkół ponadpodstawowych i zespołów studentów uczelni (od 2020 r.). Rekrutacja ma uwzględniać zróżnicowanie geograficzne szkół i uczelni oraz możliwie największe zróżnicowanie wielkości miejscowości, w których działają rekrutowane szkoły, a także przeprowadzenie działań zapewniających wsparcie rozwoju zaawansowanych umiejętności informatycznych członków zrekrutowanych grup. Dopuszcza się modyfikację zakresu działań operatora po zakończeniu edycji pilotażowej programu.

Uchwała wchodzi w życie w dniu następującym po dacie ogłoszenia w Monitorze Polskim.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  TSUE orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane są do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.