| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zasiłki > Zasiłek pogrzebowy > Zasiłek pogrzebowy – praktyczny poradnik

Zasiłek pogrzebowy – praktyczny poradnik

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci ubezpieczonego, osobie pobierającej emeryturę lub rentę, osobie, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania lub pobierania oraz członkowi rodziny osoby ubezpieczonej oraz osoby pobierającej emeryturę lub rentę.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Należy jednakże pamiętać, że przysługuje on tylko z jednego tytułu.

Żeby pobrać zasiłek pogrzebowy należy wpierw pokryć koszty pogrzebu. Koszty te może pokryć (oprócz nas samych) pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba pokrywa koszty pogrzebu, zasiłek ten ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Zobacz: Obowiązki pracodawcy związane ze śmiercią pracownika

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione (w II kwartale 2010 roku, przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3197, 85 zł).

Obecna kwota zasiłku pogrzebowego, czyli 6.395,70 obowiązuje od 1 września do 30 listopada 2010 r. Jednakże od marca 2011 roku, wysokość zasiłku zostanie obniżona do 4 tys. zł.

Kwotę zasiłku ustala się miesięcznie, zaczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału, przysługujący na okres 3 miesięcy. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza kwotę zasiłku pogrzebowego formie komunikatu, który jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego.

Zobacz: Odprawa pośmiertna

Kiedy przedawnia się roszczenie o wypłatę?

Nie otrzymamy zasiłku, jeżeli nie zgłosimy wniosku w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. W przypadku, gdy zidentyfikowanie osoby zmarłej było niemożliwe bądź nastąpiło opóźnienie w odnalezieniu zwłok, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. Taki obraz rzeczy rysował się do tej pory, gdyż 28 października 2010 roku, Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność tego przepisu z Konstytucją RP (sygn. P25/09) .

Wyrok ten daje możliwość uzyskania świadczenia w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia śmierci osoby.

Trybunał podkreślił, że urządzenie pogrzebu z reguły następuje niezwłocznie po dniu śmierci osoby, natomiast obecny 12-miesięczny termin, bez możliwości określenia innego biegu terminu, prowadzi do skutków sprzecznych z celem – mowa tutaj o sytuacji, gdy uprawnione podmioty zostały pozbawione prawa do zasiłku pogrzebowego, gdyż nie mogły zorganizować pogrzebu w przeciągu roku od dnia śmierci osoby, np. z przyczyn na późniejsze odnalezienie ciała.

Znowelizowany przepis umożliwił osobom uprawnionym ubieganie się o zasiłek po zmarłym w przypadku późniejszego niż 12 miesięcy od dnia zgonu odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania zmarłego.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Jednym z podstawowych dokumentów wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego - druk ZUS Z-12. Przed jego wypełnieniem warto zapoznać się z pouczeniem, które jest w nim zawarte. Oprócz wniosku należy przedstawić skrócony odpis aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, bądź kopie rachunków potwierdzone przez bank, jeżeli oryginały zostały uprzednio w nim złożone, a także dokument, który potwierdzi pokrewieństwo bądź powinowactwo nas z osobą zmarłą (skrócony odpis aktu stanu cywilnego, dowód osobisty).

Pobierz druk ZUS Z-12

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


PPK dla pracownika24.90 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

tel./fax: +48 (22) 635 46 00

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »