| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Pozwolenia > Jak uzyskać licencję syndyka?

Jak uzyskać licencję syndyka?

Wykonywanie zawodu syndyka wymaga posiadania licencji. Aby ją uzyskać należy spełnić wymagania określone w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka. Od 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady przeprowadzania egzaminów na syndyków. Wystarczy już 66 % trafnych odpowiedzi, aby zdobyć uprawnienia.

Licencję syndyka może uzyskać osoba fizyczna, która ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Licencję syndyka uzyskać może nie tylko obywatel polski.

O licencję może ubiegać się osoba która:

1. zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3. ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;
4. posiada nieposzlakowaną opinię;
5. w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję syndyka przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w pkt 1;
6. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
7. nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
8. nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
9. złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;
11. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania czynności syndyka.

Zadaj pytanie: Forum prawników

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i naprawczego.

Część pisemna polega na rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań oraz wykonaniu zadania problemowego. Za odpowiedź prawidłową otrzymuje się 2 punkty, za odpowiedź nieprawidłowa -1 punkt, a brak odpowiedzi to 0 punktów. Za pozytywny wynik części pisemnej egzaminu uznaje się uzyskanie co najmniej 80 % maksymalnej liczby punktów z części testowej egzaminu i co najmniej 20 punktów za rozwiązanie zadania problemowego.

Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie 10 pytań. Odpowiedź na wszystkie pytania jest oceniana indywidualnie przez każdego z członków komisji egzaminacyjnej przy zastosowaniu skali od 0 do 10 punktów. Za pozytywny wynik części ustnej egzaminu uznaje się uzyskanie co najmniej 70 % maksymalnej liczby punktów.

Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych wyników z obu jego części.

Egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadza się co najmniej dwa razy w ciągu roku.

Nowelizacja ustawy o licencji syndyka zakłada, że osoby ubiegające się o licencję syndyka będą musiały uzyskać jedynie 66 % (do tej pory 80 %) poprawnych odpowiedzi na egzaminie pisemnym. Ponadto nie będzie już obowiązywać część ustna i zostaną zniesione punkty ujemne ze nieprawidłowe odpowiedzi.

Prawidłowość odpowiedzi na pytania testowe i rozwiązanie zadania problemowego będą oceniane według stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu.

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii komisji przeprowadzającej egzamin poda do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych oraz zalecanej literatury, które będą podstawą pytań testowych.

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2011.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Licencję syndyka uzyskać może nie tylko obywatel polski.
Licencję syndyka uzyskać może nie tylko obywatel polski.

PPK dla pracownika24.90 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »