| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Renty > Renty 2013 > Zawieszenie renty socjalnej w 2013 r.

Zawieszenie renty socjalnej w 2013 r.

Osoba otrzymująca rentę socjalną, aby nie została ona zawieszona, nie może osiągać przychodu w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kiedy renta socjalna może zostać zawieszona?

Zawieszenie renty socjalnej

Renta zostanie zawieszona za miesiąc, w którym uprawniony osiągnie przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

O przekroczeniu tej kwoty, która od 1 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. wynosi 2 457,20 zł należy niezwłocznie poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązek poinformowania leży na osobie pobierającej rentę socjalna lub na jaj przedstawicielu ustawowym, np. rodzicu lub kuratorze. Powiadomienie następuje na piśmie w formie oświadczenia. W przypadku, gdy od przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne – należy dodatkowo przedstawić zaświadczenie wystawione przez płatnika składek.

Zobacz: Renta socjalna 2013

Prawo do rent socjalnej zostanie zawieszone, jeżeli przychody pochodzą z działalności, która podlega pod ubezpieczenie społeczne. Chodzi tu o następującą działalność:

 1. praca wykonywana w ramach stosunku pracy,
 2. praca nakładcza,
 3. praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
 4. wykonywanie pracy w ramach umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy,
 5. wykonywania pracy na podstawie:
  1. umowy-zlecenia,
  2. umowy agencyjnej,
  3. innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,
  4. umowy o dzieło,

w przypadku, gdy umowę taką otrzymujący rentę socjalną zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,

 1. prowadzi pozarolniczą działalność oraz współpracuje przy jej wykonywaniu,
 2. wykonuję pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 3. odpłatnie świadczy pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (o ile przysługuje renta w wysokości 50% renty socjalnej) oraz
 4. pobiera stypendium sportowego.

Zobacz: Kto nie ma prawa do renty socjalnej?

Za przychód uznaje się również pobrane zasiłki chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie, jak również wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczenia rehabilitacyjne i wyrównawcze oraz zasiłki i dodatki wyrównawcze.

Kiedy jeszcze renta socjalna ulegnie zawieszeniu?

Wypłacanie renty socjalnej zostanie zawieszone również w przypadku osiągania dochodu z tytułu umowy najmu czy dzierżawy. Umowy te mogą być bowiem opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osób fizycznych.

Zobacz: Jak pracodawca musi pomóc pracownikowi przejść na rentę?

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »