Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Emerytura rolnicza z KRUS  – dodatki

Emerytura rolnicza z KRUS  – dodatki do emerytury rolnika. / fot. Shutterstock
Emerytura rolnicza z KRUS  – dodatki do emerytury rolnika. / fot. Shutterstock
Emerytura rolnicza wypłacana jest z KRUS osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i posiadają 25 lat podlegania pod rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Ile wynosi najniższa emerytura rolnicza? Na jakie dodatki do emerytury mogą liczyć byli rolnicy?

Emerytura rolnicza

Emerytura rolnicza przysługuje osobie ubezpieczonej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – rolnikowi, a także domownikowi. Taka osoba musi spełnić łącznie dwa warunki, a mianowicie osiągnąć wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (wskazany wiek emerytalny obowiązuje od 1 października 2017 r.) oraz podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Do okresu podlegania pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe w celu ustalenia prawa do emerytury rolniczej zalicza się także okres:

 1. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;
 2. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;
 3. od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi. Przepisy emerytalne to przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.).

Jeśli wymienione wyżej okresy zostały już zaliczone przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów, nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej.

Najniższa emerytura rolnicza jest corocznie waloryzowana z dniem 1 marca. Od 1 marca 2019 r. do 19 lutego 2020 r. wynosi 1100 zł. Jest to kwota brutto, od której odprowadza się składki ubezpieczeniowe i podatek.

Wniosek o emeryturę rolniczą

Emeryturę rolniczą przyznaje się na wniosek zainteresowanego. Należy w tym celu przedstawić w jednostce organizacyjnej KRUS następujące dokumenty:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Wniosek o emeryturę rolniczą z KRUS - wzór KRUS SR-20.

Wniosek o emeryturę rolniczą z KRUS - wzór KRUS SR-20.

KRUS

Kwestionariusz - okresy <a class=ubezpieczenia społecznego rolników KRUS SR-21A"/>

Kwestionariusz - okresy ubezpieczenia społecznego rolników KRUS SR-21A

KRUS

Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów KRUS SR-8

Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów KRUS SR-8

KRUS

Zeznanie świadka KRUS SR-9

Zeznanie świadka KRUS SR-9

KRUS

Dodatki do emerytury rolniczej

Rolnik może liczyć na różnego rodzaju dodatki do emerytury zwiększające jej wysokość w postaci:

 • dodatku pielęgnacyjnego – 222,01 zł,
 • dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 333,02 zł,
 • dodatku kombatanckiego – 222,01 zł,
 • dodatku za tajne nauczanie – 222,01 zł,
 • dodatku kompensacyjnego – 33,30 zł,
 • ryczałtu energetycznego – 171,41 zł,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego byłym żołnierzom górnikom – maksymalnie 222,01 zł,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 222,01 zł,
 • dodatku weterana poszkodowanego,
 • dodatku z tytułu pracy przymusowej,
 • świadczenie pieniężne przysługujące żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych,
 • dodatek z tytułu ukończeniu 100 lat życia.

Więcej informacji o dodatku dla 100-latka znajdziesz tutaj: Świadczenie honorowe dla 100-latków 2019 - dodatek do emerytury i renty

Są to kwoty ważne od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. Ulegają corocznej waloryzacji na zasadach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. To kwoty netto, które w całości trafią na konto bankowe lub do rąk emeryta rolnika.

Dodatek pielęgnacyjny

Kto może liczyć na poszczególne dodatki do emerytury rolniczej? Dodatek pielęgnacyjny należy się po osiągnięciu 75 lat życia lub z tytułu uznania za osobę całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. To samo dotyczy inwalidy wojennego, jednak jego dodatek jest wyższy.

Emeryt rolnik przebywający w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym nie otrzyma dodatku pielęgnacyjnego, chyba że przebywa poza placówką dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu.

Jeśli emeryt nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, nie przysługuje mu dodatek pielęgnacyjny po ukończeniu 75 roku życia.

Dodatek kombatancki i dodatek za tajne nauczanie

Dodatek kombatancki przysługuje osobom mającym uprawnienia kombatanckie. Dodatek za tajne nauczanie otrzyma nauczyciel, który w czasie okupacji prowadził tajne nauczanie, a także nauczyciel, który przed dniem 1 września 1939 r. nauczał w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska. Można pobierać tylko dodatek kombatancki albo dodatek za tajne nauczanie. Nie ma możliwości podwyższenia emerytury o jeden i drugi. Jeśli jednej osobie przysługuje kilka świadczeń emerytalno-rentowych, może otrzymać tylko jeden dodatek kombatancki.

Dodatek kompensacyjny

Natomiast na dodatek kompensacyjny może liczyć kombatant, ofiara represji wojennych i okresu powojennego.

Ryczałt energetyczny

Z kolei wniosek o ryczałt energetyczny oprócz kombatantów, ofiar represji wojennych może złożyć również wdowa lub wdowiec po tych osobach. Pozwala na obniżenie kosztów życia codziennego związanych z opłatami za energię elektryczną, gazową i cieplną.

Dodatek weterana poszkodowanego

Dodatek weterana poszkodowanego przysługuje osobie posiadającej status weterana poszkodowanego. Jego wysokość określa się procentowo w zależności od uszczerbku na zdrowiu, przy czym podstawę wymiaru stanowi najniższa emerytura:

 • od 10 do 20% uszczerbku - 10% podstawy wymiaru;
 • od 21 do 30% uszczerbku - 20% podstawy wymiaru;
 • od 31 do 40% uszczerbku - 30% podstawy wymiaru;
 • od 41 do 50% uszczerbku - 40% podstawy wymiaru;
 • od 51 do 60% uszczerbku - 50% podstawy wymiaru;
 • od 61 do 80% uszczerbku - 60% podstawy wymiaru;
 • powyżej 80% uszczerbku - 80% podstawy wymiaru.

Dodatek z tytułu pracy przymusowej

Dodatek z tytułu pracy przymusowej przyznawany jest osobie, która została zesłana do takiej pracy po dniu 1 września 1939 r. Jego wysokość określa się na 2% emerytury podstawowej za każdy pełny rok pracy przymusowej. Emerytura podstawowa wynosi obecnie 938,97 zł. Jest to jednoznaczne z tym, że praca krótsza niż rok, nie daje prawa do omawianego dodatku. Za pracę przymusową uznaje się okresy pracy:

 • wykonywanej na rzecz hitlerowskich Niemiec w okresie II wojny światowej,
 • wykonywanej na obszarze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w okresie od dnia 17 września 1939 r. do dnia 31 grudnia 1956 r.,
 • wykonywanej na rozkaz władz alianckich do dnia 31 grudnia 1945 r.,
 • wykonywanej w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranu oraz batalionach budowlanych podczas odbywania służby wojskowej w Wojsku Polskim.

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach III Rzeszy i ZSRR.

Świadczenie to nie może łączyć się z otrzymywaniem dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie, świadczenia dla byłych żołnierzy górników oraz dodatku z tytułu pracy przymusowej. Przysługuje za każdy pełny miesiąc takiej pracy, jednak nie więcej niż za 20 miesięcy. Jeśli osoba uprawniona była deportowana do pracy przymusowej, wówczas niezbędny jest okres co najmniej 6 miesięcy.

Wypłata emerytury rolniczej i dodatków

Emeryturę rolniczą wypłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Robi to na wniosek osoby uprawnionej. Wyjątkiem jest przyznanie prawa do dodatku pielęgnacyjnego z tytułu ukończenia 75 lat oraz dodatku z tytułu ukończenia 100 lat. W tych przypadkach następuje przyznanie dodatkowych świadczeń z urzędu.

Wypłata może być dokonana przelewem na konto bankowe emeryta bądź przekazem pocztowym. Wówczas emeryt otrzyma świadczenie od listonosza „do ręki”.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 299)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1270)

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 276)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1569)

Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dziennik Ustaw rok 1996 nr 87 poz. 395)

Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dziennik Ustaw rok 2001 nr 60 poz. 622)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dziennik Ustaw rok 2006 nr 249 poz. 1824)

Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań.

Język polski, Matematyka, Język angielski.


Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  E-skierowanie do sanatorium z NFZ. Co warto wiedzieć?

  E-skierowanie zamiast papierowego dokumentu to ważna zmiana dla osób, wybierających się do sanatorium z NFZ. Gdzie szukać informacji o elektronicznym skierowaniu?

  Nowe tablice GUS obniżają wysokość przyszłej emerytury

  W porównaniu do zeszłorocznych prognoz GUS - wydłużył się czas średniego dalszego trwania życia we wszystkich grupach wiekowych. Od 1 kwietnia br. ZUS będzie korzystał z nowych tablic ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny. Co do zasady nie dotyczą one osób, które już przeszły na emeryturę. 

  Czy 'babciowe" pomoże kobietom w powrocie na rynek pracy? [KOMENTARZ]

  Matka, która po macierzyńskim chce wrócić do pracy, dostanie 1500 zł miesięcznie - to nowy pomysł KO na rozwiązanie problemu powrotu kobiet do pracy po urodzeniu dziecka. Teoretycznie „babciowe” ma wesprzeć kobiety w znalezieniu opieki nad dzieckiem i dzięki temu pomóc w powrocie do aktywności zawodowej. W praktyce nie dość, że nie rozwiąże problemu, to jeszcze go pogłębi.

  II Ogólnopolska Konferencja z cyklu „E-sądy – rozszerzona przestrzeń wymiaru sprawiedliwości”

  II Ogólnopolska Konferencja naukowa „Rzetelność rozpraw zdalnych. Wyniki badań” jest kontynuacją konferencji pt. „E-sądy – rozszerzona przestrzeń wymiaru sprawiedliwości” zorganizowanej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 16 maja 2022 roku.

  Ile w tym roku będzie kosztowała Wielkanoc? Będzie drożej niż rok temu

  Droższa Wielkanoc. W tym roku na święta wielkanocne Polacy zamierzają wydać średnio 600 zł – wynika z Barometru Providenta. To o 64 zł więcej niż rok temu. Zakładany przez nas wzrost wydatków i tak jest niższy niż inflacja produktów żywnościowych, która w lutym br. przekroczyła 20 proc. Niektóre produkty, bez których nie wyobrażamy sobie Wielkiej Nocy, są nawet o 30 proc. droższe.

  Nowe tablice średniego trwania życia. Emerytury będą niższe

  Nowe tablice średniego dalszego trwania życia, ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny będą od początku kwietnia podstawą obliczania nowo przyznawanych emerytur. Co do zasady Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie ich stosował do osób, które są już na emeryturze.

  Święta z mamą czy z tatą? Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

  Święta czy rodzinne uroczystości to szczególny czas w życiu dziecka, również po rozwodzie rodziców. Nie sposób zatem pominąć tych wydarzeń przy ustalaniu kontaktów.

  Minister ds. UE: do końca kwietnia Polska może otrzymać 1 mld zł

  Polska otrzymała już ponad 100 mln zł wsparcia z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju; liczymy, że do końca kwietnia do polskiego budżetu może wpłynąć nawet 1 mld zł - powiedział w poniedziałek w Poznaniu minister ds. UE Szymon Szynkowski.

  mObywatel 2.0 na przełomie czerwca i lipca. Będzie zawierał szereg nowych usług
  Na przełomie czerwca i lipca wejdzie mObywatel 2.0; w aplikacji znajdzie się szereg nowych usług, w tym tymczasowe prawo jazdy, które odbierzemy zaraz po zdaniu egzaminu i nowe dokumenty, jak prawo wykonywania zawodów medycznych - poinformował sekretarz stanu w KPRM Janusz Cieszyński.
  Bezpieczny kredyt 2%. Lista wad, które niszczą entuzjazm

  Czy bezpieczny kredyt 2% to manna z nieba? Mógłby się wydawać, że tak. Drogie kredyty, brak zdolności kredytowej, niedobór mieszkań – to sprawia, ze wiele osób musi tracić większość wynagrodzenia na opłatę za najem. Bezpieczny kredyt ma rozwiązać problemy. Rzeczywistość jest bardziej przyziemna. 

  Darowizna w rodzinie a zwolnienie podatkowe. Uchwała NSA

  Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego warunkiem wystarczającym do skorzystania ze zwolnienia podatkowego uregulowanego w przepisie jest udokumentowanie dokonania przekazania środków pieniężnych.

  Jaki podatek od nieujawnionej darowizny?

  Nieujawniona darowizna. W przypadku ujawnienia majątku niemającego pokrycia w wiarygodnych źródłach przychodu, organ skarbowy może wymierzyć sankcyjną stawkę opodatkowania w wysokości 75% wartości tego majątku. W celu ograniczenia stosowanej przez podatników praktyki uwiarygodniania pochodzenia posiadanego mienia zawarciem umowy darowizny lub pożyczki, wprowadzono 20% stawkę opodatkowania dla nieopodatkowanej dotąd umowy.

  Zabójstwo a pobicie ze skutkiem śmiertelnym

  W jaki sposób różni się kwalifikacja prawna tych czynów i dlaczego sądy przyjmują w takiej sytuacji często odpowiedzialność karną sprawców z łagodniejszego przepisu?

  POLMEDIQ z zarzutami od UOKiK za nieuczciwe praktyki. Jakie?

  Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty poznańskiej spółce POLMEDIQ. Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych spółce grozi do 10 proc. obrotu, kara pieniężna może zostać nałożona także na członków zarządu. 

  Pogrzeb strażaka na koszt Straży Pożarnej. Czy także w przypadku poległych na ćwiczeniach

  Pogrzeb strażaka na koszt Państwowej Straży Pożarnej odbywa się tylko w przypadku, gdy jego śmierć nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku z udziałem w akcji ratowniczej. Jeżeli strażak poniósł śmierć w czasie ćwiczeń, nie ma uroczystego pogrzebu, a rodzinie nie zwraca się jego kosztów. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o zmianę przepisów w tym zakresie – tym bardziej, że inne służby mundurowe pokrywają koszty pogrzebów również funkcjonariuszy poległych wskutek wypadków na ćwiczeniach.

  Prywatne pakiety medyczne drożeją, ale pracodawcy nie chcą z nich rezygnować

  Prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym jest objęty już średnio co 10. Polak i co 4. aktywna zawodowa osoba. Prawie 11-proc. wzrost liczby takich polis na przestrzeni ostatniego roku pokazuje, że ich popularność ciągle rośnie, choć – w związku z galopującą inflacją – rosną również ich ceny. Zgodnie z obecnym trendem firmy akceptują podwyżki, nie szukając oszczędności w ograniczaniu swoim pracownikom zakresu ubezpieczenia. Co ciekawe, część pracodawców zastanawia się wręcz nad rozszerzeniem obowiązującego w ich firmie programu prywatnej opieki medycznej.

  Czy rząd zablokuje TiKToka

  Rada ds. Cyfryzacji ma zarekomendować rządowi zakaz korzystania z chińskiej aplikacji TikTok przez urzędników i pracowników administracji publicznej na telefonach służbowych.

  Sędziowie pokoju. Wybory już w maju 2024?

  Sędziowie pokoju i sądy pokoju – te instytucje mają wprowadzić ustawy, których projektami zajmie się w tym tygodniu sejmowa podkomisja. Planuje ona wprowadzić do projektów kilkanaście projektów. Po zakończeniu prac w komisji projekty trafią pod obrady komisji sprawiedliwości Sejmu.

  Czy dziecko może samo robić zakupy? Kiedy możliwy zwrot?

  Osoba przed osiągnięciem pełnoletności nie ma zdolności do czynności prawnych, co wyklucza swobodę w zakupach. Prawo zakłada jednak wyjątki. W pewnych przypadkach można prawnie podważyć zakup dokonany przez niepełnoletniego.

  Rośnie liczba ataków hakerskich. Jak chronić swoje dane?

  Pomysłowość przestępców w wymyślaniu nowych sposobów wyłudzenia danych osobowych jest bardzo duża. Ale mechanizm działania zawsze podobny. 

  Ostatnie dni na płatności bonem turystycznym. Co z terminem wyjazdu?

  Polska Organizacja Turystyczna przypomina, iż tylko do 31 marca przedsiębiorcy mogą przyjmować płatności bonem turystycznym. Jest to jednak ostateczny termin na opłacenie usługi turystycznej. Wyjazd może się odbyć później.

  Rząd dopłaci do transportu zboża do nadbałtyckich portów

  Rząd chce dofinansować transport pszenicy i kukurydzy do portów nadbałtyckich; stawki będą uzależnione od odległości od portów; najwięcej do tony zboża dopłaci się we wschodnich i południowych województwach - wynika z projektu, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnym rządu.

  Rewolucja w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym?

  Reforma planowania przestrzennego wpłynie na dostępność i ceny działek pod budownictwo mieszkaniowe, a co za tym idzie na ceny mieszkań - podkreślił w piątek w TVP1 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mieszkańcy chcą mieć dostępne mieszkania, cena może spaść nawet o 15 proc. 

  Oszuści próbują podszyć się pod ZUS

  Po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega klientów przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości w celu wyłudzenia danych. 

  Czy będzie rewolucja w leczeniu stwardnienia rozsianego?

  Stwardnienie rozsiane. Lekarze wskazują, że zmiany w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM) są jednym z największych osiągnięć medycyny w ostatnich latach. Wraz z pojawianiem się kolejnych leków i włączaniem ich do refundacji neurolodzy mają możliwość coraz lepszej personalizacji leczenia uwzględniającej styl i plany życiowe pacjenta.