Kategorie

Leniency czyli jak uniknąć kary od UOKiK

Bartłomiej Ceglarski
Leniency czyli jak uniknąć kary od UOKiK/ fot. Fotolia
Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dysponuje bardzo potężnymi narzędziami, którymi może motywować przedsiębiorców do przestrzegania przepisów dotyczących konkurencji na rynku. Przedsiębiorca, który zawarł porozumienie ograniczające konkurencję może ponieść mniejszą karę lub jej całkowicie uniknąć dzięki leniency - programowi łagodzenia kar.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) to instytucja, do której zadań należy ochrona rynku przed monopolem i zachowaniami ograniczającymi konkurencję. Prezes UOKiK jest uprawniony m.in. do prowadzenia postępowań antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję – nadużywania pozycji dominującej na rynku oraz niedozwolonych porozumień (karteli), które mogą zakończyć się nakazem zaniechania niedozwolonego działania lub wysoką karą pieniężną (nawet 10 % obrotu).

Działania niezgodne z regułami konkurencji

Reklama

Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazują praktyk ograniczających konkurencję. Przedsiębiorca może dopuścić się naruszenia przepisów antymonopolowych poprzez nadużywanie pozycji dominującej lub zawieranie niedozwolonych porozumień z innymi przedsiębiorcami, które ograniczają konkurencję na rynku.

Pojęcie porozumienia jest bardzo szerokie - nie chodzi tu wyłącznie o pisemne uzgodnienia, ale o wszelkie typy uzgodnień między przedsiębiorcami. Może tu chodzić więc zarówno o umowy pisemne, ustne ustalenia, a nawet jednostronne przekazywanie informacji wrażliwych z punktu widzenia procesu konkurencji. Tego typu porozumienia są w całości lub w odpowiedniej części nieważne.

Możemy wyróżnić 2 rodzaje porozumień ograniczających konkurencję:

 1. porozumienia horyzontalne (kartele) – zawierane pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na tym samym szczeblu obrotu, np. producent – producent,
 2. porozumienia wertykalne – zawierane pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, np. producent – sprzedawca.

Najczęstsze naruszenia przepisów o ochronie konkurencji polegają na tym, że przedsiębiorcy:

 • wspólnie ustalają ceny (zmowa cenowa), wielkość produkcji lub sprzedaży (zmowy kontyngentowe).
 • dzielą między siebie rynek lub grupy konsumentów;
 • zawierają tzw. zmowy przetargowe.

,,Świadek koronny'' dla przedsiębiorcy

Reklama

Przedsiębiorca, który dopuścił się zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję, może starać się o zmniejszenie wymiaru kary lub nawet o odstąpienie od ukarania w ramach leniency - programowi łagodzenia kar. Program ten stanowi odpowiednik instytucji świadka koronnego w prawie karnym.

Aby przedsiębiorca, który był stroną porozumienia ograniczającego porozumienie (np. zmowy cenowej) mógł skorzystać z leniency, musi dobrowolnie i z własnej inicjatywy ujawnić Prezesowi UOKiK wszelkie informacje na temat nielegalnego porozumienia, przed wszczęciem postępowania lub w jego trakcie. Warto zaznaczyć, że złożenie wniosku leniency chroni osoby zarządzające tym przedsiębiorstwem, jeżeli współpracują z urzędem. Dlatego też w przypadku zwolnienia lub redukcji kary pieniężnej analogiczne korzyści otrzyma osoba fizyczna.

Niezależnie od przedsiębiorcy, osoba zarządzająca zatrudniona w tym przedsiębiorstwie może samodzielnie złożyć wniosek w trybie leniency.

Całkowite zwolnienie z kary

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie z kary lub o jej obniżenie. Odstąpienie od ukarania jest możliwe po spełnieniu następujących warunków przez przedsiębiorcę:

 • jako pierwszy złożył wniosek;
 • dostarczył istotnych dowodów lub informacji o porozumieniu, pod warunkiem, że Prezes Urzędu nie posiadał takich informacji lub dowodów w czasie ich przedstawiania przez przedsiębiorcę – istotne dowody lub informacje to takie, które umożliwiają wszczęcie postępowania antymonopolowego albo takie, które umożliwią Prezesowi UOKiK zdobycie takiego dowodu.
 • nie ujawnił się z zamiarem złożenia wniosku;
 • najpóźniej z dniem złożenia wniosku zaprzestał działalności w kartelu;
 • w pełni współpracował z Prezesem UOKiK w toku postępowania.

O całkowite zwolnienie z ukarania nie może ubiegać się przedsiębiorca, który był inicjatorem porozumienia lub nakłaniał innych do uczestnictwa.

Obniżenie wymiaru kary

Obniżenie wymiaru kary jest możliwe wobec przedsiębiorcy, który spełnił następujące warunki:

 • złożył wniosek o zastosowanie leniency (nie koniecznie jako pierwszy)
 • zaprzestał działalności w kartelu najpóźniej w dniu złożenia wniosku;
 • współpracował z Prezesem UOKiK w toku postępowania;
 • nie ujawnił zamiaru złożenia wniosku;
 • przedstawił dowód mający istotne znaczenie dla rozpatrywanej sprawy, którego Prezes Urzędu nie posiadał.

Każdy kolejny uczestnik zmowy może liczyć na następującą redukcję wysokości kary:

 1. 30-50% w stosunku do wysokości kary, jaka zostałaby nałożona na przedsiębiorcę, gdyby nie złożył wniosku - na przedsiębiorcę, który jako pierwszy spełnił warunki;
 2. 20-30% dla przedsiębiorcy, który jako drugi spełnił warunki;
 3. maksymalnie 20%  dla pozostałych przedsiębiorców, którzy spełnili warunki.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek leniency można złożyć pisemnie lub ustnie. Wniosek pisemny (tutaj wzór UOKiK) może zostać złożony poprzez:

 1. osobiste doręczenie w centrali UOKiK lub jednej z delegatur,
 2. doręczenie na adres pocztowy centrali UOKiK lub jednej z delegatur,
 3. przesłanie za pośrednictwem skrzynki elektronicznej na adres: leniency@uokik.gov.pl

Wniosek w formie ustnej można wnieść poprzez nagranie treści wniosku za pomocą dyktafonu, komórki itd. 

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 798)

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.

  Kapitał rodzicielski - od kiedy?

  Ustawa w sprawie kapitału rodzicielskiego ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. O szczegółach mówiła minister rodziny Marlena Maląg.

  Wniosek o dowód osobisty online jeszcze tylko przez 50 dni

  To ostatnie 50 dni na złożenie wniosku o nowy dowód osobisty przez internet. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o ważnych zmianach, które wejdą w życie w sierpniu.

  Postępowanie egzekucyjne w administracji 2021 - zmiany od lipca

  Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. choć obejmuje zaledwie kilka artykułów, to bez wątpienia ma znamiona rewolucyjne.

  Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi

  15 czerwca 2021 r. przypada Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi. Przemoc jest problemem, który dotyka seniorów na całym świecie.

  Kara pozbawienia wolności nie tylko w zakładzie karnym

  Osoby, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności, mają do wyboru dwie instytucje prawne, które dają im możliwość odbycia tej kary poza zakładem karnym.

  Gdzie zrealizowano najwięcej bonów turystycznych? [AUDIO]

  W województwie mazowieckim aktywowano ponad 241 tys. bonów turystycznych i dokonano płatności na kwotę przeszło 65 mln zł. To najwięcej w Polsce.

  Abonament RTV w 2022 r. - stawki

  Stawki opłat za abonament RTV w 2022 r. nie ulegną zmianie. Tak wynika z nowego rozporządzenia KRRiT.

  Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

  Unieważnienie małżeństwa to instytucja uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, polegająca na unieważnieniu ślubu cywilnego.