| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zasiłki > Zasiłek pogrzebowy > Zasiłek pogrzebowy po zmarłym strażaku

Zasiłek pogrzebowy po zmarłym strażaku

Rodzina strażaka, która poniosła koszty jego pogrzebu, może liczyć na zasiłek pogrzebowy. Zasiłek ten przysługuje również w razie pokrycia kosztów pogrzebu zmarłego członka rodziny strażaka.

Zasiłek pogrzebowy po śmierci strażaka lub członka jego rodziny

W razie śmierci strażaka przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł. Zasiłek przysługuje małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu lub rodzicom, którzy pokryli koszty pogrzebu. Jeśli koszty pogrzebu pokryły inne osoby, zasiłek przysługuje im w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów pogrzebu, jednak nie więcej niż 4000 zł.

Zasiłek w wysokości 2000 zł przysługuje małżonkowi, dzieciom, rodzicom, wnukom lub rodzeństwo w przypadku, kiedy koszty pogrzebu strażaka ponosi Państwowa Straż Pożarna. Koszty pogrzebu pokrywa się ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, jeśli śmierć strażaka nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku z udziałem w akcji ratowniczej.

W razie śmierci członka rodziny strażakowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 000 zł, jeżeli sam pokrył koszty pogrzebu. W przypadku, kiedy koszty pogrzebu pokryła inna osoba zasiłek przysługuje w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych, nie wyższych jednak od kwoty 4000 zł.

Zobacz także: Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego

Za członka rodziny strażaka, po śmierci której przysługuje zasiłek pogrzebowy uważa się:

  • małżonka;
  • dzieci własne, dzieci małżonka oraz dzieci przysposobione;
  • dzieci wychowywane w ramach rodziny zastępczej;
  • dzieci przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli ich rodzice nie żyją albo nie mogą im zapewnić utrzymania, lub zostali pozbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej;
  • rodziców i byłych prawnych opiekunów strażaka albo jego małżonka;
  • osobę, której opiekunem prawnym został ustanowiony strażak lub jego małżonek.

Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego w razie śmierci strażaka są: wyciąg z aktu zgonu (do wglądu) oraz oryginały rachunków:

  • poniesionych kosztów pogrzebu, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzina,
  • faktycznych kosztów pogrzebu, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

Do kosztów pogrzebu można zaliczyć między innymi: opłatę za zakup miejsca pochowania na cmentarzu, przewóz zwłok strażaka do miejscowości, w której zmarły ma być pochowany, zakup trumny, wybudowanie nagrobka, zakup wieńca lub kwiatów czy też ogłoszenie nekrologu w prasie.

Zobacz także: Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 1991 r. nr 88 poz. 400)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 roku w sprawie warunków pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka (Dz. U. z 2002 nr 23 poz. 235)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »