Kategorie

Czy zakaz nieuzasadnionego geoblokowania uwolni elektroniczny handel transgraniczny?

Lubasz i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych
Ewa Ostrowska, praktykantka w Kancelarii Radców Prawnych Lubasz & Wspólnicy. Studentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Stosowane od 3 grudnia 2018 roku rozporządzenie unijne w sprawie zakazu nieuzasadnionego geoblokowania jest doniosłym krokiem w procesie wdrażania strategii jednolitego rynku cyfrowego. Jak pokazują badania Komisji Europejskiej (zob. Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z 10.05.2017 r. – Sprawozdanie końcowe na temat badania sektora handlu elektronicznego, COM(2017) 229 wersja ostateczna) przeprowadzone przed przyjęciem rozporządzenia, jedną z najpoważniejszych przeszkód uniemożliwiających swobodne dokonywanie zakupów w Internecie była dotychczasowa praktyka blokowania geograficznego. Czy obowiązujące rozporządzenie o zakazie nieuzasadnionego geoblokowania poprawi sytuację konsumentów w sferze sprzedaży towarów i usług online?

Na czym polega geoblokowanie?

Blokowanie geograficzne zdefiniować można jako rozwiązanie pozwalające na ograniczanie lub pozbawianie dostępu do stron internetowych lub aplikacji dla konsumentów pochodzących z innego państwa członkowskiego niż to, w obrębie którego działa dany sprzedawca internetowy.

Geoblokowanie przejawia się poprzez odmawianie dostępu do sklepu internetowego sprzedawcy na podstawie lokalizacji użytkownika lub automatyczne przekierowywanie użytkownika na stronę w wersji dostosowanej do kraju jego lokalizacji. Przy czym, w różnych państwach cena za ten sam produkt lub oferta promocyjna może być inna. Rozporządzenie przewiduje, że konsument musi udzielić na takie przekierowanie wyraźną zgodę. W praktyce oznacza to, że nasza lokalizacja namierzana dzięki adresowi IP lub GPS nie może decydować o tym, czy możemy dokonywać zakupów online u danego sprzedawcy oraz z jaką wersją językową serwisu będziemy mogli się zapoznać.

Cele i zakres obowiązywania rozporządzenia

Głównym założeniem rozporządzenia w sprawie zakazu nieuzasadnionego geoblokowania jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, który pozbawiony ma być barier w e-handlu na poziomie międzynarodowym. Rozporządzenie ma zastosowanie do sprzedawców internetowych z Unii Europejskiej, jak i tych pochodzących spoza niej, jeżeli świadczą oni usługi na rzecz konsumentów lub przedsiębiorstw z Unii. Co istotne, rozporządzenie nie dotyczy treści objętych prawem autorskim, a także usług audiowizualnych, finansowych, transportowych, zdrowotnych oraz działalności hazardowej.

Generalne zakazy

Omawiane rozporządzenie formułuje ogólne zakazy dotyczące geoblokowania w związku z dostępem do interfejsów internetowych, tj. oprogramowania, stron internetowych, aplikacji, itp. oraz dostępem do towarów i usług. Wskazać można następujące zakazy:

 • Sprzedawcy nie mogą dokonywać nieuzasadnionego blokowania geograficznego klientów wyłącznie na podstawie ich lokalizacji. Przez nieuzasadnione blokowanie geograficzne rozumie się takie blokowanie, które różnicuje klientów w sposób dyskryminujący i nie daje się obiektywnie uzasadnić.
 • Zakazane jest różnicowanie dostępu do towarów i usług, gdy towary doręczane są do kraju, do którego sprzedawca oferuje dostawę lub są odbierane przez klienta w uzgodnionym miejscu. Dotyczy to także usług dostarczanych elektronicznie, np. usługi w chmurze oraz takich które świadczone są w kraju działalności sprzedawcy, np. wypożyczalnia samochodów. Nie może dojść do sytuacji, gdy możliwość zakupu danych towarów czy usług jest niemożliwa jedynie ze względu na lokalizację kupującego.
 • Wprowadzono zakaz dyskryminacji ze względów związanych z płatnością. Handlowiec

nie może odmówić akceptacji środków płatniczych w zakresie stosowanych przez niego metod płatności i akceptowanej waluty ze względu na lokalizację klienta czy jego rachunku bankowego. Chodzi tutaj m.in. o sytuację, gdy sklep internetowy nie pozwala na płatność przelewem z innego kraju lub użycia do zapłaty karty z innego kraju niż kraj sprzedawcy.

Kiedy geoblokowanie będzie dozwolone?

Reklama

Geoblokowanie jest prawnie dozwolone, gdy może być obiektywnie uzasadnione. W rozporządzeniu jako takie wskazano zapewnienie zgodności z prawem Unii lub z prawem państwa członkowskiego, co może wynikać przykładowo z przepisów dotyczących reklamy. W takim wypadku handlowiec musi jasno i szczegółowo wyjaśnić́ klientowi powody, dla których zablokowanie lub ograniczenie dostępu do strony lub aplikacji jest niezbędne.

Rozporządzenie wyjaśnia również, że zakaz różnicowania warunków sprzedaży w zależności od lokalizacji klienta, nie stanowi przeszkody dla oferowania w sposób niedyskryminujący i w ramach ogólnych warunków dostępu, cen i ofert, które różnią się w poszczególnych państwach członkowskich. Oznacza to, iż sprzedawcy wciąż mogą dopasowywać swoją ofertę cen i promocji do rynków konkretnych państw, przy czym nie mogą blokować dostępu do danej wersji strony www, którą zainteresowany jest konsument. Kupujący musi mieć możliwość swobodnego poruszania się po wersjach stron przygotowanych dla różnych krajów by podjąć decyzje o zakupie towaru czy skorzystaniu z usługi.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Skutki rozporządzenia dla sektora e-commerce

Reklama

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie geoblokowania spowodowało konieczność dopasowania regulaminów sklepów internetowych, budowy stron internetowych i zmian w zakresie automatycznego przekierowywania użytkowników na wersje interfejsów odpowiednich dla kraju ich lokalizacji. Rozporządzenie nie narzuciło jednak wielu nowych obowiązków, które okazałyby się dla podmiotów działających w branży e-commerce trudne do zrealizowania.

Rozporządzenie bez wątpienia zmierza w kierunku ograniczania barier dla wspólnego rynku wewnętrznego, jednak pomija obszar kluczowych gałęzi gospodarki, jakimi są usługi audiowizualne i treści objęte prawami autorskimi, co powoduje, że wpływ tego aktu prawnego na sytuację konsumentów znacznie się zmniejsza. Wśród głosów krytyki pojawia się także argument, że handlowcy nie są zobowiązani do zapewnienia dostawy do kraju pobytu konsumenta, więc dostęp do pełnej oferty towarów na unijnym rynku staje się iluzoryczny z powodu konieczności odbioru towaru w kraju sprzedawcy. Trudno jednak byłoby wyobrazić sobie sytuację, w której każdy sklep internetowy musiałby zapewnić dostawę do wszystkich krajów członkowskich.

Inną problematyczną kwestią wydaje się być brak ustanowienia jasnych kryteriów, które określałyby, w jakich wypadkach geoblokowanie uznać należy za uzasadnione. Wątpliwości te mogą być rozstrzygane dopiero w konkretnych stanach faktycznych, co wprowadza niepewność wśród przedsiębiorców już na etapie projektowania stron internetowych i aplikacji.

Pomimo wskazywanych wad rozporządzenia, jego najważniejszym osiągnięciem pozostaje zapobieganie nierównemu traktowaniu kupujących na rynku wewnętrznym ze względu na ich na ich przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności, co bez wątpienia przybliża i popularyzuje transgraniczny e-handel.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność́ państwową̨, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń́ (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE.

Ewa Ostrowska

Czy zakaz nieuzasadnionego geoblokowania uwolni elektroniczny handel transgraniczny?
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.