| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Pracodawca > Kiedy pracodawca uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej?

Kiedy pracodawca uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej?

Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej.

• ze środków, o których mowa w art. 26a ust. 5 pkt 2 oraz w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
• z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
• z wpływów z zapisów i darowizn,
• z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji,
• ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków funduszu, w części niezamortyzowanej.
Do czego jest zobowiązany pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej?

• prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji;
• prowadzenia rachunku bankowego środków tego funduszu;
• przekazywania środków funduszu rehabilitacji na rachunek, o którym mowa w pkt 2, w terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano;
• przeznaczania co najmniej 15 % środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji;
• przeznaczania co najmniej 10 % środków funduszu rehabilitacji na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących niepełnosprawnych pracowników tego zakładu.

Środki funduszu rehabilitacji są przeznaczane na finansowanie:
• rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje rehabilitacyjne oraz
• ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków.
Ponadto prowadzący zakład pracy chronionej może również udzielać, ze środków funduszu rehabilitacji, pomocy niepracującym osobom niepełnosprawnym byłym pracownikom tego zakładu, na cele związane z rehabilitacją leczniczą i społeczną.
Należy podkreślić, że w przypadku niezgodnego przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji, pracodawca jest obowiązany do dokonania:
• zwrotu 100 % kwoty tych środków na fundusz rehabilitacji oraz
• wpłaty w wysokości 30 % tych środków na Fundusz w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji, a także niedotrzymanie terminu,

Ważne Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej mogą gromadzić do 10 % środków funduszu rehabilitacji na realizację wspólnych zadań zgodnych z ustawą.

Jakie przywileje ma pracodawca który posiada status zakładu pracy chronionej ?
(źródło www. niepelnosprawni.gov.pl )
• uzyskuje refundację części kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
• zwolniony jest z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
• zwolniony jest z podatku od czynności cywilnoprawnych,
• a także opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sanacyjnym.

Podstawa prawna
• Art. 28, 30, 31 i 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »