| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Rozwiązanie umowy > Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest wydawane przez pracodawcę po rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem. W przypadku błędów lub braków pracownik może wnosić o sprostowanie świadectwa pracy. Co powinno zawierać świadectwo pracy, aby było kompletne?

Świadectwo pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

W świadectwie pracy pracodawca musi podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Zobacz: Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo o elementach świadectwa pracy mówi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Zgodnie z tym rozporządzeniem oprócz informacji już wskazanych w świadectwie pracy zamieszcza się informacje dotyczące:

 1. wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 2. podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 3. urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 4. wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 5. należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 6. okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 7. wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 8. liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy),
 9. wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego dla pracownika wychowującego dziecko w wieku do 14 lat,
 10. okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 11. okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 12. okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 13. okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 14. danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

Zobacz: Czy można zwolnić z pracy chorego pracownika?

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »