reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Twoje prawa > Konsument może spłacić kredyt w każdym czasie nie informując kredytodawcy

Konsument może spłacić kredyt w każdym czasie nie informując kredytodawcy

Kredytobiorca zgodnie z przepisami prawa może spłacić kredyt przed określonym umownie terminem. Nie ma obowiązku informowania o tym kredytodawcy. Oznacza to, ze nie można uzależnić wcześniejszej spłaty od uprzedzenia o takim zamiarze.

Zgodnie z art. 75a ustawy prawo bankowe (Dz.U.2012.1376) termin spłaty kredytu jest terminem zastrzeżonym dla obu stron, o ile umowa kredytu nie stanowi inaczej. Jednakże ta regulacja nie ma odniesienia do kredytów konsumenckich, bowiem na mocy art. 48 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U.2011.126.715) konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytem konsumenckim jest każdy kredyt przeznaczony na cele inne niż związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Termin spłaty kredytu

Umowa kredytu powinna określać termin spłaty, co stanowi cechę odróżniającą ją od umowy pożyczki, bowiem w przypadku nieoznaczenia terminu zwrotu pożyczki, dłużnik zobowiązany jest zwrócić pożyczkę w terminie 6 tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Jednakże niedozwolony jest zapis w umowie o zobowiązaniu pożyczkobiorcy bądź kredytobiorcy do poinformowania o zamiarze zwrotu lub spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych. Takie postanowienie jest sprzeczne z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 48 ust 2 tej ustawy kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta. Niedozwolone jest ponadto zastrzeżenie kary umownej w przypadku opóźnienia w świadczeniu. Możliwe jest natomiast ustanowienia wysokości odsetek za czas opóźnienia, chociażby wierzyciel nie poniósł żadnej szkody oraz w przypadku, gdyby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Odpowiednio stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Należy zaznaczyć, iż skoro ustawa przyznaje kredytobiorcy możliwość przedterminowej spłaty kredytu to umowa o kredyt konsumencki zawarta na czas nieoznaczony nie może nakładać żadnych ograniczeń odnośnie spłaty należności przez kredytobiorcę.

Zobacz również: Spłacając wcześniej kredyt oszczędzisz na odsetkach

Spłata przed terminem

Jeżeli konsument dokona spłaty kredytu w całości bądź w części przed terminem, wówczas całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Wcześniejsza spłata kredytu nie powinna pociągać za sobą innych zobowiązań w postaci uiszczenia dodatkowych opłat.

Ustanowienie prowizji

W umowie kredytowej kredytodawca może zastrzec prowizję za spłatę kredytu przed terminem, jeżeli spłata przypada na okres, w którym stopa procentowa jest stała a kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłasza prezes GUSu w Monitorze Polskim z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu. Ważne jest, że prowizja nie może przekraczać 1% spłacanej części kredytu, jeżeli okres między spłatą kredytu a właściwym terminem przekracza jeden rok. Jeżeli okres ten nie przekracza roku wówczas prowizja nie może przekraczać 0,5% spłacanej części kwoty kredytu. Ponadto wysokość prowizji nie może przewyższać wysokości odsetek, które konsument byłby zobowiązany zapłacić w okresie między spłatą kredytu przed terminem, a uzgodnionym terminem zakończenia umowy, a także nie może być wyższa niż bezpośrednie koszty kredytodawcy związane z tą spłatą. Wskazane uregulowania art. 50 ustawy mogą być zmieniane na korzyść kredytobiorcy. Natomiast w przypadku umów o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, w których spłata została dokonana zgodnie z umową ubezpieczenia zawartą w celu zabezpieczenia spłaty kredytu prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie przysługuje kredytodawca. Regulacja ta ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Kredytodawca jest ponadto zobowiązany do rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości.

Zobacz też: Czy wcześniejsza spłata kredytu zawsze się opłaca?

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama