Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Becikowe 2022 – warunki, ile wynosi?

Wioleta Matela-Marszałek
Becikowe 2022 – warunki, ile wynosi?
Becikowe 2022 – warunki, ile wynosi?
shutterstock
Becikowe w 2022 r. mogą otrzymać rodzice, którzy spełniają określone warunki. Jakie? Ile wynosi świadczenie?

Becikowe – co to jest?

Becikowe to potoczna nazwa jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Zasady przyznania becikowego określa ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Becikowe 2022 – ile wynosi?

Od 1 listopada 2021 r. wysokość becikowego to 1000,00 zł na jedno dziecko. Kwota ta będzie obowiązywała również w 2022 r. Nie zmieni się zatem w porównaniu do obecnej.

Becikowe - bliźniaki

Rodzice bliźniąt mogą zatem otrzymać 2000 zł (po 1000 zł na każde dziecko).

Becikowe - kto dostaje?

Becikowe przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnego albo opiekunowi faktycznemu dziecka.

Kto otrzyma świadczenie, jeżeli rodzice nie mieszkają razem?

Przykład: Pani Julita i pan Marek chcieliby otrzymać becikowe. Rodzice nie mieszkają razem. Zgodnie z przepisami, jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenia rodzinne wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką dziecko się znajduje.

Becikowe w 2022 r. – warunki

Do podstawowych warunków otrzymania świadczenia należy kryterium dochodowe oraz pozostawanie pod opieką medyczną w określonym terminie.

Becikowe – zaświadczenie lekarskie

Zgodnie art. 15b ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Przepis ten dotychczas stwarzał liczne problemy interpretacyjne. Z tego powodu sądy administracyjne często odwołują się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2016 r., sygn. akt SK 2/16.

„Literalne brzmienie art. 15b ust. 5 u.ś.r. wskazywałoby na to, że warunek podlegania opiece medycznej nie później niż od 10 tygodnia ciąży należałoby traktować jako konieczny. Jednak Trybunał uznał, że wykładnia celowościowa przemawia za skorygowaniem tego wyniku wykładni językowej i uwzględnieniem obiektywnie względów uniemożliwiających badanie w okresie pierwszych 10 tygodni ciąży. Trybunał uznał, że art. 15b ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych – interpretowany w kontekście deklarowanych przez ustawodawcę celów wyrażonych w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654) oraz w świetle prawa do pomocy władz publicznych wyrażonego w art. 71 ust. 1 zdaniu drugim Konstytucji – powinien być rozumiany w ten sposób, że jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje także wówczas, gdy kobieta pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży, a opóźnienie to wynikało z przyczyn od niej niezależnych” – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 15 kwietnia 2021 r. (II SA/Sz 948/20).

Kiedy becikowe nie przysługuje?

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa przypadki, gdy becikowe nie przysługuje. Ma to miejsce, gdy członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Becikowe dla samotnej matki, ojca

Becikowe nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Czy wszyscy dostają becikowe?

Początkowo becikowe było przyznawane bez względu na kryterium dochodowe. Obecnie jednak nie przysługuje ono wszystkim. Do otrzymania wsparcia konieczne jest spełnianie kryterium dochodu.

Becikowe – dochód w 2022 r.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie powinien przekraczać kwoty 1922,00 zł.

Powyższe kryterium dochodowe będzie również obowiązywało od 1 listopada 2021 r., a zatem i w 2022 r.

Becikowe – jak liczyć dochód?

Dochód oblicza organ, który przyznaje becikowe. Uwzględnia przy tym dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Brany jest również pod uwagę dochód utracony oraz uzyskany po tym czasie. Co to oznacza w praktyce?

W okresie zasiłkowym trwającym od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r. wykazuje się dochody za 2020 r., uwzględniając późniejsze zmiany. W kolejnym okresie zasiłkowym: od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. wykazany zostanie dochód z 2021 r. i ewentualne dochody utracone bądź uzyskane.

Kogo zaliczamy do rodziny? Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych wymieniają tu następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Ważne! Do rodziny zaliczamy również nowonarodzone dziecko, na które ma zostać przyznane świadczenie.

Becikowe - do kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę becikowego należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego, wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Wniosek złożony po terminie organ pozostawi bez rozpoznania.

Jak ubiegać się o becikowe?

Wniosek i pozostałe wymagane dokumenty składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W urzędzie warto również dowiedzieć się jakie dokumenty należy dostarczyć w zależności od naszej konkretnej sytuacji. Możemy zostać poproszeni o napisanie oświadczenia, iż na to samo dziecko nie pobrano już becikowego.

Becikowe online

Wniosek o becikowe online można złożyć za pomocą portalu Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/). Logowanie następuje przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Jeżeli we wniosku online nie ma dodatkowych dokumentów, które są wymagane, należy je zeskanować i dołączyć jako załączniki.

Becikowe – co potrzebne?

Do wypełnienia dokumentów wnioskodawca potrzebuje danych członków rodziny (w tym PESEL), adresu e-mail czy numeru konta bankowego, na które ma być wpłacone świadczenie. Do wniosku dołącza się też wspomniane wcześniej zaświadczenie lekarskie. Pozostałe dokumenty zależą od konkretnej sytuacji. Mogą to być np. karta pobytu w przypadku cudzoziemca czy dokumenty potwierdzające uzyskanie bądź utratę dochodu.

Becikowe – ile się czeka?

Organ rozpatruje sprawę w ciągu miesiąca od złożenia wniosek. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych powinien to zrobić w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 111 z późn. zm.);

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r., poz. 1481).

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Posiłki w szkole i w przedszkolu. Zasady odpłatności, rozliczania i naliczania odsetek za nieterminowe płatności
Posiłki w szkole i w przedszkolu. Zasady odpłatności, rozliczania i naliczania odsetek za nieterminowe płatności
Tylko teraz
29,00 zł
39,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  28 paź 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kary za brak maseczek - więcej mandatów?
  Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada politykę wystawiania mandatów za brak maseczek. Co ze zwróceniem uwagi czy upomnieniem?
  Zmiana czasu - październik 2021
  Zmiana czasu będzie miała miejsce w nocy z 30 na 31 października 2021 r. O której godzinie przestawiamy zegarki?
  Do kogo należy zwierzę po rozstaniu?
  Rozstanie pociąga za sobą wiele konsekwencji. Jedną z dość istotnych wówczas kwestii pozostaje decyzja z kim pozostanie wspólne zwierzę.
  TSUE zdecydował o karze dla Polski dotyczącej Izby Dyscyplinarnej SN
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował, iż Polska musi zapłacić Komisji Europejskiej karę 1 mln euro dziennie.
  Z życia dewelopera: Odpowiedzialność karna na gruncie ustawy deweloperskiej
  Ustawa deweloperska nakłada na inwestorów bardzo wiele obowiązków związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego. Za niedopełnienie niektórych z nich ustawodawca przewidział nawet konsekwencje karne.
  Renta rodzinna z ZUS - ostatnie dni na dostarczenie zaświadczenia
  Studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, do końca października mają czas na dostarczenie zaświadczenia z uczelni.
  Nieuzasadniony wpis na listę dłużników a dobra osobiste
  Sąd Najwyższy rozstrzygnie czy dokonanie przez pomyłkę banku wpisu osoby trzeciej na listę dłużników narusza jej dobra osobiste.
  Ustawa o obronie ojczyzny - zaprezentowano założenia projektu
  Założenia projektu nowej ustawy "o obronie ojczyzny" zaprezentowali wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński i szef MON Mariusz Błaszczak. O potrzebie uchwalenia nowych przepisów mówił premier Mateusz Morawiecki.
  W ZUS przygotowania do obsługi programu "Rodzina 500 plus"
  Trwają przygotowania do obsługi programu "Rodzina 500 plus" przez ZUS. Co zmieni się od przyszłego roku?
  Nielegalne przekraczanie granicy - nowe przepisy
  Nowelizacja przepisów dotyczących nielegalnego przekraczania granicy weszła w życie. Co się zmieniło?
  Stoki narciarskie tylko dla zaszczepionych? RPO interweniuje
  Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie ograniczeń dla niezaszczepionych w dostępie do biletów na stoki narciarskie.
  Święto Zmarłych i Zaduszki w różnych częściach świata
  Święto Zmarłych i Zaduszki w różnych częściach świata często są szczególnym czasem poświęconym bliskim, którzy już odeszli.
  Zakaz eksmisji w czasie COVID-19 do zmiany
  O zmianę prawa o eksmisji z lokalu w czasie COVID-19 wystąpił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o rozpoczęciu prac legislacyjnych.
  Zadłużenie emerytów spada
  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż sytuacja finansowa emerytów poprawia się. Co pomaga seniorom w spłacie zadłużenia?
  Zmiany w 500 plus w 2022 r. - ustawa podpisana
  Zmiany w 500 plus już w 2022 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
  Skutki niedoręczenia aktu oskarżenia
  Zdarza się, że akt oskarżenia nie zostaje doręczony oskarżonemu. Jakie są skutki takiej sytuacji?
  Badanie: Konsumenci coraz mocniej patrzą na ceny
  Z badania pracowni Kantar wynika, iż konsumenci wciąż są przeważnie rozważni i pragmatyczni. Coraz mocniej jednak patrzą na ceny.
  Zrzut ekranu - czy może być dowodem w sądzie?
  W sprawie wartości dowodowej zrzutów ekranowych orzekł Sąd UE. Czy użytą w wyroku argumentację można odnieść także do innych sporów?
  Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała przez produkt niebezpieczny
  Czy możliwe jest zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała przez produkt niebezpieczny? Uchwałę w tej kwestii wydał Sąd Najwyższy.
  Rezolucja PE w sprawie wyroku TK
  Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Co znalazło się w tym dokumencie?
  Wnioski o ochronę międzynarodową - MSWiA odpowiada RPO
  Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich nieprzyjmowanie wniosków o ochronę międzynarodową w strefie przygranicznej to naruszenie prawa. Jaka jest odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji?
  Zarzuty za przestępstwa z nienawiści - jakie statystyki?
  Prokuratura Krajowa przekazała Rzecznikowi Praw Obywatelskich dane statystyczne dotyczące przestępstw z nienawiści.
  Zaostrzenie kar za wykroczenia drogowe - poprawki w projekcie
  Sejmowa podkomisja zarekomendowała wprowadzenie szeregu zmian do projektu noweli zaostrzającej kary dla sprawców wykroczeń drogowych.
  300 plus - coraz mniej czasu na złożenie wniosku
  Wniosek o wypłatę 300 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Do kiedy należy dopełnić formalności?
  Minimalna emerytura w 2022 roku - ile wyniesie?
  Minimalna emerytura w 2022 roku to ponad 1300 zł? O waloryzacji mówiła w radiowej Jedynce minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg