REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sąd polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych

main image
Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych rozstrzyga spory z zakładami ubezpieczeń, powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Warunkiem przeprowadzenia rozprawy jest wyrażenie zgody przez stronę pozwaną (np. zakład ubezpieczeń, towarzystwo emerytalne) na rozstrzygnięcie sporu przez sąd polubowny.

Zobacz serwis: W sądzie

Jeżeli strona przeciwna nie wyrazi zgody na rozstrzygnięcie sporu przez sąd polubowny, postępowanie to nie może się odbyć. Kwoty dochodzone przed sądem polubownym nie mogą być niższe niż 1000 zł.

Wymogi formalne wniosku

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu przez sąd polubowny musi zawierać:

a) oznaczenie stron sporu, tj. wskazanie danych wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres) oraz wskazanie podmiotu, przeciwko któremu toczyć się będzie postępowanie przed sądem (np. zakład ubezpieczeń, powszechne towarzystwo emerytalne);

b) dokładne określenie roszczenia wraz z uzasadnieniem oraz powołaniem dowodów (wskazanie żądania będącego przedmiotem sporu – dochodzonej kwoty i wyszczególnienie posiadanych dowodów – np. dokumentów,

c) przedstawienie okoliczności sporu, w tym zwłaszcza stanowiska strony przeciwnej, jeżeli takie znane jest stronie wnioskującej (a więc opisanie sytuacji, która stała się przyczyną powstania sporu).

Załączniki

Do wniosku należy dołączyć: odpisy (kserokopie) dokumentów istotnych dla sprawy, np. korespondencja ze stroną pozwaną, wskazanie arbitra z listy arbitrów, dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości 15 zł (kwota niezbędnej do podjęcia przez sąd czynności we wstępnym postępowaniu polubownym np. sporządzania dokumentacji).

Skład sądu

W sytuacji gdy spór dotyczy roszczenia, którego wysokość nie przekracza 5000 zł jest on rozstrzygany w składzie jednoosobowym (wskazany arbiter jest kandydatem na arbitra, który musi być zaakceptowany przez stronę przeciwną). W przypadku sporu z powszechnym towarzystwem emerytalnym należy wskazać arbitra o specjalności "zabezpieczenie społeczne", w pozostałych przypadkach arbitra o specjalności "ubezpieczenia gospodarcze".

Wykonalność

Wyrok sądu polubownego wiąże strony, jednak jest wykonalny dopiero po zatwierdzeniu go przez sąd powszechny. Może zostać uchylony w przypadkach ściśle określonych w Kodeksie postępowania cywilnego, np. gdy stronę pozbawiono możliwości obrony jej praw przed sądem polubownym, czy też gdy w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona.

Zobacz: Sądy polubowne

Podstawa prawna: Regulamin Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, Kodeks postępowania cywilnego

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA