Kategorie

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – przewodnik po produkcie

Aleksandra Pajewska
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) należy do trzeciego filaru systemu emerytalnego. /Fot. Fotolia
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to dodatkowy, występujący obok Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) produkt dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Od 15 stycznia 2014 roku zryczałtowana stawka opodatkowania dla wypłat z IKZE wynosi 10%.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego funkcjonuje w polskim systemie emerytalnym od 1 stycznia 2012 roku. W dużej mierze oparte jest na konstrukcji Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE). IKZE należy do trzeciego filaru systemu emerytalnego. Korzystanie z tej możliwości jest dobrowolne.

Czy warto oszczędzać w IKZE?

Podstawowa różnica pomiędzy IKZE a IKE polega na zastosowaniu preferencji podatkowej. Wpłaty na konto zabezpieczenia emerytalnego podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Nie może to jednak przekraczać określonego ustawowo limitu. Dotychczas był to limit procentowy. Od 15 stycznia 2014 roku limit ten określony został kwotowo, na poziomie 4500 zł rocznie. Oszczędności do tej wysokości podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Całościowe wykorzystanie limitu prowadzi do zmniejszenia podatku o około 700zł.

Zobacz również: OFE - zmiany w 2014 roku

W sposób korzystny są także opodatkowane wypłaty z konta. Oszczędzający lub uprawniony do środków z IKZE w przypadku śmierci oszczędzającego ponosi ciężar podatkowy w zryczałtowanej stawce w wysokości 10%. Jest to istotna zmiana w porównaniu do stanu prawnego sprzed 15 stycznia 2014 roku. Dotychczas opodatkowanie wypłat następowało na podstawie skali podatkowej.

IKZE

IKZE jest kontem indywidualnym. Oznacza to, że oszczędności może na nim gromadzić wyłącznie jeden oszczędzający. Ustawodawca nie przewidział więc możliwości prowadzenia wspólnego konta np. dla małżonków, tak jak ma to miejsce w przypadku bankowego rachunku oszczędnościowego.

Nie ma możliwości prowadzenia wspólnego IKZE dla kilku osób, np. dla małżonków.

Reklama

Posiadanie IKZE jest odrębne od konta IKE. Nie trzeba więc korzystać z IKE ani być uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego by założyć IKZE. Co do zasady z IKZE mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 rok życia. Osoby małoletnie także mogą więc dokonywać wpłat. Istnieje jednak pewne ograniczenie. Możliwość dokonania wpłaty kapitału uzależniona została od uzyskiwania dochodów z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Wówczas małoletni może dokonywać wpłat tylko w roku uzyskania wskazanych dochodów oraz w wysokości nieprzekraczającej kwoty otrzymanego wynagrodzenia.

16 letni Bartek podjął w 2013 roku pracę w trakcie pierwszego roku nauki. Został zatrudniony na podstawie umowy o pracę, na podstawie której otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 146,07 zł miesięcznie. Ma on więc możliwość (nie obowiązek; IKZE są zawsze dobrowolną forma oszczędzania) dokonania wpłaty na IKZE w maksymalnej wysokości 292,14 zł (wartość wynagrodzenia za cały okres pracy, 2 miesięcy). Może to zrobić tylko w roku 2013.

Limit wpłat na IKZE

Ustawodawca przewidział także roczny limit wpłat na IKZE. Zostało to uregulowane procentowo. Wpłaty dokonywane w ciągu jednego roku kalendarzowego nie mogły przekroczyć 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok, tj. w 2013 roku – około 109 551,6 zł. Kwota ta odpowiadała równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Osoby o niskich dochodach potraktowane zostały inaczej. Jeśli kwota odpowiadająca równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla nich za rok poprzedni nie przekracza 4% równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, to mogę one dokonywać wpłat w podwyższonej wysokości, mianowicie do wysokości 4% równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w  poprzednim roku kalendarzowym. W 2014 sytuacja ta zostanie ujednolicona. Ustawodawca przewidział bowiem jednakowy limit wpłat dla wszystkich. Na IKZE będzie można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Kwota ta uzależniona została więc od tempa wzrostu płac w kraju. Wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2014 wynosi 4 495,20 zł. Kwoty te ogłasza co roku minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Zmiana IKZE

IKZE mogą być oferowane przez szeroki krąg podmiotów, do których należą m.in.: fundusze inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską (domy maklerskie i banki), zakłady ubezpieczeń na życie, banki, dobrowolne fundusze emerytalne. Istnieje możliwość zmiany IKZE. Wówczas następuje transfer środków na nowo wybrane konto IKZE. Jest on zwolniony z opodatkowania. Nie ma jednak możliwości przekazania tych środków na IKE. Konto IKZE nie pozwala także na wycofanie tylko części zgromadzonych środków, co jest możliwe w przypadku IKE. Z IKZE możemy jedynie wycofać cały kapitał w dowolnym momencie. Podlega to opodatkowaniu PIT zgodnie ze skalą podatkową.

Polecamy serwis: Emerytury 2014

Jak wypłacić środki z IKZE?

Reklama

Wypłata środków możliwa jest jedynie w dwóch sytuacjach. Po pierwsze na wniosek oszczędzającego, który ukończył 65 lat i korzystał co najmniej przez 5 lat z IKZE. Po drugie na wniosek uprawnionego, po śmierci osoby oszczędzającej. Warunkiem formalnym jest złożenie stosownego wniosku. Możemy w nim zastrzec, czy wypłata ma nastąpić jednorazowo czy ratalnie. Wyplata w ratach następuje przez okres co najmniej 10 lat lub czas równy okresowi oszczędzania (w sytuacji gdy korzystaliśmy w IKZE krócej niż 5 lat).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Uznanie ojcostwa w 2021 r. – jak i kiedy?

  Zasady dotyczące uznania ojcostwa w 2021 r. nie zmieniły się. Na czym polega uznanie ojcostwa i jak tego dokonać?

  Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na basenie?

  Czy i od kogo można żądać odszkodowania za wypadek na basenie? Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z Kodeksu cywilnego.

  26.07.2021 wojewodowie ogłoszą termin kwalifikacji wojskowej

  26.07.2021 ogłoszony zostanie termin drugiej w tym roku kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 19.11.2021 i przeprowadzona zostanie przez powiatowe komisje lekarskie. Za powołanie tych komisji odpowiedzialni są wojewodowie.

  Upadłość konsumencka - koszty

  Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  RDOŚ powoła nowe strefy ochronne

  Nowe strefy ochronne dla rzadkich gatunków ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn (RDLP w Szczecinku) znaleźli aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony. Dwa gniazda są zajęte przez bociana czarnego (Ciconia nigra), a jedno przez orlika krzykliwego (Clanga pomarina).

  Delegowanie funkcjonariuszy SW do ośrodka w Gostyninie

  20.06.2021 weszła w życie ustawa mająca zapewnić środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów ośrodka w Gostyninie, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy już po odbyciu kary. Przepisy pozwolą też na czasowe delegowanie tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Loty przeciwpożarowe i gaśnicze 2021 r.

  W 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy – Prawo lotnicze. Umożliwiono Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanie – na wniosek zainteresowanego podmiotu – zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

  500 plus – czerwiec 2021 r.

  Dla świadczeń „500 plus” czerwiec 2021 r. jest ważnym miesiącem. O jakim terminie warto pamiętać?

  Zmiany w zawiadamianiu wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej od 29.06.2021

  Od 29.06.2021 obowiązywać będą nowe wzory zawiadomień wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

  Nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej w Służbie Więziennej od 29.06.2021

  29.06.2021 r. w Służbie Więziennej obowiązywać będzie nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej. Skierowane dotyczy kandydata, funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego, emeryta oraz rencisty.

  Czy Policja nie będzie musiała już badać stanu trzeźwości pracownika?

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało przepisy, które umożliwią pracodawcom - pod pewnymi warunkami - wprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków, a także zasady jego przeprowadzania.

  30.06.2021 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

  Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

  NIK o resocjalizacji więźniów poprzez aktywizację zawodową

  Nastąpił wzrost aktywności pracowniczej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Przyczynił się do tego specjalny program szkoleń, które w ramach resocjalizacji prowadziła Służba Więzienna. Choć praca osadzonych po zakończonych szkoleniach była istotą projektu, to jednak jego założenia nie gwarantowały utrwalania zdobytych umiejętności. W konsekwencji większość uczestników projektu wykonywało nieodpłatne prace porządkowe i pomocnicze na rzecz zakładów karnych. W wielu przypadkach prace te pozostawały bez związku z tematem ukończonego szkolenia a wykonywane były przez krótkie okresy. Ograniczało to skuteczność wejścia na rynek pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

  Podsumowanie operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021

  Od 31 maja do 6 czerwca 2021r. polska Policja uczestniczyła w międzynarodowej operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021 mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi wykorzystywanymi do pracy przymusowej. Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, jako krajowy koordynator platformy EMPACT THB, koordynował działania podjęte przez wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji. W operacji wzięli udział również funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy Okręgowych Inspekcji Pracy oraz Sanepidu. Całość działań koordynowana była przez Europol.

  Trwają prace nad projektem nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych

  18.06.2021 odbyło się spotkanie zespołu roboczego Komendanta Głównego PSP do spraw opracowania projektu nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych.

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.