| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Przedszkolak > Wychowanie przedszkolne

Wychowanie przedszkolne

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat i jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych. Jak skorzystać z zagwarantowanego wychowania przedszkolnego?

Rodzina wielodzietna

Dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych przyjmowana są do przedszkola w pierwszej kolejności. Jest to generalna zasada wprowadzona do ustawy. Nie jest to uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych kryteriów. Rodzina wielodzietna rozumiana jest jako ta, w której wychowuje się troje lub więcej dzieci. Wystarczy, że dziecko pochodzi z takiej rodziny by dostało się do przedszkola.

Rodzina niepełna

Dzieci wychowujące się w rodzinach niepełnych także mają prawo do przyjęcia do przedszkola na preferencyjnych warunkach. Zgodnie z ustawową definicją, zawartą w art. art. 1 pkt 11 ustawy z 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (ustawa rekrutacyjna), samotne wychowywanie dziecka rozumiane jest jako wychowywanie podopiecznego przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnej wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Pozostawanie w nieformalnym związku i wspólne zamieszkiwanie nie wpływają na utratę statusu osoby samotnie wychowującej dziecko.

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o przyznanie miejsca w przedszkolu zobligowane są do złożenia stosownych dokumentów. I tak rodziny wielodzietne zobowiązane są do okazania oświadczenia, że posiadają co najmniej troje dzieci. Osoba samotnie wychowująca dziecko – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgon oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu innego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Rodzina zastępcza – dokumenty poświadczające objęcie dziecka opieką. Jeśli zostało wprowadzone jakiekolwiek kryterium dodatkowe, np. kryterium dochodowe, wtedy również musi być ono udokumentowane, np. w postaci zaświadczenia o uzyskanych dochodach. Dyrektorzy szkół i samorządy na mocy art. 1 pkt 11 ustawy z 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw uzyskali uprawnienie do wglądu w w/w dokumenty.

Dostępność miejsc w placówce

Przyjęcie dziecka do przedszkola w trakcie trwania roku szkolnego uzależnione jest tylko od woluntatywnej decyzji dyrektora. Nie ma wówczas zastosowania postępowanie rekrutacyjne. Rodzicom będącym w takiej sytuacji pozostaje jedynie skorzystanie z oferty placówek niepublicznych.

Polecamy serwis: Dziecko i prawo

Zmienione przepisy realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. (sygn. akt K 38/12). TK stwierdził, iż kryteria naboru do szkół i przedszkoli powinny wynikać z ustawy, a nie z rozporządzenia ministra edukacji narodowej. Przepisy, które w ustawie nie gwarantują każdemu dziecku miejsca w szkole podstawowej i gimnazjum, są naruszeniem konstytucji.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.),
  • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. (sygn. akt K 38/12).

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »