| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Przedszkolak > Umowa uaktywniająca - wzór

Umowa uaktywniająca - wzór

W jaki sposób zawrzeć umowę uaktywniającą z nianią? Poniżej przedstawiamy przykład umowy, jaką rodzice mogą podpisać z opiekunką.

UMOWA ZLECENIA ZWANA UMOWĄ UAKTYWNIAJĄCĄ

Zawarta w dniu 1 października 2011 r. w Warszawie pomiędzy:

Zofią Gomolą, zam. w Warszawie, ul. Wiolinowa 43 m 87, 01-778 Warszawa,
NIP ......................., PESEL .........................

zwaną dalej Dającym zlecenie,

a Marianną Kowalewską, zam. w Warszawie, ul. Strzelców Podhalańskich 245 m. 720,
03-226 Warszawa, NIP ........................., PESEL .........................., zwaną dalej Przyjmującym zlecenie,

o treści następującej:

§ 1. 

Dający zlecenie powierza, a Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonywania zadań z zakresu sprawowania opieki nad dzieckiem, jako niania.

§ 2. 

1. Sprawowanie opieki nad dzieckiem, będzie się odbywać w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Dającego zlecenie.

2. Lokal znajduje się przy ul. Wiolinowej 43 m 67, 01-778 Warszawa.

3. Opieka będzie sprawowana w godzinach od 7.30 rano do 17.00 popołudniu.

§ 3.

Przyjmujący zlecenie będzie sprawował opiekę nad rodzonym dzieckiem Dającego zlecenie.

§ 4. 

1. Przyjmujący zlecenie jest zobowiązany do:

a) zapewnienia bezpieczeństwa powierzonego mu dziecka;

b) zagwarantowania właściwej opieki pielęgnacyjnej dziecku;

c) higienicznych warunków przygotowywania posiłków.

3. Przyjmujący zlecenie gwarantuje wypoczynek powierzonego jego opiece dziecka.

4. Przyjmujący zlecenie, zapewnia dziecku powierzonego jego opiece, codzienne przebywanie na świeżym powietrzu.

§ 5. 

1. Wysokość wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynosi ...................... zł.

2. Wynagrodzenie jest płatne trzydziestego dnia każdego miesiąca, przelewem na konto przyjmującego zlecenie.

§ 6.

Umowa zostaje zawarta na okres od 1 października 2011 r. do 30 czerwca 2013 r.

§ 7. 

W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8.

 Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

DAJĄCY ZLECENIE:                                             PRZYJMUJĄCY ZLECENIE:

Zobacz również: Umowa uaktywniająca dla niani

Źródło: Serwis Żłobki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »