| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zasiłki > Zasiłek pogrzebowy > Śmierć w wypadku w szczególnych okolicznościach a zasiłek pogrzebowy

Śmierć w wypadku w szczególnych okolicznościach a zasiłek pogrzebowy

Osobie, która poniosła koszty pogrzebu osoby zmarłej wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu osoby, która zmarła wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach oraz osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach lub członka jej rodziny.

W razie zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego (w związku z wypadkiem w szczególnych okolicznościach) z prawem do zasiłku pogrzebowego lub do świadczenia w wysokości zasiłku pogrzebowego na podstawie odrębnych przepisów - zasiłek pogrzebowy lub świadczenie pieniężne przysługuje na podstawie przepisów odrębnych.

Zobacz także: Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego

Wypadek w szczególnych okolicznościach

Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje w razie pokrycie kosztów pogrzebu osoby zmarłej na skutek wypadku w szczególnych okolicznościach. Jaki wypadek można uznać za wypadek w szczególnych okolicznościach? Ustawa dokładnie wskazuje Za wypadek 15 rodzajów wypadków, które kwalifikuje się jako wypadki w szczególnych okolicznościach. Zaliczymy do nich nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, powodujące śmierć, która nastąpiła:

 • przy ratowaniu innych osób od grożącego ich życiu niebezpieczeństwa;
 • przy chronieniu własności publicznej przed grożącą jej szkodą;
 • przy udzielaniu przedstawicielowi organu państwowego lub organu samorządu terytorialnego pomocy przy spełnianiu czynności urzędowych;
 • przy wykonywaniu prac związanych ze spisami powszechnymi;
 • przy ściganiu lub ujęciu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub przy chronieniu innych osób przed napaścią;
 • przy wykonywaniu funkcji radnego lub członka komisji rady wszystkich jednostek samorządu terytorialnego albo przy wykonywaniu przez sołtysa czynności związanych z tym stanowiskiem;
 • przy wykonywaniu funkcji ławnika w sądzie;
 • w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacja studiów lub nauki;
 • przy pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy na innej podstawie niż umowa o pracę;
 • przy pracy wykonywanej w ramach terapii zajęciowej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami;
 • przy wykonywaniu bezpośredniej ochrony przed klęskami żywiołowymi;
 • przy wykonywaniu funkcji członka komisji powołanej przez organ państwowy lub organ samorządu terytorialnego do przeprowadzenia wyborów lub referendum;
 • przy wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza;
 • w trakcie uczestnictwa w centrum integracji społecznej;
 • przy wykonywaniu przez bezrobotnego prac społecznie użytecznych;
 • przy odbywaniu praktyki absolwenckiej.

Zobacz także: Pomoc materialna na pokrycie kosztów pogrzebu

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2002 r. nr 199 poz. 1674)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »