| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Pomoc prawna > Instytucje państwowe > GIODO, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

GIODO, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) swoim działaniem ma zapewnić nam ochronę prawa do prywatności. Kontroluje i nadzoruje sprawy, które odnoszą się do gromadzenia i przetwarzania informacji o danych osobowych.

  • uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych,
  • zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe,
  • wstrzymanie przekazywania danych osobowych za granicę,
  • zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,
  • usunięcie danych osobowych (art. 18 ust. 1 ustawy).

GIODO może również:

• zawiadomić organy ścigania o popełnieniu przestępstw określonych w przepisach karnych ustawy,
• złożyć wniosek o ukaranie dyscyplinarne,
• wystąpić do administratorów danych o zmianę niewłaściwych praktyk (tzw. sygnalizacja).

W jaki sposób?

Skargę można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu. Jest możliwość wysłania do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez pocztę konwencjonalną lub złożyć ją osobiście do biura GIODO.

Mamy również możliwość złożenia skargi drogą elektroniczną, wykorzystując elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie internetowej GIODO. Należy jednak pamiętać, iż
skarga powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Ustawowym terminem rozpatrzenia sprawy jest okres 1 miesiąca. W przypadku szczególnie skomplikowanym może on ulec przedłużeniu do 2 miesięcy. W tym czasie GIODO może zwrócić się do stron o złożenie pisemnych wyjaśnień czy przysłanie dokumentów albo przeprowadza czynności kontrolne w siedzibie administratora danych.

Skarga do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych powinna zostać opłacona niezależnie od formy w jakiej zostanie złożona, a także należy dokonać opłaty przy złożeniu pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniu przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Są to opłaty skarbowe. Które trzeba wnieść  do organu podatkowego (jest nim Prezydent m.st. Warszawy), a fakt ten udokumentować Generalnemu Inspektorowi w momencie wniesienia skargi lub dania dokumentu pełnomocnictwa.
Stawki:
• 10,00 zł - w przypadku opłaty od skargi,
• 17,00 zł - w przypadku opłaty od pełnomocnictwa.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie są rozpatrywane.
Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie da się ustalić ich przedmiotu, Giodo wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Osoba, której dane dotyczą, powinna mieć jak najszerszy zakres prawa do decydowania o tym, w jaki sposób oraz, jak długo jej dane osobowe są przetwarzanego.
Osoba, której dane dotyczą, powinna mieć jak najszerszy zakres prawa do decydowania o tym, w jaki sposób oraz, jak długo jej dane osobowe są przetwarzanego.

INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »