| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Jak zaskarżyć uchwałę we wspólnocie mieszkaniowej?

Jak zaskarżyć uchwałę we wspólnocie mieszkaniowej?

W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną wspólnoty mieszkaniowej, podobnie jak w przypadku wyboru zarządu, czy udzielenia absolutorium zarządowi wspólnoty, konieczne jest podjęcie uchwały przez właścicieli lokali. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w granicach kompetencji wspólnoty mieszkaniowej i powinny realizować interesy wszystkich członków wspólnoty, a także pozostawać w zgodzie z przepisami prawa i zasadami prawidłowej gospodarki nieruchomością.

Kto może zaskarżyć uchwałę wspólnoty?

Właścicielom lokali niezadowolonym z postanowień podjętej uchwały przysługuje prawo do wniesienia zaskarżenia takiej do sądu. Takie prawo nie przysługuje natomiast innym użytkownikom nieruchomości, np. najemcom, domownikom właściciela lokalu. Zaskarżenie uchwały przyjmuje formę pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej przeciwko wspólnocie. Roszczenie powództwa sprowadza się do żądania uchylenia zaskarżonej uchwały i właściciel co do zasady nie może domagać się nakazania wspólnocie podjęcia innej uchwały w miejsce zaskarżonej. Pewien wyjątek stanowi uchwała o odmowie zgody na połączenie lub podział lokali. Pozew o uchylenie uchwały podlega stałej opłacie sądowej w kwocie 200 złotych.

Co może być podstawą zaskarżenia uchwały?

W pozwie właściciel lokalu powinien wskazać uchwały, których uchylenia się domaga, przytoczyć powody, dla których powinno dojść do ich uchylenia, a także wypełnić pozostałe wymogi przewidziane dla pozwów przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego (np. określić wartość przedmiotu sporu w przypadku uchwał o charakterze majątkowym, wskazać adresy stron, etc.). Podstawą do wniesienia powództwa może być niezgodność uchwały z przepisami prawa (zarówno w aspekcie merytorycznym uchwały, jak i sposobu jej uchwalania), niezgodność z umową właścicieli lokali, naruszenie zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny narusza prawnie chronionych interesów właściciela lokalu. Prawdopodobnie najczęstszą przyczyną uchylania uchwał są właśnie uchybienia proceduralne polegające, np. wadliwym sposobie zawiadomienia o terminie zebrania, prowadzenie głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów przez osoby nieuprawnione, czy niewłaściwe stosowanie sytemu głosowania jeden właściciel – jeden głos.

Zobacz serwis: Nieruchomości

W jakim terminie należy wnieść pozew?

Właściciel może wnieść pozew o uchylenie uchwały w ciągu 6 tygodni od jej podjęcia, jeżeli uchwała została podjęta na zebraniu, lub też w terminie 6 tygodni od powiadomienia właściciela lokalu o treści uchwały podjętej w drodze indywidualnego zbierania głosów. Powyższe terminy mają charakter zawity ich upływ zasadniczo uniemożliwiają późniejsze zaskarżanie podjętej uchwały.

Zobacz serwis: Pozwy

Strony postępowania

Postępowanie toczy się pomiędzy skarżącym właścicielem lokalu (powodem), a wspólnotą mieszkaniową (pozwana). Inni właściciele lokali wchodzących w skład wspólnoty nie stają się automatycznie uczestnikami takiego postępowania, mogą jednakże wystąpić z interwencją uboczną, po którejkolwiek ze stron postępowania. Zainteresowani właściciele lokali powinni w tym celu złożyć pisma procesowe do sądu rozpoznającego pozew, wraz ze wskazaniem strony na korzyść której zgłaszają interwencje.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. (Dz.U.00.80.903 j.t. z późn. zm.);
  2. art. 76 i nast. k.p.c.;
  3. art. 27 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.10.90.594 j.t. z późn. zm)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »