REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rzemieślnicze przygotowanie do zawodu

Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego rzemieślników.
Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego rzemieślników.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Pracownik młodociany może być zatrudniony nie tylko na podstawie umowy o przygotowanie zawodowe, ale także na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego rzemieślników.

Jest to umowa zawierana między młodocianym a pracodawcą będącym rzemieślnikiem, czyli osobą zawodowo wykonującą działalność gospodarczą, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, przy zatrudnieniu nie więcej niż 50 pracowników. Rzemieślnik musi posiadać dowody kwalifikacji zawodowych, którymi, zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 z późn. zm.) są:

REKLAMA

 1) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła,

2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła,

3) świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła.

Zobacz również: Umowa o przygotowanie zawodowe

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W ramach umowy nauka zawodu składa się z dwóch prowadzonych równolegle części – praktycznej nauki zawodu w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego. Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na tzw. pierwszym poziomie.

Egzamin czeladniczy składa młodociany przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego, a nie przed rzemieślnikiem.

Wiek

Osoba zamierzająca podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi  mieć ukończony 16 rok życia, ukończoną ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum, a także posiadać dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki w danym zawodzie.

Na naukę zawodu mogą być przyjęci młodociani pracownicy w przedziale wiekowym od 16 do 18 lat.

REKLAMA

Kandydat na ucznia przed zawarciem umowy o pracę w celu nauki zawodu obowiązany jest  poddać się badaniom lekarskim. Badania muszą być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, wydanym przez uprawnione do tego celu służby medyczne, stwierdzającym, że praca w danym zawodzie nie zagraża zdrowiu młodego człowieka, ani nie ma przeciwwskazań do wykonywania prac wchodzących w zakres nauczanego zawodu.

Przygotowanie zawodowego młodocianych pracowników może prowadzić właściciel zakładu rzemieślniczego, bądź wyznaczony przez niego pracownik. Osoba szkoląca musi wykazać się posiadaniem przynajmniej tytułu mistrza w zawodzie, w którym będzie prowadzona nauka oraz przygotowaniem pedagogicznym uzyskanym w wyniku ukończenia kursu pedagogicznego, zakończonego egzaminem.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Generalnie umowy o pracę w celu nauki zawodu zawierane są na czas nieokreślony, ale jeśli zakład rzemieślniczy zatrudnia więcej uczniów, niż wynika to z jej potrzeb, to umowy mogą być zawarte na czas określony.

Młodociani, którzy w okresie nauki zawodu ukończyli 18 lat, do czasu zakończenia nauki traktowani są jako pracownicy młodociani.

W okresie nauki zawodu młodociany obowiązany jest dokształcać w zasadniczej szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

Warunki umowy

REKLAMA

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego przede wszystkim powinna określać rodzaj przygotowania zawodowego: nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, czas trwania nauki zawodu, miejsce odbywania przygotowania zawodowego, sposób realizacji obowiązku szkolnego oraz wysokość miesięcznego wynagrodzenia.

Umowę o pracę w celu nauki zawodu zawierają: pracodawca - właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń - młodociany pracownik, a jeśli młodociany nie ukończył 16 lat dodatkowo jego prawny opiekun.

Umowy dla młodocianych dokształcających się w zasadniczych szkołach zawodowych należy zawierać w okresie przyjmowania kandydatów do szkół ponad gimnazjalnych. W sytuacji zaś gdy młodociany dokształca się w systemie pozaszkolnym podpisanie umowy może nastąpić w każdym terminie.

Pracodawca rzemieślnik po zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ma obowiązek powiadomić izbę rzemieślniczą, właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika lub cech, który uzyskał stosowne uprawnienia od izby rzemieślniczej – realizacja ustaleń ustawy o rzemiośle.

Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego może nastąpić za wypowiedzeniem jedynie w przypadkach:

- nie wypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,

- ogłoszenia likwidacji lub upadłości zakładu,

- reorganizacji zakładu w taki sposób, że w jej wyniku niemożliwe jest zrealizowanie programu praktycznej nauki zawodu,

- stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy w danym zawodzie ( np. ze względów zdrowotnych ).

Natomiast w każdym terminie umowa z młodocianym może być rozwiązana w trybie wzajemnego porozumienia stron. W przypadku konieczności rozwiązania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca- rzemieślnik powiadamia przedstawiciela ustawowego młodocianego lub jego opiekuna oraz szkołę, jeżeli młodociany dokształca się w szkole, a także izbę rzemieślniczą. W razie przerwania nauki zawodu i podjęcia jej w tym samym lub pokrewnym zawodzie u innego pracodawcy, czas odbytej poprzednio nauki zawodu wlicza się młodocianemu do okresu wymaganego do odbycia przygotowania zawodowego, po sprawdzeniu stopnia opanowania zawodu, pod warunkiem, że przerwa w nauce zawodu nie trwała dłużej niż 12 miesięcy.

W umowie o pracę powinien określony być okres nauki zawodu (od 24 do 36 miesięcy), który kończy się egzaminem czeladniczym. Pracodawca ponosi koszty egzaminu młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie. Finansowanie kosztów egzaminu poprawkowego w kolejnym terminie pozostaje do uznania pracodawcy.

W wyjątkowych przypadkach izba rzemieślnicza, na wniosek ucznia i za zgodą pracodawcy może okres nauki przedłużyć lub skrócić. Przedłużenie nie więcej niż do 12 miesięcy może dotyczyć, jedynie tych młodocianych, którzy dokształcając się w szkole zawodowej nie otrzymali promocji do następnej klasy.W innych uzasadnionych przypadkach izba rzemieślnicza może przedłużyć okres nauki nie więcej niż o 6 miesięcy.

Skrócenie okresu nauki nie więcej niż o 12 miesięcy może dotyczyć jedynie tych młodocianych, którzy nie dokształcają się w zasadniczej szkole zawodowej.

Młodociany pracownik - uczeń zawodu ma prawo do wynagrodzenia za pracę określonego w umowie. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia uzależniona jest od roku nauki, wynosi:

  • I   rok nauki - nie mniej niż 4 %
  • II  rok nauki - nie mniej niż 5 %
  • III rok nauki - nie mniej niż 6 %

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza Prezes GUS ).

Stawki wynagrodzeń ustalone są w kwotach minimalnych co oznacza, że pracodawca może ustalić dla młodocianego wyższe wynagrodzenie.

Poza tymi odrębnościami do młodocianego zatrudnionego u rzemieślnika na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego stosuje się te same przepisy co do młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o przygotowanie zawodowe, a więc dotyczące szczególnej ochrony zdrowia pracowników młodocianych, czasu pracy czy prac wzbronionych.

Szczegóły w zakresie sposobu prowadzenie przygotowania zawodowego, a także tryb przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich może określić rozporządzenie. Obecnie brak jest takie rozporządzenia, a tylko niektóre kwestie uregulowane są w rozporządzeniu z dnia 28.5.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Zobacz również serwis: Praca małoletnich

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Darmowe zajęcia w wakacje 2024. To oni otrzymali granty na ich organizację. Sprawdź, gdzie zapisać dziecko w twojej okolicy.

Już niedługo w wielu miejscach w Polsce ruszą darmowe zajęcia wakacyjne 2024. Sto podmiotów otrzymało granty na ich organizację. Sprawdź, gdzie zapisać dziecko w twojej okolicy.

Sześciodniowy tydzień pracy od 1 lipca 2024 r. Ten sektor idzie pod prąd

Od 1 lipca w sektorze prywatnym wprowadzony zostanie sześciodniowy tydzień pracy, który obejmuje 48 godzin. Nowe przepisy nie dotyczą pracowników branży gastronomicznej i turystycznej. Wybrane zakłady produkcyjne, przemysłowe oraz firmy świadczące usługi całodobowo mogą wydłużać tydzień pracy poza pięć dni.

Zmiany w Kodeksie pracy już niedługo. Zdrowie pracowników priorytetem. Art. 222 Kodeksu pracy do zmiany

Nowelizacja Kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych ma już podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do przepisów UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy w celu ochrony przed substancjami reprotoksycznymi, które wpływają negatywnie na rozrodczość kobiet i mężczyzn.

Ustawa o ochronie sygnalistów w Dzienniku Ustaw. Kiedy wejdzie w życie?

Ustawa o ochronie sygnalistów została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy i kogo dotyczą? Kim jest sygnalista?

REKLAMA

Likwidacja abonamentu RTV już przesądzona. Ale od kiedy? Nowa ustawa medialna nie wejdzie (raczej) w życie przed 2025 rokiem

Likwidacja abonamentu RTV jest jednym z kluczowych założeń nowej ustawy medialnej, której założenia zostały poddane konsultacjom od 24 czerwca 2024 r. Głównym celem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i nowej ustawy medialnej jest wdrożenie Europejskiego Aktu o Wolności Mediów do polskiego porządku prawnego, reforma KRRiT, zmiana zasad powoływania władz w spółkach medialnych i finansowania mediów publicznych. Nowa ustawa obejmie też przepisy regulujące zasady koncentracji na rynku medialnym oraz działalności jednostek samorządu terytorialnego na rynku mediów lokalnych. Uwagi do przygotowanych założeń będzie można zgłaszać do 23 września br. Natomiast sam projekt nowej ustawy ma być gotowy pod koniec 2024 roku. Widać więc wyraźnie, że najprawdopodobniej jeszcze w 2025 roku będziemy musieli płacić abonament rtv wg dotychczasowych zasad.

Bez wizy do Chin do 15 dni od 1 lipca 2024 r. Wystarczy polski paszport

Rząd Chin zdecydował o jednostronnym zniesieniu wiz krótkoterminowych dla obywateli Polski. O decyzji poinformowano w 24 czerwca 2024 r. po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem w Pekinie. Ruch bezwizowy dla obywateli Polski, umożliwiającej wjazd i pobyt na terytorium ChRL do 15 dni, będzie obowiązywał od 1 lipca bieżącego roku do końca 2025 roku - poinformowała 25 czerwca 2024 r. rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning podczas briefingu prasowego.

Praca i dorabianie na rencie 2024. Ile można zarobić, żeby ZUS nie zmniejszył lub zawiesił wypłaty renty?

ZUS informuje, że renciści, którzy mają orzeczoną niezdolność do pracy, mimo ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia mogą podejmować pracę zarobkową. Muszą tylko uważać na graniczne kwoty przychodu. Jakie są te limity w czerwcu, lipcu i sierpniu 2024 r.?

Przewóz i przesyłanie leków przez granice – przepisy polskie, limity, zasady i wyjątki

Krajowa Administracja Skarbowa udzieliła wyjaśnień odnośnie zasad i warunków przewożenia przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej leków (produktów leczniczych), środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego.

REKLAMA

Polacy ufają bankom? Tylko 43 proc. konsumentów czyta umowy kredytowe w całości. 10 proc. konsultuje z prawnikiem

Aż 17,3% Polaków zaciągających kredyt w banku lub w innej instytucji finansowej w ogóle nie zapoznaje się z zapisami umowy. Do tego 19,7% ankietowanych sprawdza jedynie wybrane fragmenty. Cały dokument czyta 43,1% badanych, a zaledwie 10,4% respondentów dodatkowo konsultuje poszczególne zapisy z prawnikiem. Ponadto 8,2% uczestników sondażu nie tylko analizuje wszystko, ale również prosi o pomoc kogoś znajomego. Autorzy badania, komentujący ww. wyniki, uważają, że są one alarmujące. Nie czytając umowy zawieranej z bankiem, kredytobiorcy narażają się na potencjalne pułapki, w tym ukryte opłaty czy niekorzystne warunki spłaty. Tak wynika z badania UCE RESEARCH i Kancelarii SubiGo przeprowadzonego w I połowie czerwca 2024 r.

Ochrona sygnalistów z podpisem prezydenta. Najważniejsze zmiany

Ustawa z dnia 14 czerwca o ochronie sygnalistów została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Jakie są najważniejsze założenia nowych przepisów? Kim jest sygnalista i jaka ochrona mu przysługuje?

REKLAMA