reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Edukacja > Jak napisać odwołanie do przedszkola (wzór)

Jak napisać odwołanie do przedszkola (wzór)

Jak napisać odwołanie do przedszkola? Prezentujemy prosty wzór oraz informacje dla rodziców, których dziecko nie dostało się do publicznej placówki.

Odwołanie do przedszkola

W art. 158 ustawy Prawo oświatowe znajdziemy regulacje dotyczące prawa do odwołania się rodziców od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.

Zgodnie z nimi rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Dzień podania do publicznej wiadomości jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia z takim wnioskiem komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołanie do przedszkola - argumenty

Argumenty, które rodzic podaje w uzasadnieniu zależą od konkretnej sytuacji.

Warto przytaczać okoliczności, które wskazują na zmiany w sytuacji dochodowej czy rodzinnej, jeśli takie miały miejsce już po złożeniu wniosku np. pojawienie się kolejnego dziecka w rodzinie, utrata pracy itp.

Rodzice mogą również wskazywać na inne argumenty, wynikające z sytuacji rodzinnej np. niemożność uczęszczania przez dziecko do innej placówki ze względu na odległość, dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do potrzeb dziecka.

W toku rekrutacji mogą się zdarzyć błędy procesowe, o których również należy pamiętać podczas składania odwołania.

„Prawidłowe podpisanie decyzji ma zasadnicze znaczenie dla strony postępowania, bowiem fakt ten potwierdza wyrażoną w rozstrzygnięciu wolę organu kolegialnego. Nieprawidłowość procesowa polegająca na niepodpisaniu decyzji przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków organu kolegialnego stawia wolę organu pod znakiem zapytania. Decyzja obarczona tym błędem już z tego tylko powodu podlega wyeliminowaniu z obrotu prawnego” – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 19 stycznia 2021 r. (II SA/Op 286/20).

„Bezsprzecznie żaden przepis ustawy nie wskazuje losowania jako jednego z etapów, czy kryteriów przyjęcia do przedszkola i stosowanie takiego mechanizmu jest przekroczeniem przez organy upoważnień ustawowych” – podkreślił w tym samym orzeczeniu sąd.

Odwołanie do przedszkola (wzór)

Poniżej prosty wzór pisma, który może pomóc w procedurze odwołania. W uzasadnieniu należy podać argumenty w zależności od własnej sytuacji.

……………………………………

(Miejscowość, data)

……………………………………

……………………………………

(Imię i nazwisko rodzica, adres, tel.)

Dyrektor Przedszkola ……………………………………

……………………………………

ODWOŁANIE

od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej ……………………………………

……………………………………

Wnoszę odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w przedmiocie odmowy przyjęcia do przedszkola mojego dziecka …………………………………… (imię i nazwisko).

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

............................

(czytelny podpis rodzica)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 910, ost. zm. Dz.U. z 2021 r., poz. 4)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Jak napisać odwołanie do przedszkola (wzór)/Fot. Shutterstock
Jak napisać odwołanie do przedszkola (wzór)/Fot. Shutterstock

PIT 2021. Komentarz174.30 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama