reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Pracodawca > Czym jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Czym jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

PRFON jest państwowym funduszem celowym, (w rozumieniu przepisów o finansach publicznych) ma osobowość prawną. Zakres jego działania oraz sposób organizacji określają przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Środki PFRON przeznaczane są między innymi na:

 • rekompensatę pracodawcom podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w postaci dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz refundacji składek ubezpieczeń społecznych),
 • refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych, prowadzących działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników i ich domowników,
 • przystosowanie i wyposażenie nowych i istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • pomoc dla osób niepełnosprawnych, które rozpoczynają działalność gospodarczą/rolniczą lub tworzą spółdzielnie socjalne,
 • wsparcie imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych osób niepełnosprawnych,
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • tworzenie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej,
 • zaopatrzenie osób indywidualnych w sprzęt rehabilitacyjny o ortopedyczny oraz środki pomocnicze,
 • likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych,
 • wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, w tym szkoleń i doskonalenia zawodowego,
 • wsparcie organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • programy PFRON, adresowane przede wszystkim do osób indywidualnych, organizacji pozarządowych i jednostek administracji i samorządu (STUDENT, PEGAZ, KOMPUTER DLA HOMERA i in.),
 • współfinansowanie projektów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Nadzór nad Funduszem sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który na wniosek Prezesa Zarządu Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Pełnomocnika, zatwierdza statut określający organizację, szczegółowe zasady i tryb działania Funduszu, w tym jego organów.

Zobacz portal: Prawnik.pl

Przychodami Funduszu są:

 • wpłaty pracodawców,
 • dotacje z budżetu państwa oraz inne dotacje i subwencje;
 • spadki, zapisy i darowizny;
 • dobrowolne wpłaty pracodawców; 
 • dochody z oprocentowania pożyczek, dyskonto od zakupionych bonów skarbowych, odsetki od obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz lokat terminowych; 
 • dochody z działalności gospodarczej; 
 • wpłaty, o których mowa w art. 12a ust. 2, art. 26 ust. 7, art. 26e ust. 6, art. 26f ust. 3 ww. Ustawy oraz spłaty pożyczek udzielonych z Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej, wraz z oprocentowaniem, a także zwroty środków pobranych przez pracodawców z Funduszu na szkolenie osoby niepełnosprawnej, która z przyczyn dotyczących pracodawcy nie będzie zatrudniona zgodnie z kierunkiem szkolenia lub będzie zatrudniana przez okres krótszy niż 24 miesiące, wraz z odsetkami;
 • dywidendy; 
 • odsetki od środków, o których mowa w art. 48 ust. 1 ww. Ustawy ; 
 • inne wpłaty. 

Ponadto, fundusz otrzymuje dotacje celowe na określone w Ustawie zadania.

Warto również zaznaczyć, że środki Funduszu są przekazywane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu:

 • samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy - według algorytmu;
 • podmiotom realizującym zadania zlecone przez Fundusz lub inne zadania wynikające z ustawy - na podstawie zawartych z nimi umów.

Zadaj pytanie: Forum prawników

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zobacz również serwis: Praca

www. pfron.org.pl

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama