| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Renty > Renty 2013 > Renta socjalna 2013

Renta socjalna 2013

W 2013 roku prawo do renty socjalnej przysługuje osobom, które niezdolne są do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Wysokość renty socjalnej to 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Czym jest renta socjalna?

Renta socjalna jest świadczeniem przysługującym osobom pełnoletnim w związku z niemożnością podjęcia przez nie jakiejkolwiek  pracy.

Kto przyznaje i wypłaca rentę socjalną?

Od 1 października 2003 r. organem właściwym do przyznawania i wypłaty renty socjalnej jest właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wcześniej były to ośrodki pomocy społecznej.

Rentę przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego, a także innej osoby albo kierownika ośrodka pomocy społecznej.

Zobacz również:  Waloryzacja rent i emerytur 2013

Kto ma prawo do renty socjalnej?

Prawo do renty socjalnej przysługuje, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej:

  • osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym ma terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej,
  • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Komu przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna przysługuje tylko osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18. roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, przed ukończeniem 25. roku życia,
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Pełnoletni jest to osoba, która ukończyła 18. rok życia, a także kobieta, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16, ale przed ukończeniem 18 lat.

Zobacz również: Kto ma prawo do renty powypadkowej

Rodzaje renty socjalnej

Stała renta socjalna przysługuje, jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała.

Natomiast renta socjalna okresowa przyznawana jest, jeśli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

Całkowitą niezdolność do pracy, a także okres jej trwania, ustala lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska. Osobą, która utraciła całkowitą zdolność do pracy jest osoba niezdolna do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »