| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Renty > Renty 2013 > Renta socjalna 2013

Renta socjalna 2013

W 2013 roku prawo do renty socjalnej przysługuje osobom, które niezdolne są do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Wysokość renty socjalnej to 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Komu nie przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna nie przysługuje osobie:

  • uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych, a także współwłaścicielowi takiej nieruchomości, jeśli jego udział przekracza 5 ha przeliczeniowych,
  • tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności, za ten okres,
  • która pobiera rentę rodzinną w wysokości przekraczającej 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Zobacz również: Dodatek kompensacyjny do renty

Wysokość renty socjalnej

Renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r. kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 799,18 zł.

Renta socjalna waloryzowana jest na zasadach i w trybie określonym dla emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dokonuje jej jednostka organizacyjna Zakładu lub organ emerytalno-rentowy. 

Renta socjalna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a więc jej wysokość pomniejszona jest o zaliczkę na podatek dochodowy, jak również składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Zawieszenie prawa do renty socjalnej

Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym przychody zostały osiągnięte w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota ta za III kwartał 2012 r. wynosi  2 457,20 zł. 

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w razie osiągania,  przez osobę pobierająca świadczenie rentowe przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i jest to zatrudnienie, służba, inna praca zarobkowa albo prowadzenie działalności pozarolniczej a także pobierane zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego, jak również z tytułu działalności artystycznej lub twórczej. Renta socjalna ulega także zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

W przypadku osiągnięcia przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej przez osobę pobierająca, jest ona lub jej przedstawiciel ustawowy zobowiązana niezwłocznie powiadomić organ wypłacający w formie pisemnego oświadczenia.

Polecamy serwis: praca

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z  2003 r. Nr 135. poz. 1268 ze zm.),

Komunikat Prezesa zakładu ubezpieczeń społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2012 r. ogłoszonego do celów emerytalnych.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK