| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zasiłki > Wypłata zasiłków > Kto wypłaca zasiłki z ubezpieczenia chorobowego

Kto wypłaca zasiłki z ubezpieczenia chorobowego

Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub płatnicy składek. W jakich sytuacjach świadczenia wypłaca ZUS, a w jakich płatnicy?

ZUS albo płatnicy składek

Do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, czyli z ubezpieczenia chorobowego należą:

  • zasiłek chorobowy - przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego;
  • świadczenie rehabilitacyjne – przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
  • zasiłek wyrównawczy - przysługuje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy, jeśli jego miesięczne wynagrodzenie osiągane podczas rehabilitacji jest niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
  • zasiłek macierzyński - przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego: urodziła dziecko lub przyjęła na wychowanie dziecko;
  • zasiłek opiekuńczy -przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8 lat, chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat oraz nad innym chorym członkiem rodziny .

Prawo do zasiłków i świadczeń i ich wysokość ustają płatnicy składek albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do ich obowiązków należy również wypłacanie zasiłków

Płatnicy składek ustalają prawo do zasiłków i wypłacają je, jeśli zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z jednym wyjątkiem osób uprawnionych do zasiłków po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala prawo i wysokość zasiłków oraz je wypłaca:

  • ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
  • ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,
  • ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego,
  • duchownym, którzy są ubezpieczeni,
  • osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia.

Zobacz także: ZUS

Kiedy wypłacane są zasiłki

Termin wypłaty zasiłków jest uzależniony, od tego jaki podmiot je opłaca, czy są to płatnicy składek lub może Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku zasiłków wypłacanych przez ZUS, wypłaty ZUS dokonuje na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty z złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.

Płatnicy składek natomiast dokonują wypłaty zasiłków w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń. W przypadku, kiedy płatnik nie wypłaci zasiłku w terminie ma obowiązek wypłacić dodatkowo ubezpieczonemu odsetki.

Zobacz także: Wypłata zasiłków Vademecum

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 60 poz. 636)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »