| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Bezrobotni > Stypendium dla bezrobotnego

Stypendium dla bezrobotnego

Osobie podejmującej dalszą edukację i będącą jednocześnie osobą bezrobotną przysługuje stypendium na kontynuowanie nauki.

Jakie trzeba spełniać kryteria aby ubiegać się o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się bezrobotni spełniający łącznie następujące warunki:
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, w ciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy podjęli dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych (będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej), lub w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych,
- nie przekroczyli wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium).

Co należy zrobić, aby otrzymać stypendium?

Aby otrzymać stypendium należy wystąpić z wnioskiem do powiatowego urzędu pracy. Urząd pracy rozpatruje wniosek bezrobotnego i w formie decyzji administracyjnej decyduje o przyznaniu stypendium. W przypadku negatywnej decyzji organu administracji można wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję administracyjną. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.

W jakiej wysokości przyznaje się stypendium?

Stypendium przysługuje w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.
Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.

Zobacz również serwis: Bezrobotni

Jak długo można pobierać stypendium?

Stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. Jednak istnieje możliwość kontynuacji wypłacania stypendium bezrobotnemu do czasu skończenia nauki zgodnie z programem nauczania. 

Z chwilą przerwania nauki prawo do pobierania stypendium wygasa.

Podstawa prawna:

Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 1118)

Zobacz również serwis: Student

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.
Stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

VAT 2019. Komentarz199.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »