| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Urząd Stanu Cywilnego > Co to jest akt małżeństwa?

Co to jest akt małżeństwa?

Akt małżeństwa to jeden z aktów stanu cywilnego, sporządzany przez kierownika stanu cywilnego. Jest częścią księgi stanu cywilnego. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia małżeństwa.

Akt małżeństwa sporządza kierownik urzędu stanu cywilnego.

Akt małżeństwa zawartego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. Jeżeli akt małżeństwa nie mógł być z ważnych przyczyn sporządzony niezwłocznie po jego zawarciu, sporządza się go natychmiast po ustaniu przeszkody.

Podstawą sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym jest przekazanie przez duchownego - kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa - zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w jego obecności. 

Zaświadczenie to podpisują: duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie. 

Powyższe zaświadczenie wraz z zaświadczeniem wystawionym przez kierownika urzędu stanu cywilnego stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od zawarcia małżeństwa.

Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym, po dniu, w którym do urzędu stanu cywilnego nadeszły dokumenty.

Jeżeli zawarcie małżeństwa następuje przed konsulem, sporządza on protokół stwierdzający złożenie przez przyszłych małżonków oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. 

Powyższy protokół, podpisany przez małżonków, świadków i konsula, stanowi podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego. 

W tym celu protokół wraz z zapewnieniami osób wstępujących w związek małżeński, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie przez nie małżeństwa, oraz z oświadczeniem o nazwisku (nazwiskach), które będą nosić po jego zawarciu, a także o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa - konsul przesyła niezwłocznie do urzędu stanu cywilnego m.st. Warszawy.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa, na wniosek osób zawierających małżeństwo, kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje bezpłatnie 3 odpisy skrócone tego aktu.

Zobacz: Jakie dokumenty potrzebne do ślubu

Dokument ten zawiera następujące dane:

  • nazwiska i imiona osób zawierających związek małżeński,
  • nazwiska rodowe osób zawierających związek małżeński,
  • stan cywilny osób zawierających związek małżeński,
  • datę i miejsce urodzenia osób zawierających związek małżeński,
  • miejsce zamieszkania osób zawierających związek małżeński,
  • imiona, nazwiska i nazwiska rodowe ich rodziców,
  • miejsce i datę zawarcia małżeństwa,
  • nazwiska i imiona świadków,
  • nazwisko, które będą nosić małżonkowie i ich dzieci,
  • potwierdzenie złożenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.

Zobacz również serwis: Małżeństwo

Za wydanie aktu małżeństwa należy uiścić opłatę w wysokości 84 zł.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »