| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa stała o wykonywanie remontów - WZÓR UMOWY

Umowa stała o wykonywanie remontów - WZÓR UMOWY

Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przez czas określony w umowie do wykonywania remontów oraz czynności konserwacyjnych. W zamian otrzymuje wynagrodzenie.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa stała o wykonywanie remontów


UMOWA STAŁA O WYKONYWANIE ROBÓT REMONTOWYCH I KONSERWACJI


Zawarta w dniu ........................ w....................................................... pomiędzy:


.................................................................... z siedzibą w .......................................................... przy ul. .................................................................................. reprezentowanym przez:

1.      .........................................................................................................................

2.      .........................................................................................................................  zwanym w treści umowy Zamawiającym, z jednej strony,

a

...............................................................................z siedzibą (ew. zamieszkałym) w ........................................................................................................................... , przy ul. ..................................................................................................................................... reprezentowanym przez:

1.      ........................................................................................................

2.      ......................................................................................................... zwanym w treści umowy Wykonawcą, z drugiej strony, zawarta została umowa treści następującej:


§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania konserwację i re­monty .................................................................. zainstalowanych w obiekcie ........................................... przy ul. ............................................. w ........................................................................................... .

2.   Podstawą zawarcia umowy jest zlecenie Zamawiającego nr ...................... z dnia .......................................................................................................................................................... .

3.      Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością.

§ 2

1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia ............................ do dnia wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze stron.

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem ............................. miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypad­ku eksploatacji niezgodnej z założeniami instrukcji obsługi przedmiotu konserwacji, a także w przypadku stwierdzenia dokonania naprawy w zakresie zleconym Wykona­wcy — przez osobę nieuprawnioną.

§ 3

1. Wykonawca przeprowadzać będzie czynności konserwacyjne ..................................................... polegające na ............................................................ zgodnie z wymogami instrukcji obsługi technicznej i eksploatacji.

2. Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych dostarczać będzie ............................................................................................................................................... .

3. Koszty materiałów, o których mowa w pkt. 2 rozliczane będą przez strony w sposób następujący .....................................................................

§ 4

1. Wykonawca dokonywał będzie okresowych remontów .......................................................... w terminach zgodnych z instrukcją obsługi — w terminach .............................. (półrocznych, miesięcznych).

2.      Części zamienne niezbędne do przeprowadzania remontów dostarczy ................................. na koszt ........................................................................................................................................... .

§ 5

1. Wykonawca podejmuje się usuwania nieprzewidzianych awarii........................... zgłoszonych w dni robocze w godzinach ..................................................... w sposób następujący .......................................................................................................................................................... .

2. Wykonawca podejmuje się usunięcia awarii w terminie ............................ (godzin, dni) od chwili zgłoszenia.

§ 6

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie prac będących przed­miotem umowy wynosić będzie:

1. za czynności konserwacyjne w wys. .................................. na podstawie .......................................................................................................................................................... .

2. za wykonywanie remontów w wys. ......................................................................... na podstawie .......................................................................................................................................................... .

3. za usuwanie doraźnych awarii w wys. ................................ na podstawie .................................. .

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »