| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Formy zatrudnienia > Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika?

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika?

Przepisy Kodeksu pracy zawierają katalog obowiązków jakie ciążą na pracodawcy wobec telepracownika.

Zgodnie z art. 6711 § 1 Kp pracodawca obowiązany jest:

1) dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy,
2) ubezpieczyć sprzęt,
3) pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,
4) zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu

Ponadto pracodawca określa:

• zasady ochrony danych przekazywanych telepracownikowi oraz przeprowadza, w miarę potrzeb, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.
• wypełnia obowiązki wynikające z działu IX Kodeksu pracy tj. związane z Bhp z wyłączeniem:
- obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, określonego w art. 212 pkt 4 Kp,
- obowiązków określonych w rozdziale III działu II Kp tj wynikające ze stosunku pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę,
- obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych, określonego w art. 233 Kp,

Zobacz również serwis: Bezrobotny

Pracodawca i telepracownik mogą również w odrębnej umowie, określić:

1) zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowiącego własność telepracownika,

W przypadku, o którym mowa wyżej telepracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w porozumieniu, regulaminie, lub w umowie.

Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu bierze się pod uwagę w szczególności normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane, ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy.

2) zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy,

3) sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

Wśród wyżej wymienionych obowiązków pracodawca posiada również na podstawie przepisów Kodeksu pracy uprawnienia kontrolne wobec telepracownika który wykonuje swoją pracę w domu.

Pracodawca aby przeprowadzić kontrolę musi otrzymać pisemną albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość zgodę telepracownika.

Pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę:

1) wykonywania pracy,
2) w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także jego instalacji,
3) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy i charakteru pracy, a wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Zobacz również serwis: Zarobki

Pierwszą kontrolę, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca przeprowadza na wniosek telepracownika, przed rozpoczęciem przez niego wykonywania pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94)

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy i charakteru pracy, a wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny.
Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy i charakteru pracy, a wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny.

Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK