| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Emerytury > Wcześniejsze emerytury > Emerytura nauczycielska bez względu na wiek

Emerytura nauczycielska bez względu na wiek

Prawo do emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek przysługuje na podstawie Karty Nauczyciela. Przysługuje ona nauczycielom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 roku.

Emerytura bez względu na wiek dla nauczycieli urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 roku

Na wcześniejszą emeryturę niezależnie od osiągniętego wieku mogą przejść nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w określonych rodzajach placek. Prawo to dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 roku. W celu uzyskania prawa do emerytury bez względu na wiek trzeba posiadać odpowiedni staż ubezpieczenia. Przepisy przewidują wymóg udowodnienia co najmniej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć. Możliwe jest również posiadanie 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat wykonywania zatrudnienia w szkolnictwie specjalnym co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć (w przypadku nauczycieli klas, szkół, placówek i zakładów specjalnych).

Kolejnym warunkiem przejścia na wcześniejszą emeryturę nauczycielską bez względu na wiek jest, warunek wykonywania przez nauczyciela pracy nauczycielskiej ostatnio przed przejściem na emeryturę oraz rozwiązania na wniosek nauczyciela stosunku takiej pracy.

Należy podkreślić, że rozwiązanie stosunku pracy musi nastąpić na własny wniosek nauczyciela. Przy czym warunek ten jest spełniony również, gdy stosunek pracy ustał z inicjatywy dyrektora szkoły z powodu całkowitej lub częściowej jej likwidacji albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania, które uniemożliwiają dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Ponadto emerytura nauczycielska bez względu na wiek może również przysługiwać  nauczycielowi w przypadku wygaśnięcia jego stosunku pracy wskutek upływu okresu pozostawania w tzw. stanie nieczynnym lub w razie wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy przed upływem stanu nieczynnego.

Zobacz także: Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Emerytura nauczycielska dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku, a przed dniem 1 stycznia 1969 roku

Prawo do emerytury nauczycielskiej mają również osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 roku, a przed dniem 1 stycznia 1969 roku. Muszą one jednak do dnia 31 grudnia 2008 roku udowodnić co najmniej 30–letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć lub 25–letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania zatrudnienia w szkolnictwie specjalnym co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć (w przypadku nauczycieli klas, szkół, placówek i zakładów specjalnych). Nauczyciele z tej grupy wiekowej, aby nabyć prawo do emerytury muszą również rozwiązać stosunek pracy nauczycielskiej oraz  złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa, jeśli przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego.

Zobacz także dział: Wcześniejsze emerytury

Podstawa prawna: Art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »