| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Umowa deweloperska krok po kroku

Umowa deweloperska krok po kroku

W celu nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego sporządzamy umowę deweloperską. Umowa ta zobowiązuje dewelopera do ustanowienia prawa odrębnej własności i przeniesienia go na nabywcę po zakończeniu budowy, a nabywcę do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera.

Jak zawrzeć umowę deweloperską?

Umowa ta jest zawierana przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Koszty związane ze sporządzeniem aktu pokrywają obie strony umowy w równych częściach.

Co powinna zawierać?

Umowa powinna zawierać:

1. miejsce i czas jej zawarcia, jak również strony, które ją zawierają;
2. cenę nabycia prawa własności;
3. informację o nieruchomości, na której zostanie wybudowany lokal tj. informację o powierzchni działki, stanie prawnym nieruchomości, w szczególności oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, istniejących na niej obciążeniach hipotecznych i służebnościach;
4. określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego, będącego przedmiotem umowy deweloperskiej, lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny, będący przedmiotem tej umowy;
5. określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku;
6. określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper;
7. termin przeniesienia na nabywcę prawa własności;
8. wysokość i terminy lub warunki spełniania świadczeń pieniężnych przez nabywcę na rzecz dewelopera;
9. informacje dotyczące: mieszkaniowego rachunku powierniczego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej;
10. termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych danego przedsięwzięcia deweloperskiego;
11. określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej, a także warunków zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez nabywcę w razie skorzystania z tego prawa;
12. określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej;
13. oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego wraz z załącznikami i zapoznaniu się przez nabywcę z ich treścią;
14. zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę, albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Zobacz również: Bezpłatne wzory umów do pobrania

Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż, obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny, dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego. W przypadku zmian, które nastąpiły w treści prospektu informacyjnego lub załączniku w czasie pomiędzy doręczeniem prospektu informacyjnego wraz z załącznikami a podpisaniem umowy deweloperskiej, w treści umowy deweloperskiej postanowienia wynikające z tych zmian podkreśla się wyraźnie w sposób jednoznaczny i widoczny. Zmiany w treści umowy deweloperskiej wiążą nabywcę tylko wtedy, gdy wyraził zgodę na włączenie ich do treści umowy.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »