Kategorie

Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Maciej Przyborowski
Podwójne opodatkowanie/ Fot. Fotolia
Fotolia
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest to dwustronna umowa międzynarodowa, zawierana pomiędzy poszczególnymi państwami. Celem jej zawarcia jest ochrona podatników, którzy osiągają dochód w dwóch państwach, przed obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego dwukrotnie. Konstrukcja tych umów opiera się obecnie przede wszystkim na powszechnie akceptowanym wzorze przygotowanym przez OECD (Organizacja do spraw Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), czyli na Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku.

Konwencja Modelowa OECD

Reklama

Konwencja Modelowa OECD w sprawie podatku od dochodu i od majątku jest wzorem wykorzystywanym przez państwa w trakcie negocjacji umów dwustronnych dotyczących unikania podwójnego opodatkowania. Konwencja Modelowa ma charakter elastyczny, ze względu na konieczność jej bieżącego aktualizowania. Konieczność ta wynika z zachodzących zmian ekonomicznych oraz powstających problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego. Konwencja Modelowa jest wykorzystywana zarówno przez przedstawicieli państw negocjujących dwustronne umowy, jak i przez prawników i księgowych, dokonujących wykładni tych umów dla klientów.

Konwencja Modelowa OECD stanowi wzór dla zawieranych umów dwustronnych, w związku z czym rozwiązania zawarte w poszczególnych umowach nie są identyczne. Pojawiające się różnice wynikają w dużej mierze z faktu, że Modelowa Konwencja OECD w niektórych przypadkach proponuje alternatywne rozwiązania. Wybór konkretnego rozwiązania obowiązującego w relacji między państwami, jest dokonywany w trakcie negocjacji między władzami państw zawierających umowę. Możliwe jest również wprowadzenie rozwiązania nieprzewidzianego przez Konwencję Modelową OECD. Należy także zauważyć, że Konwencja Modelowa OECD podlega, co pewien czas zmianom.

Polecamy: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami PREMIUM

Obowiązek podatkowy

Warto w tym miejscu wyjaśnić, czym jest obowiązek podatkowy. Definicja obowiązku podatkowego znajduje się w art. 4 Ordynacji podatkowej. Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca wyłącznie z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

Każda ustawa podatkowa odrębnie reguluje, właściwie dla podatku, które zdarzenie lub zdarzenia, powodują powstanie obowiązku podatkowego. Konkretyzacja obowiązku podatkowego występuje w zobowiązaniu podatkowym, którego jest źródłem. Zobowiązanie podatkowe jest to bowiem konkretne zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego.

Nieograniczony czy ograniczony obowiązek podatkowy

Zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ma miejsce wówczas, gdy dochodzi do zetknięcia nieograniczonego ograniczonego obowiązku podatkowego. Z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym mamy do w przypadku, gdy osoby fizyczne mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski – są polskimi rezydentami. Wówczas podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski (polskiego rezydenta) uważa się osobę, która:

- posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych, czyli ośrodek interesów życiowych lub

- przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Z kolei ograniczony obowiązek podatkowy ma zastosowanie wobec osób fizycznych, które nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania. Osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu jedynie od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Certyfikat rezydencji

Reklama

Obowiązkiem podatnika jest udowodnienie położenia miejsca zamieszkania w konkretnym państwie. Pomocny w tym jest certyfikat rezydencji, czyli dokument, w którym stwierdzone zostaje, że podatnik jest rezydentem tego państwa, którego certyfikat posiada, co oznacza, że wobec tego państwa podatnik ma nieograniczony obowiązek podatkowy.

Certyfikat rezydencji stanowi zatem wyłączny środek dowodowy posiadania rezydencji podatkowej w określonym kraju. Pozwala to płatnikowi na zastosowanie postanowień stosownej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Certyfikat rezydencji jest to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, które zostało wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Dokument ten powinien spełniać przynajmniej następujące warunki:

– zostać wydany przez właściwą administrację podatkową,

– określać miejsce rezydencji – tj. miejsce zamieszkania bądź siedziby podatnika dla celów podatkowych,

– zawierać datę wydania certyfikatu i/lub datę, na którą potwierdzana jest rezydencja podatkowa.

Metody unikania podwójnego opodatkowania

W zależności od umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, do dochodów uzyskanych za granicą stosowane są dwie metody obliczenia podatków, pozwalające na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Są to:

- metoda wyłączenia z progresją – zgodnie z tą metodą w kraju rezydencji wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, jednak dla ustalenia stawki podatku, od dochodu osiągniętego w kraju rezydencji, stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, czyli łącznego dochodu osiągniętego w kraju rezydencji z dochodem osiągniętym za granicą. Metoda ta jest stosowana głównie w odniesieniu do dochodów osiągniętych z nieruchomości, z zysków przedsiębiorstw oraz do dochodów z pracy najemnej;

- metoda proporcjonalnego odliczenia (kredytu podatkowego) – według tej metody, dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w państwie rezydencji, przy czym od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenia tego można dokonać jedynie do wysokości podatku proporcjonalnie przypadającego na dochód uzyskany w obcym państwie. Metoda ta jest stosowana przede wszystkim do dochodów z dywidend, odsetek i należności licencyjnych oraz do dochodów osiągniętych z pracy najemnej.

Polecamy serwis: Działalność gospodarcza

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.