| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Najem i dzierżawa > Najem mieszkania: jakie zabezpieczenia w treści umowy

Najem mieszkania: jakie zabezpieczenia w treści umowy

Spisanie dobrej umowy najmu mieszkania ma istotne znaczenie dla ochrony lokalu wynajmującego. Poszczególne zapisy umowy mogą odpowiednio dyscyplinować najemcę.

Najem

Najem został uregulowany przepisach Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 659 ust. 1 przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Stosunek najmu powstaje zatem na mocy umowy. Umowa taka może być zawarta w formie ustnej, niemniej jednak najlepszym rozwiązaniem jest spisanie umowy w formie pisemnej.

Umowa ustna jest tak samo wiążąca jak umowa pisemna. O wiele trudniej jednak udowodnić jej treść przed sądem. Dla bezpieczeństwa warto zatem umowę zawrzeć na piśmie. Treść takiej umowy powinna być podpisana przez obydwie strony.

Zobacz: Wynajem mieszkania - krok  po kroku

Protokół wydania mieszkania

Oddając mieszkanie w najem udostępniamy je innej, często obcej osobie. Zanim to jednak uczynimy warto najpierw dokonać generalnej oceny stanu mieszkania i sprzętów w nim pozostających. Pozwoli to na przyszłość dowodzić nam ewentualnych zniszczeń dokonanych przez lokatorów.

Zawierając umowę warto zatem pomyśleć o dołączeniu do niej, bądź to w samej treści, bądź w formie załącznika protokołu przekazania mieszkania. W treści protokołu, który należałoby sporządzić w obecności najemcy, trzeba szczegółowo opisać stan mieszkania, nie pomijając przy tym opisu znajdujących się w nim mebli oraz sprzętów.

Przy podpisywaniu umowy najmu warto sporządzić protokół przekazania mieszkania, podpisany przez obydwie strony. W treści protokołu należy szczegółowo opisać stan mieszkania oraz sprzętów. Taki protokół może być przydatny w kwestii dochodzenia roszczeń za zniszczenia dokonane przez najemcę, zwłaszcza na etapie postępowania sądowego.

Zobacz serwis: W sądzie

Kaucja

Jednym z częstych rodzajów zabezpieczenia interesów wynajmującego jest kaucja zabezpieczająca. Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów kaucja zabezpieczenia roszczenia z tytułu najmu lokalu, w tym z tytułu szkód spowodowanych przez najemcę, które nie wynikają z normalnego użytkowania. Kaucja nie może zatem służyć jako zabezpieczenie roszczeń z innego tytułu.

X wynajmuje mieszkanie od Y. Umowa zakłada wpłatę przez X kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Dodatkowo Y sprzedał X telewizor. Kaucja, która zabezpiecza roszczenia z tytułu najmu nie może służyć także jako zabezpieczenie zapłaty ceny telewizora.

Kara umowna

Jednym z istotniejszych sposobów zabezpieczenia interesów wynajmującego jest zawarcie w treści umowy klauzuli kary umownej. Istota kary umownej polega na tym, iż w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Innymi słowy wynajmujący może żądać od najemcy zapłaty odszkodowania w ustalonej wysokości bez względu na to czy poniósł szkodę.

Możliwość ustalenia kary umownej istnieje jednak tylko w odniesieniu do wykonywania  zobowiązań niepieniężnych. Tym samym kara umowna nie może być ustalona w odniesieniu do obowiązku terminowego regulowania czynszu.

Wynajmujący może zatem zastrzec karę umowną w odniesieniu do obowiązku zwrotu przedmiotu najmu (mieszkania) w stanie niepogorszonym, przy uwzględnieniu normalnego używania.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyrankiewicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »