| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Renty > Renty 2013 > Renta socjalna 2013

Renta socjalna 2013

W 2013 roku prawo do renty socjalnej przysługuje osobom, które niezdolne są do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Wysokość renty socjalnej to 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Komu nie przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna nie przysługuje osobie:

  • uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych, a także współwłaścicielowi takiej nieruchomości, jeśli jego udział przekracza 5 ha przeliczeniowych,
  • tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności, za ten okres,
  • która pobiera rentę rodzinną w wysokości przekraczającej 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Zobacz również: Dodatek kompensacyjny do renty

Wysokość renty socjalnej

Renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r. kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 799,18 zł.

Renta socjalna waloryzowana jest na zasadach i w trybie określonym dla emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dokonuje jej jednostka organizacyjna Zakładu lub organ emerytalno-rentowy. 

Renta socjalna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a więc jej wysokość pomniejszona jest o zaliczkę na podatek dochodowy, jak również składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Zawieszenie prawa do renty socjalnej

Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym przychody zostały osiągnięte w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota ta za III kwartał 2012 r. wynosi  2 457,20 zł. 

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w razie osiągania,  przez osobę pobierająca świadczenie rentowe przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i jest to zatrudnienie, służba, inna praca zarobkowa albo prowadzenie działalności pozarolniczej a także pobierane zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego, jak również z tytułu działalności artystycznej lub twórczej. Renta socjalna ulega także zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

W przypadku osiągnięcia przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej przez osobę pobierająca, jest ona lub jej przedstawiciel ustawowy zobowiązana niezwłocznie powiadomić organ wypłacający w formie pisemnego oświadczenia.

Polecamy serwis: praca

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z  2003 r. Nr 135. poz. 1268 ze zm.),

Komunikat Prezesa zakładu ubezpieczeń społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2012 r. ogłoszonego do celów emerytalnych.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bobkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK