Kategorie

Emerytura rolnicza z KRUS  – dodatki

Emilia Panufnik
Emerytura rolnicza z KRUS  – dodatki do emerytury rolnika. / fot. Shutterstock
Emerytura rolnicza z KRUS  – dodatki do emerytury rolnika. / fot. Shutterstock
Emerytura rolnicza wypłacana jest z KRUS osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i posiadają 25 lat podlegania pod rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Ile wynosi najniższa emerytura rolnicza? Na jakie dodatki do emerytury mogą liczyć byli rolnicy?

Emerytura rolnicza

Emerytura rolnicza przysługuje osobie ubezpieczonej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – rolnikowi, a także domownikowi. Taka osoba musi spełnić łącznie dwa warunki, a mianowicie osiągnąć wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (wskazany wiek emerytalny obowiązuje od 1 października 2017 r.) oraz podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Do okresu podlegania pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe w celu ustalenia prawa do emerytury rolniczej zalicza się także okres:

 1. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;
 2. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;
 3. od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi. Przepisy emerytalne to przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.).

Jeśli wymienione wyżej okresy zostały już zaliczone przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów, nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej.

Najniższa emerytura rolnicza jest corocznie waloryzowana z dniem 1 marca. Od 1 marca 2019 r. do 19 lutego 2020 r. wynosi 1100 zł. Jest to kwota brutto, od której odprowadza się składki ubezpieczeniowe i podatek.

Wniosek o emeryturę rolniczą

Emeryturę rolniczą przyznaje się na wniosek zainteresowanego. Należy w tym celu przedstawić w jednostce organizacyjnej KRUS następujące dokumenty:

Wniosek o emeryturę rolniczą z KRUS - wzór KRUS SR-20.

KRUS

Kwestionariusz - okresy ubezpieczenia społecznego rolników KRUS SR-21A

KRUS

Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów KRUS SR-8

KRUS

Zeznanie świadka KRUS SR-9

KRUS

Dodatki do emerytury rolniczej

Rolnik może liczyć na różnego rodzaju dodatki do emerytury zwiększające jej wysokość w postaci:

 • dodatku pielęgnacyjnego – 222,01 zł,
 • dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 333,02 zł,
 • dodatku kombatanckiego – 222,01 zł,
 • dodatku za tajne nauczanie – 222,01 zł,
 • dodatku kompensacyjnego – 33,30 zł,
 • ryczałtu energetycznego – 171,41 zł,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego byłym żołnierzom górnikom – maksymalnie 222,01 zł,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 222,01 zł,
 • dodatku weterana poszkodowanego,
 • dodatku z tytułu pracy przymusowej,
 • świadczenie pieniężne przysługujące żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych,
 • dodatek z tytułu ukończeniu 100 lat życia.

Więcej informacji o dodatku dla 100-latka znajdziesz tutaj: Świadczenie honorowe dla 100-latków 2019 - dodatek do emerytury i renty

Są to kwoty ważne od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. Ulegają corocznej waloryzacji na zasadach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. To kwoty netto, które w całości trafią na konto bankowe lub do rąk emeryta rolnika.

Dodatek pielęgnacyjny

Kto może liczyć na poszczególne dodatki do emerytury rolniczej? Dodatek pielęgnacyjny należy się po osiągnięciu 75 lat życia lub z tytułu uznania za osobę całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. To samo dotyczy inwalidy wojennego, jednak jego dodatek jest wyższy.

Emeryt rolnik przebywający w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym nie otrzyma dodatku pielęgnacyjnego, chyba że przebywa poza placówką dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu.

Jeśli emeryt nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, nie przysługuje mu dodatek pielęgnacyjny po ukończeniu 75 roku życia.

Dodatek kombatancki i dodatek za tajne nauczanie

Dodatek kombatancki przysługuje osobom mającym uprawnienia kombatanckie. Dodatek za tajne nauczanie otrzyma nauczyciel, który w czasie okupacji prowadził tajne nauczanie, a także nauczyciel, który przed dniem 1 września 1939 r. nauczał w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska. Można pobierać tylko dodatek kombatancki albo dodatek za tajne nauczanie. Nie ma możliwości podwyższenia emerytury o jeden i drugi. Jeśli jednej osobie przysługuje kilka świadczeń emerytalno-rentowych, może otrzymać tylko jeden dodatek kombatancki.

Dodatek kompensacyjny

Natomiast na dodatek kompensacyjny może liczyć kombatant, ofiara represji wojennych i okresu powojennego.

Ryczałt energetyczny

Z kolei wniosek o ryczałt energetyczny oprócz kombatantów, ofiar represji wojennych może złożyć również wdowa lub wdowiec po tych osobach. Pozwala na obniżenie kosztów życia codziennego związanych z opłatami za energię elektryczną, gazową i cieplną.

Dodatek weterana poszkodowanego

Dodatek weterana poszkodowanego przysługuje osobie posiadającej status weterana poszkodowanego. Jego wysokość określa się procentowo w zależności od uszczerbku na zdrowiu, przy czym podstawę wymiaru stanowi najniższa emerytura:

 • od 10 do 20% uszczerbku - 10% podstawy wymiaru;
 • od 21 do 30% uszczerbku - 20% podstawy wymiaru;
 • od 31 do 40% uszczerbku - 30% podstawy wymiaru;
 • od 41 do 50% uszczerbku - 40% podstawy wymiaru;
 • od 51 do 60% uszczerbku - 50% podstawy wymiaru;
 • od 61 do 80% uszczerbku - 60% podstawy wymiaru;
 • powyżej 80% uszczerbku - 80% podstawy wymiaru.

Dodatek z tytułu pracy przymusowej

Dodatek z tytułu pracy przymusowej przyznawany jest osobie, która została zesłana do takiej pracy po dniu 1 września 1939 r. Jego wysokość określa się na 2% emerytury podstawowej za każdy pełny rok pracy przymusowej. Emerytura podstawowa wynosi obecnie 938,97 zł. Jest to jednoznaczne z tym, że praca krótsza niż rok, nie daje prawa do omawianego dodatku. Za pracę przymusową uznaje się okresy pracy:

 • wykonywanej na rzecz hitlerowskich Niemiec w okresie II wojny światowej,
 • wykonywanej na obszarze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w okresie od dnia 17 września 1939 r. do dnia 31 grudnia 1956 r.,
 • wykonywanej na rozkaz władz alianckich do dnia 31 grudnia 1945 r.,
 • wykonywanej w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranu oraz batalionach budowlanych podczas odbywania służby wojskowej w Wojsku Polskim.

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach III Rzeszy i ZSRR.

Świadczenie to nie może łączyć się z otrzymywaniem dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie, świadczenia dla byłych żołnierzy górników oraz dodatku z tytułu pracy przymusowej. Przysługuje za każdy pełny miesiąc takiej pracy, jednak nie więcej niż za 20 miesięcy. Jeśli osoba uprawniona była deportowana do pracy przymusowej, wówczas niezbędny jest okres co najmniej 6 miesięcy.

Wypłata emerytury rolniczej i dodatków

Emeryturę rolniczą wypłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Robi to na wniosek osoby uprawnionej. Wyjątkiem jest przyznanie prawa do dodatku pielęgnacyjnego z tytułu ukończenia 75 lat oraz dodatku z tytułu ukończenia 100 lat. W tych przypadkach następuje przyznanie dodatkowych świadczeń z urzędu.

Wypłata może być dokonana przelewem na konto bankowe emeryta bądź przekazem pocztowym. Wówczas emeryt otrzyma świadczenie od listonosza „do ręki”.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 299)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1270)

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 276)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1569)

Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dziennik Ustaw rok 1996 nr 87 poz. 395)

Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dziennik Ustaw rok 2001 nr 60 poz. 622)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dziennik Ustaw rok 2006 nr 249 poz. 1824)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

  Osoby niepełnosprawne - powstanie nowa ustawa?

  Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

  Stwierdzenie nieważności decyzji (KPA)

  Stwierdzenie nieważności decyzji to instytucja z Kodeksie postępowania administracyjnego, która stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych.

  O ile wzrosną emerytury w 2022 r.?

  O ile wzrosną najniższe emerytury w 2022 r.? Co z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentą rodzinną?

  Zasiłek okresowy w 2022 r.

  Zasiłek okresowy w 2022 r. czeka podwyżka kryteriów dochodowych. Czy wpływa to na wysokość świadczeń?

  Wakacyjny urlop - gdzie i za ile? [BADANIE]

  Ponad 80% Polaków spędziło tegoroczny wakacyjny urlop w kraju. Ile środków przeznaczyliśmy na wyjazdy?

  MS zapowiada zmiany dotyczące samorządu kuratorskiego

  Przepisy mają zostać wyostrzone, aby kuratorzy mieli bardziej szczegółowe określone narzędzia działania.