| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Księga wieczysta > Wpis do księgi wieczystej - co bada sąd?

Wpis do księgi wieczystej - co bada sąd?

Przy rozpoznawaniu wniosku o wpis sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do niego dokumentów oraz treść księgi wieczystej.

Wniosek rozpoznawany jest na posiedzeniu niejawnym.

Zobacz również: Jak dokonać wpisu do księgi wieczystej?

O kolejności wniosku o wpis rozstrzyga chwila wpływu wniosku do właściwego sądu.

Orzeczenie

Orzeczeniem w postępowaniu wieczystoksięgowym jest wpis. Wpisem jest również wykreślenie. Nie sporządza się uzasadnienia wpisu.

Sąd oddala wniosek o wpis, jeżeli brak jest podstaw albo istnieją przeszkody do jego dokonania.

Zawiadomienie o wpisie

Sąd zawiadamia o dokonanym wpisie uczestników postępowania, chyba że któryś z uczestników zrzekł się zawiadomienia. Uczestnikami są wnioskodawca oraz osoby, których prawa zostały wykreślone lub obciążone bądź na rzecz których wpis ma nastąpić. W zawiadomieniu znajduje się istotna cześć wpisu.

Apelacja

Od wpisu możemy w terminie dwóch tygodni od doręczenia zawiadomienia wnieść apelację. Dla uczestnika, który zrzekł się zawiadomienia, termin ten biegnie od dnia dokonania wpisu.

Osoba, na rzecz której wpisane jest prawo lub roszczenie w księdze wieczystej, jej przedstawiciel albo pełnomocnik do doręczeń mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sądu prowadzącego księgę wieczystą o każdej zmianie adresu względnie wskazania adresu do doręczeń. Osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

Elektroniczna księga wieczysta

Jeżeli chodzi o wniosek o wpis w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, to sąd z urzędu bada zgodność danych wskazanych we wniosku z danymi wynikającymi z systemów prowadzących ewidencje powszechnych numerów identyfikacyjnych, chyba że istnieją przeszkody faktyczne uniemożliwiające dokonanie takiego sprawdzenia.
W przypadku wniosku o zmianę oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, sąd dokonuje też z urzędu sprawdzenia danych wskazanych we wniosku i ujawnionego w księdze wieczystej oznaczenia nieruchomości z danymi katastru nieruchomości, chyba że istnieją przeszkody faktyczne uniemożliwiające dokonanie takiego sprawdzenia.

W księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym podpisany przez sędziego lub referendarza sądowego wpis uważa się za dokonany dopiero z chwilą jego zapisania w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Zobacz również serwis: Nieruchomości

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »