Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błąd lekarski?
Jak ubiegać się o odszkodowanie za błąd lekarski?
shutterstock

Odszkodowanie za błąd medyczny. Chory trafiający do lekarza bądź szpitala, liczy na trafnie postawioną diagnozę, fachową opiekę i szybki w miarę możliwości powrót do pełni zdrowia. Niestety zdarza, że pacjent wskutek pewnych zdarzeń staje się ofiarą błędu medycznego. Przysługuje mu w takich przypadkach odszkodowanie. Jak można ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny i kiedy sprawa ulega przedawnieniu?

rozwiń >

Jak udowodnić błąd medyczny 

W opinii ekspertów sprawy z tytułu odszkodowania za błędy medyczne, to jedne z najtrudniejszych w dziedzinie odszkodowań. Konieczność udowodnienia zdarzenia medycznego, a w tym zależności pomiędzy błędem medycznym a utratą zdrowia bądź życia przez poszkodowanego powoduje, że poszkodowany musi wykazać się dużą cierpliwością oraz wiedzą, aby móc uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny. W postępowaniu liczy się opinia biegłego i zebrana dokumentacja. Zasadniczo na każdym etapie postępowania mogą pojawić się trudności od gromadzenia dokumentacji począwszy. Dobra wiadomość dla poszkodowanego w wyniku błędu medycznego pacjenta jest taka, że odszkodowania są możliwe do uzyskania, dlatego nie należy się poddawać. Chcąc przyspieszyć procedurę przyznania odszkodowania za błąd medyczny, dobrze jest zwrócić się o pomoc do doświadczonej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w tego typu sprawach. 

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Należy spełnić kilka warunków, w przypadku chęci ubiegania się o odszkodowanie za błąd medyczny. Oto one: 

 • postępowanie personelu medycznego musi zostać zakwalifikowane, jako błąd medyczny bądź też zdarzenie medyczne; 
 • poszkodowany musi doznać uszczerbku na zdrowiu lub musi dojść do śmierci poszkodowanego; 
 • uszczerbek na zdrowiu lub śmierć poszkodowanego musi być skutkiem błędu medycznego.

Podstawą ubiegania się o odszkodowanie za błąd medyczny jest udowodnienie, że doszło do popełnienia błędu medycznego i że błąd ten wywołał utratę zdrowia bądź życia. Nie uzyska się odszkodowania za błąd medyczny, jeśli pacjent w jego konsekwencji nie doznał uszczerbku na zdrowiu. 

Czym jest błąd medyczny?

Tutaj należy rozróżnić dwa zagadnienia. Pierwszym jest błąd medyczny – może go popełnić każdy przedstawiciel zawodu medycznego, czyli: lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, stomatolog, technik stomatologiczny czy farmaceuta. Drugim – węższym zagadnieniem jest błąd lekarski – błędów lekarskich dopuszczają się tylko lekarze. Najobszerniejszym zagadnieniem jest zdarzenie medyczne – odnosi się nie tylko do przedstawicieli zawodów medycznych, ale także innych pracowników placówki medycznej.

Błąd medyczny, jako taki nie jest zdefiniowany w kodeksie cywilnym. Definicję można jednak znaleźć w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 roku, mówi ona, że błędem w sztuce lekarskiej nazwiemy czynność bądź zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodną z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Zatem błędem medycznym jest nieumyślne działanie, zaniedbanie bądź zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które w efekcie powodują powstanie szkody u pacjenta. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ocena błędu medycznego 

Aby móc mówić o błędzie medycznym musi zostać spełniony warunek, którym jest niezastosowanie się do aktualnej wiedzy medycznej. Co to oznacza w praktyce? Otóż lekarz diagnozujący bądź leczący dawną metodą, popełnia błąd medyczny, jeżeli przyniosła ona szkodę pacjentowi. Informacja ta istotna jest w procesie, który toczy się nawet przez kilka lat. Procesy tego typu trwają średnio 3 lata, zawsze należy mieć na uwadze fakt, aby dochodząc prawdy, kierować się wiedzą dostępną na dzień, w którym zdarzył się rzekomy błąd medyczny.

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 roku oraz późniejszego orzecznictwa, mówi, że przy ocenie postępowania personelu medycznego brana jest pod uwagę staranność w diagnozowaniu i leczeniu. Zatem niezbędne jest dowieść nie tylko to, że diagnoza została błędnie postawiona bądź też leczenie było nieprawidłowo przeprowadzone zgodnie ze stanem wiedzy, ale również to, że lekarz lub inny przedstawiciel zawodu medycznego – nie wykazał się należytą starannością. 

Zgłoszenie błędu w sztuce lekarskiej

Na zgłoszenie błędu medycznego poszkodowany pacjent ma 3 lata – od momentu, gdy poznał jego skutki. Prawo przewiduje ponadto, że powikłania wskutek błędu medycznego mogą pojawić się nie tak od razu, dlatego pacjent może ubiegać się o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej do 3 lat od pogorszenia się stanu zdrowia, a ten może pojawić się nawet 10 lat po zdarzeniu medycznym. Zatem w przypadku, gdy poszkodowany pacjent podupadnie na zdrowiu dopiero 10 lat po błędnej diagnozie (błędnie przeprowadzonym leczeniu), nadal przysługuje mu okres 3 lat na dochodzenie swoich praw. Ofiary błędu medycznego w dzieciństwie, mogą dochodzić swoich spraw do 20. roku życia. 

Orzekanie o Zdarzeniach Medycznych

Poszkodowanemu pacjentowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprawy Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Komisja ma 4 miesiące na rozpatrzenie wniosku poszkodowanego i wydanie orzeczenia. Wniosek wraz z orzeczeniem zostaje przekazany do konkretnej placówki medycznej, która ma miesiąc na odniesienie się do sprawy, jeżeli się do niej nie ustosunkuje, wtedy jednostka medyczna przyznaje się do popełnienia błędu lekarskiego. Gdy wyrok się uprawomocni, wtedy kierownik placówki przedstawia proponowaną kwotę odszkodowania – w przypadku zgody pacjenta na ową kwotę, może ubiegać się o nią w postępowaniu sądowym. Od orzeczenia Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w przeciągu 30 dni może odwołać się poszkodowany pacjent, placówka medyczna oraz ubezpieczyciel. Wniesienie sprawy do Komisji nie przekreśla szansy wniesienia sprawy do sądu. 

Jakie dokumenty są potrzebne za odszkodowanie za błąd medyczny? 

Do udowodnienia błędu medycznego potrzebna jest przede wszystkim dokumentacja medyczna, mowa tutaj o wypisie ze szpitala i kompletnej historii choroby. Poszkodowany pacjent powinien zaraz po zajściu zdarzenia medycznego zgłosić się do placówki medycznej z prośbą o udostępnienie całej historii choroby. Ponadto potrzebne będą chronologiczne zeznania poszkodowanego. Chcąc uzyskać zwrot z kosztów leczenia należy przedstawić wszelkie rachunki i faktury, poświadczające m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, opieki. 

Podział błędów medycznych 

Błędy medyczne dzielone są ze względu na etap leczenia pacjenta, w którym popełniono błąd: 

 • Błędy diagnostyczne – dzielą się na błędy zaniechania i rozumowania.  W pierwszym przypadku mowa o nieprzeprowadzeniu bądź niestarannie przeprowadzonemu wywiadowi lekarskiemu. Błąd zaniechania może polegać także na niewykonaniu odpowiednich dla danego przypadku badań diagnostycznych. W temacie błędów rozumowania, to są one efektem niewłaściwie odczytanych wyników badań, przeprowadzonych w sposób prawidłowy. 
 • Błędy terapeutyczne – popełniane zostają na etapie leczenia pacjenta. Dzieli się je na błędy działania (np. niewłaściwa terapia) i zaniechania (np. brak konsultacji po zabiegu). Błędy terapeutyczne mogą efektem błędów diagnostycznych występować niezależnie od prawidłowo postawionej diagnozy. 
 • Błędy organizacyjne – są skutkiem złego zarządzania placówką medyczną. Błędy tego typu zazwyczaj popełniają niemedyczni pracownicy i może nim być (m.in. w drodze zaniedbania zakażenie pacjenta w szpitalu chorobą zakaźną). 
 • Błędy techniczne – błędy, do których dochodzi najczęściej w trakcie zabiegu. Mogą być skutkiem pomylonych historii choroby i skierowania na zabieg niewłaściwego pacjenta. 
 • Błędy informacyjne – występują w przypadku, gdy lekarz nie dopełni obowiązku informowania pacjenta o stanie zdrowia. 
 • Błędy jatrogenne – wynikają z niewłaściwej komunikacji z pacjentem i nierzetelnym informowaniu pacjenta o stanie zdrowia i przebiegu terapii. 

Jaka jest odpowiedzialność za błąd medyczny? 

Rozróżnia się cztery rodzaje odpowiedzialności za błędy medyczne - pierwszą z nich jest odpowiedzialność cywilna lekarza i placówki medycznej. Muszą w tym przypadku zaistnieć jednocześnie trzy przesłanki: – wina, szkoda oraz związek między winą i szkodą. W przypadku błędów medycznych jest także odpowiedzialność: zawodowa, pracownicza oraz karna. 

Kto odpowiada za błędy medyczne?

Poszkodowany błędem medycznym pacjent, może skarżyć szpital lub inną placówkę, ubezpieczyciela, a także lekarza. Należy pamiętać, że lekarz, który jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za popełnione błędy medyczne – tutaj odpowiada placówka zatrudniająca lekarza, a lekarz staje się w sprawie świadkiem i ponosi odpowiedzialność pracowniczą. W przypadku lekarza zatrudnionego w oparciu o kontrakt, odpowiada on w charakterze oskarżonego – pozew należy złożyć również przeciw szpitalowi.

Ubezpieczyciel placówki także ponosi odpowiedzialność. Jeżeli lekarz zatrudniony jest na umowę o pracę, odpowiedzialność ponosi placówka i ubezpieczyciel placówki. Gdy lekarz pracuje na kontrakcie odpowiedzialność ponosi placówka medyczna i jej ubezpieczyciel oraz lekarz i jego ubezpieczyciel. 

Świadczenia kompensacyjne za błąd medyczny

Celem odszkodowania za błąd lekarski i medyczny jest rekompensata strat poniesionych przez pacjenta. Ma on ponadto prawo do innych rekompensat, których przyznanie zależne jest od sytuacji i okoliczności. 

 • Zadośćuczynienie za błąd medyczny lub lekarski – to jednorazowe świadczenie rekompensacyjne. Pacjent otrzymuje je za doznaną szkodę niemajątkową. Kwota ustalana jest indywidualnie i zależy (m.in. od czasu trwania i bolesności leczenia, wieku poszkodowanego, trwałości skutków błędu lekarskiego lub medycznego). 
 • Renta na zwiększone potrzeby – świadczenie przysługuje poszkodowanemu, który w efekcie błędu medycznego ma zwiększone potrzeby życiowe (m. in. stałe prywatne leczenie lub rehabilitacja, stosowanie specjalnego odżywiania, zapewnienie opieki osób trzecich nad poszkodowanym). 
 •  Renta z tytułu utraty zdolności do pracy – jest najczęściej wypłacanym świadczeniem. Przysługuje osobom, które przez doznany błąd medyczny, nie mogą podjąć lub kontynuować zarobkowania. 
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań.

Język polski, Matematyka, Język angielski.


Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy dziecko może samo robić zakupy? Kiedy możliwy zwrot?

  Osoba przed osiągnięciem pełnoletności nie ma zdolności do czynności prawnych, co wyklucza swobodę w zakupach. Prawo zakłada jednak wyjątki. W pewnych przypadkach można prawnie podważyć zakup dokonany przez niepełnoletniego.

  Rośnie liczba ataków hakerskich. Jak chronić swoje dane?

  Pomysłowość przestępców w wymyślaniu nowych sposobów wyłudzenia danych osobowych jest bardzo duża. Ale mechanizm działania zawsze podobny. 

  Ostatnie dni na płatności bonem turystycznym. Co z terminem wyjazdu?

  Polska Organizacja Turystyczna przypomina, iż tylko do 31 marca przedsiębiorcy mogą przyjmować płatności bonem turystycznym. Jest to jednak ostateczny termin na opłacenie usługi turystycznej. Wyjazd może się odbyć później.

  Rząd dopłaci do transportu zboża do nadbałtyckich portów

  Rząd chce dofinansować transport pszenicy i kukurydzy do portów nadbałtyckich; stawki będą uzależnione od odległości od portów; najwięcej do tony zboża dopłaci się we wschodnich i południowych województwach - wynika z projektu, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnym rządu.

  Rewolucja w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym?

  Reforma planowania przestrzennego wpłynie na dostępność i ceny działek pod budownictwo mieszkaniowe, a co za tym idzie na ceny mieszkań - podkreślił w piątek w TVP1 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mieszkańcy chcą mieć dostępne mieszkania, cena może spaść nawet o 15 proc. 

  Oszuści próbują podszyć się pod ZUS

  Po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega klientów przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości w celu wyłudzenia danych. 

  Czy będzie rewolucja w leczeniu stwardnienia rozsianego?

  Stwardnienie rozsiane. Lekarze wskazują, że zmiany w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM) są jednym z największych osiągnięć medycyny w ostatnich latach. Wraz z pojawianiem się kolejnych leków i włączaniem ich do refundacji neurolodzy mają możliwość coraz lepszej personalizacji leczenia uwzględniającej styl i plany życiowe pacjenta. 

  Pielęgniarka rodzinna. Jak nią zostać? Ile zarabia?

  Pielęgniarka rodzinna – kto to jest? Ścieżek rozwoju dla pielęgniarek jest wiele, jedną z nich to pielęgniarstwo rodzinne. Jakie kwalifikacje są niezbędne, aby móc pracować, jako pielęgniarka rodzinna? Czy jest to opłacalne zajęcie? 

  Kawalerzyści dostaną w tym roku śmigłowce ze Świdnika

  Pierwsze dwa śmigłowce AW149 produkowane w PZL Świdnik trafią do końca roku do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W 2024 r. kawalerzyści otrzymają kolejnych sześć. Uzbrojone m.in. w pociski Hellfire będą transportować żołnierzy i wspierać ich z powietrza; posłużą także do operacji ewakuacyjnych i poszukiwawczych.

  Najwięcej prób samobójczych jest w poniedziałki

  Próba samobójcza. Z danych KGP wynika, że w 2022 roku było o ponad 5% więcej prób samobójczych niż rok wcześniej. Powód wciąż najczęściej pozostaje nieustalony. W ub.r. tak stwierdzono w 5,7 tys. przypadków, a rok wcześniej – w 5,5 tys. Z kolei wśród znanych przyczyn przeważnie wskazuje się chorobę psychiczną i zaburzenia psychiczne. Miejscem popełnienia takiego czynu zwykle jest mieszkanie lub dom. Najwięcej osób próbuje odebrać sobie życie w poniedziałki. Eksperci komentujący dane podnoszą alarm, że wciąż zbyt mało wiadomo o przyczynach takich dramatów. Przypominają też o pogarszającym się zdrowiu psychicznym Polaków i o braku wystarczających nakładów budżetowych w celu zminimalizowania tego zjawiska.

  Nakaz noszenia maseczek będzie przedłużony. Jak długo jeszcze?

  Nakaz noszenia maseczek ma zostać przedłużony o kolejny miesiąc – do końca kwietnia 2023 r. Gdzie wciąż należy nosić maseczki? Kto podlega temu obowiązkowi? Czy są jakieś wyjątki od obowiązku noszenia maseczek?

  Cyfryzacja. mObywatel do aktualizacji

  Aktualizacja aplikacji mObywatel ma pojawić się na przełomie czerwca i lipca. Zmieni się interfejs aplikacji, pojawią się w niej nowe funkcjonalności. Aktualizacja ma być powiązana w czasie z planowanym wejściem w życie nowych przepisów o uznawaniu elektronicznych dokumentów.

  Babciowe - jest pomysł na nowe świadczenie. Dla kogo 1500 zł?

  Babciowe - to pomysł na nowe świadczenie. Ma wynosić 1500 zł miesięcznie. Jego wprowadzenie zapowiedział Donald Tusk podczas spotkania w Częstochowie.

  Pierwsze trzynastki dla emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą

  Tradycyjnie 13. są wypłacane razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub święto - ZUS przelewa pieniądze tak żeby trafiły do adresata jeszcze przed dniem wolnym. Poniedziałek Wielkanocny, który w tym roku jest 10 kwietnia to jeden z dni, w których seniorzy dostają swoje wypłaty. Nie muszą jednak czekać aż skończą się święta gdyż 13. trafi do nich jeszcze przed Wielkanocą. 

  500 tys. podpisów pod projektem ustawy ws. refundacji procedury in vitro

  Refundacja in vitro. Posłanki KO poinformowały, że zebrano pół miliona podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. refundacji procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro, który złożyły w czwartek w Sejmie. Podkreślały, że projekt stanowi test dla PiS, czy faktycznie chce walczyć z bezpłodnością w Polsce.

  Przedterminowe wybory w Michałowie. Mieszkańcy wybiorą wójta według znowelizowanego Kodeksu wyborczego

  Przedterminowe wybory wójta Michałowa zostaną przeprowadzone 7 maja – tak postanowił premier. Kandydaci mogą zgłaszać się do 12 kwietnia. Wybory zostaną przeprowadzane po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego.

  Opiekun medyczny. Kto może nim zostać? Ile zarabia?

  Opiekun medyczny – kto może nim zostać? Zawód opiekuna medycznego został stworzony w 2007 z inicjatywy ówczesnego Ministra Zdrowia. To odpowiedź na niewystarczającą infrastrukturę opiekuńczą – w szpitalach brakowało i brakuje pielęgniarzy, i pielęgniarek, a ludzi chorych i niesamodzielnych było i jest coraz więcej. Czym zajmuje się opiekun medyczny? Jakie kryteria należy spełnić, by nim zostać? 

  Wydziedziczenie. Kiedy spadkobierca nie dostanie nic

  Wydziedziczenie polega na pozbawieniu uprawnionych spadkobierców prawa do zachowku. Spadkodawca może to zrobić, ale jego swoboda w tym zakresie jest ograniczona przepisami Kodeksu cywilnego. W jakich sytuacjach spadkodawca może wydziedziczyć spadkobiercę? Jak dokonuje się wydziedziczenia? Jakie są skutki wydziedziczenia?

  Ubrania w sklepach coraz gorszej jakości? Polacy narzekają

  Polacy narzekają na jakość ubrań. Prawie połowa badanych konsumentów skarży się, że ubrania, kupowane w sklepach w ostatnich 6-12 miesiącach, są produkowane z coraz to gorszych materiałów. Według znawców tematu, problemy zaczęły się już podczas pandemii, gdy zostały zaburzone łańcuchy dostaw. Do tego doszła wysoka inflacja. Widać również, że gorszą jakość wymusza polityka klimatyczna. Jak dodają eksperci, powrót do wysokogatunkowych towarów może być dość trudny i trwać długo, bo producentom cała ta sytuacja jest raczej na rękę.

  Wybory parlamentarne. Pierwsze propozycje daty

  Termin 15 października jest bardzo dobry – powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany o możliwą datę wyborów parlamentarnych. 

  Nowelizacja Prawa o notariacie. Minister zaprowadzi dyscyplinę wśród notariuszy

  Kolejna nowelizacja Prawa o notariacie niebawem trafi do Sejmu. Resort sprawiedliwości chce zwiększyć kontrolę nad notariatem. Twierdzi jednak, że w porównaniu z projektem nowelizacji odrzuconej przez Sejm w grudniu złagodzono propozycje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawieszania notariuszy. 

  Ile można dorobić do emerytury lub renty od 1 marca 2023 r.? Kogo dotyczą limity?

  Przez najbliższe 3 miesiące, licząc od 1 marca 2023 r. obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Pracujący mogą dorobić 177 zł więcej. Limity te dotyczą tyko wcześniejszych emerytów. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli kobiety 60 a mężczyźni 65 lat, nie muszą ograniczać się przy dorabianiu żadnymi limitami.

  Czy spotkania w pracy to strata czasu? BADANIE

  Spotkania w pracy. Prawie połowa Polaków podczas spotkań w pracy zajmuje się czymś innym, a 27% w ogóle nie widzi ich sensu. Nie znaczy to jednak, że wyjątkowo nie cierpią spotkań — 62% przyznaje, że je lubi. Z drugiej strony ⅓ sądzi, że są one stresujące (w tym ponad połowa najmłodszych badanych) i nudne, a 23%, że są przez nie mniej produktywni.

  WIRON. Czy wiązać z nim nadzieje?

  O tym, że wskaźnik WIRON nie zmieni wiele w wysokości rat kredytów hipotecznych, pisaliśmy już w połowie lutego. Dziś na ten temat piszą kolejne media. Bańka oczekiwań całkowicie pękła, gdy o przejściu z indeksu WIBOR na WIRON wypowiedział się sam premier. Przyznał, że przeliczył się co do tej zmiany i doradził, aby nie wiązać z nią zbytnio nadziei. Jak powiedział - to nie będzie żaden “game changer”.

  UODO nałożył administracyjną karę pieniężną na wspólnotę mieszkaniową

  Kilka naruszeń przepisów RODO było powodem nałożenia kary pieniężnej na wspólnotę mieszkaniową.