reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Formy zatrudnienia > Jak rozliczyć umowy zlecenia i o dzieło

Jak rozliczyć umowy zlecenia i o dzieło

Coraz bardziej powszechnym zjawiskiem jest zatrudnianie obcokrajowców na podstawie umów cywilnoprawnych. O ile sam fakt zatrudniania nie budzi już problemów, naliczanie wynagrodzenia cudzoziemców dalej spotyka się z wieloma wątpliwościami.

Podstawową kwestią w przypadku rozliczania umów zlecenia i o dzieło jest właściwe ustalenie zakresu obowiązku podatkowego oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Trzeba ustalić obowiązek podatkowy

W przypadku zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło z osobą fizyczną niemającą miejsca zamieszkania w Polsce, czyli podlegającą ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przewidziane są dwie możliwości opodatkowania:
• podatek dochodowy od przychodów pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 proc. przychodu (art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.),
• w przypadku uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji (czyli zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych, wydanego przez właściwą administrację podatkową kraju zamieszkania podatnika) płatnik ma prawo stosować przepisy umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Umowy te mogą bądź przewidywać odstąpienie od poboru podatku w Polsce bądź inne – zwykle niższe – stawki podatku (art. 29 ust. 2 u.p.d.o.f.).
W przypadku gdy cudzoziemiec dostarczy certyfikat rezydencji, należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy z państwem, na terenie którego zamieszkuje, została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli taka umowa przewiduje opodatkowanie przychodu obcokrajowca tylko w kraju jego miejsca zamieszkania, płatnik nie składa do urzędu skarbowego żadnych dokumentów.
Jedynym dokumentem uprawniającym do zastosowania przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest certyfikat rezydencji.
WAŻNE

Każda osoba zatrudniona w Polsce na podstawie umowy zlecenia, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny, natomiast wypadkowe opłacane jest tylko wtedy, gdy osoba wykonuje swoją pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy.
Płatnicy dokonujący wypłaty z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło osobom mającym miejsce zamieszkania w państwach, z którymi nie obowiązują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, są obowiązani do obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku. Następnie kwotę zryczałtowanego podatku płatnik powinien przekazać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano ten podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności. W terminie tym płatnicy są również zobowiązani przesłać urzędowi skarbowemu zbiorczą deklarację zryczałtowanego podatku dochodowego PIT-8A. Natomiast w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym są obowiązani przesłać podatnikom oraz urzędom skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, imienne informacje o wysokości przychodu (IFT-1/IFT-1R).
reklama

Czytaj także

Aktualizacja: 05.06.2014

Źródło:

GP
Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kowalczyk

Ekspert w zakresie akcyzy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama