| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Pomoc prawna > Mediacja arbitraż > Rozstrzyganie sporów przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych

Rozstrzyganie sporów przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych

Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych rozstrzyga spory powstałe między konsumentami a zakładami ubezpieczeń, powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wartość sporu nie może być niższa niż 1 000 zł.

Wykorzystywane formy ADR (Alternatywne metody rozstrzygania sporów)

Arbitraż

Jak wszcząć postępowanie?

Należy dostarczyć wniosek o wszczęcie postępowania przed Sądem Polubownym przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Dodatkowo należy dołączyć kserokopie dokumentów istotnych dla sprawy, dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej oraz wskazać arbitra z listy arbitrów.

Koszty postępowania

W celu poddania sporu pod sąd polubowny konieczne jest uiszczenie następujących opłat:

  • opłata rejestracyjna – 15 zł (bezzwrotna i wnoszona przez wnioskodawcę),
  • opłata arbitrażowa – od 100 do 3 000 zł (w zależności od wartości sporu), wnoszona przez wnioskodawcę po wyrażeniu zgody ubezpieczyciela na sąd polubowny,
  • zaliczka na poczet dodatkowych czynności – obejmuje koszty przygotowania np. opinii biegłych.

Koszty postępowania ponosi strona przegrana.

Zobacz również serwis: Ubezpieczenia

Ostateczność wydanych decyzji

Wyrok sądu polubownego wiąże strony, jednak jest wykonalny dopiero po zatwierdzeniu go przez sąd powszechny. Oznacza to, że aby dokonać egzekucji decyzji, należy wnieść do właściwego sądu powszechnego wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed nim.

Termin rozpatrzenia wniosku wynosi 3 dni od daty jego dostarczenia. Wysokość opłaty sądowej to 300 zł. Po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności możliwa jest egzekucja narzuconych zobowiązań.

W praktyce wniosek o stwierdzenie wykonalności składany jest w momencie, gdy przegrany uchyla się od wykonania postanowień wyroku sądu polubownego.

Dodatkowe informacje oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych – www.rzu.gov.pl/sad-polubowny

Zobacz również: Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich

Tekst pochodzi z poradnika: "Rozstrzyganie sporów konsumenckich" wydanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »