| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Renty > Renty 2013 > Zawieszenie renty socjalnej w 2013 r.

Zawieszenie renty socjalnej w 2013 r.

Osoba otrzymująca rentę socjalną, aby nie została ona zawieszona, nie może osiągać przychodu w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kiedy renta socjalna może zostać zawieszona?

Zawieszenie renty socjalnej

Renta zostanie zawieszona za miesiąc, w którym uprawniony osiągnie przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

O przekroczeniu tej kwoty, która od 1 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. wynosi 2 457,20 zł należy niezwłocznie poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązek poinformowania leży na osobie pobierającej rentę socjalna lub na jaj przedstawicielu ustawowym, np. rodzicu lub kuratorze. Powiadomienie następuje na piśmie w formie oświadczenia. W przypadku, gdy od przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne – należy dodatkowo przedstawić zaświadczenie wystawione przez płatnika składek.

Zobacz: Renta socjalna 2013

Prawo do rent socjalnej zostanie zawieszone, jeżeli przychody pochodzą z działalności, która podlega pod ubezpieczenie społeczne. Chodzi tu o następującą działalność:

 1. praca wykonywana w ramach stosunku pracy,
 2. praca nakładcza,
 3. praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
 4. wykonywanie pracy w ramach umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy,
 5. wykonywania pracy na podstawie:
  1. umowy-zlecenia,
  2. umowy agencyjnej,
  3. innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,
  4. umowy o dzieło,

w przypadku, gdy umowę taką otrzymujący rentę socjalną zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,

 1. prowadzi pozarolniczą działalność oraz współpracuje przy jej wykonywaniu,
 2. wykonuję pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 3. odpłatnie świadczy pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (o ile przysługuje renta w wysokości 50% renty socjalnej) oraz
 4. pobiera stypendium sportowego.

Zobacz: Kto nie ma prawa do renty socjalnej?

Za przychód uznaje się również pobrane zasiłki chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie, jak również wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczenia rehabilitacyjne i wyrównawcze oraz zasiłki i dodatki wyrównawcze.

Kiedy jeszcze renta socjalna ulegnie zawieszeniu?

Wypłacanie renty socjalnej zostanie zawieszone również w przypadku osiągania dochodu z tytułu umowy najmu czy dzierżawy. Umowy te mogą być bowiem opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osób fizycznych.

Zobacz: Jak pracodawca musi pomóc pracownikowi przejść na rentę?

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »