| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Praca > Formy zatrudnienia > Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika?

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika?

Przepisy Kodeksu pracy zawierają katalog obowiązków jakie ciążą na pracodawcy wobec telepracownika.

Zgodnie z art. 6711 § 1 Kp pracodawca obowiązany jest:

1) dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy,
2) ubezpieczyć sprzęt,
3) pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,
4) zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu

Ponadto pracodawca określa:

• zasady ochrony danych przekazywanych telepracownikowi oraz przeprowadza, w miarę potrzeb, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.
• wypełnia obowiązki wynikające z działu IX Kodeksu pracy tj. związane z Bhp z wyłączeniem:
- obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, określonego w art. 212 pkt 4 Kp,
- obowiązków określonych w rozdziale III działu II Kp tj wynikające ze stosunku pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę,
- obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych, określonego w art. 233 Kp,

Zobacz również serwis: Bezrobotny

Pracodawca i telepracownik mogą również w odrębnej umowie, określić:

1) zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowiącego własność telepracownika,

W przypadku, o którym mowa wyżej telepracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w porozumieniu, regulaminie, lub w umowie.

Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu bierze się pod uwagę w szczególności normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane, ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy.

2) zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy,

3) sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

Wśród wyżej wymienionych obowiązków pracodawca posiada również na podstawie przepisów Kodeksu pracy uprawnienia kontrolne wobec telepracownika który wykonuje swoją pracę w domu.

Pracodawca aby przeprowadzić kontrolę musi otrzymać pisemną albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość zgodę telepracownika.

Pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę:

1) wykonywania pracy,
2) w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także jego instalacji,
3) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy i charakteru pracy, a wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Zobacz również serwis: Zarobki

Pierwszą kontrolę, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca przeprowadza na wniosek telepracownika, przed rozpoczęciem przez niego wykonywania pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94)

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy i charakteru pracy, a wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny.
Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy i charakteru pracy, a wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny.

Gazeta Samorządu i Administracji518.40 zł

Narzędzia

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »