REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Renta dla alkoholika. Ile wynosi? Wyjaśnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Renta dla alkoholika w Polsce. Wyjaśnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Renta dla alkoholika w Polsce. Wyjaśnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osobie niezdolnej do pracy z powodu chorób wywołanych chorobą alkoholową przysługuje renta (tzw. alkoholowa). Ile wynosi taka renta? Kto może się o nią starać? Jakie są statystyki tych świadczeń. Wyjaśnień udzielił Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Problem alkoholizmu w Polsce. Czy renta alkoholowa jest rozwiązaniem?

Na problem alkoholizmu w Polsce zwrócił uwagę jeden z posłów w interpelacji z 26 grudnia 2023 r.  do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przyznawania tzw. rent alkoholowych.

Z badań Eurostatu wynika, że w Polsce problem alkoholizmu rośnie. W Polsce notowane rocznie 10,1 zgonów na 100 tys. mieszkańców, które wywołane są spożywaniem alkoholu. To drugi najwyższy wynik w Unii Europejskiej, w tym niechlubnym rankingu wyprzedza nas jedynie Słowenia z ponad 17 zgonami na 100 tys. mieszkańców.

Poseł wskazał, że w Polsce można ubiegać się o tzw. rentę alkoholową, która przysługuje osobom, które z powodu choroby alkoholowej nie są w stanie podjąć pracy zarobkowej. W takim przypadku mogą one wnioskować do ZUS o dodatkowe wsparcie finansowe. 

Ale sam alkoholizm nie uprawnia do ubiegania się o świadczenie. Starać się o nie mogą jedynie osoby, które cierpią na schorzenia spowodowane nadużywaniem alkoholu (jak np. marskość wątroby, choroby serca, nowotwory, czy zaburzenia psychiczne).

REKLAMA

Ważne

Najwyższa kwota renty alkoholowej, o jaką może ubiegać się osoba chora na ww. choroby, to 1588 zł.

Zdaniem posła owa „renta alkoholowa” jest niesprawiedliwa, gdyż choroba, która pojawiła się u osoby przez lata nadużywającej alkohol, nie jest przypadkiem losowym, jak np. niespodziewany udar czy zawał u osoby nieuzależnionej. Nadmierne i długotrwałe spożywanie alkoholu niesie ze sobą coś więcej niż ryzyko powstania choroby, osoba uzależniona ma bowiem pewność, że zachoruje, wszak wiedza o szkodliwości alkoholu jest ogólnie dostępna (podobnie jak uzależniony od nikotyny), jednakże wiedzę tę ignoruje, wchodząc coraz głębiej w uzależnienie. 

Czy zatem wypłacanie renty alkoholowej jest etyczne – zapytał poseł? Jednocześnie zadał też następujące pytania:

Na jaką kwotę państwo polskie wypłaciło świadczenia z tytułu renty alkoholowej? 
Ilu osobom zostało przyznane świadczenie w podanych wyżej latach?
Jaka jest średnia wieku osoby ubiegającej się o przyznanie powyższego świadczenia?
Ile kobiet, a ilu mężczyzn ubiegało się we wskazanych okresach o ww. świadczenie?
Ile (kwotowo) wydano na leczenie alkoholizmu w roku 2019, 2020, 2021 i 2022?
Ile (kwotowo) wydano na kampanie społeczne uświadamiające o szkodliwości nadużywania alkoholu? Proszę o dane z lat 2019-2022.
Ile przestępstw pod wpływem alkoholu zostało popełnionych w latach 2019-2022?

Renta dla alkoholika. Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W dniu 16 lutego 2024 r. na ww. interpelację odpowiedział (po uzyskaniu informacji z ZUSu, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) z upoważnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dr hab. Sebastian Gajewski, Podsekretarz Stanu w MRPiPS.

Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej jednostkami chorobowymi związanymi z chorobą alkoholową - statystyka

Wydatki z ubezpieczeń społecznych na renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej jednostkami chorobowymi związanymi z chorobą alkoholową (F10, K70 i T51) wyniosły:

 • w 2019 r. - 57,4 mln zł,
 • w 2020 r. - 55,3 mln zł,
 • w 2021 r. - 53,8 mln zł,
 • w 2022 r. - 53,1 mln zł.

Renty te pobierało: w 2019 r. - 4,3 tys. osób, w 2020 r. - 3,8 tys. osób, w 2021 r. - 3,5 tys. osób, i w 2022 r. - 3 tys. osób.

Średni wiek osób, które otrzymały w 2022 r. orzeczenie pierwszorazowe, ustalające niezdolność do pracy spowodowaną jednostkami chorobowymi związanymi z chorobą alkoholową (jak wyżej), wydane dla celów rentowych przez lekarzy orzeczników ZUS wyniósł: 51,2 roku, w 2021 r. – 51 lat, w 2020 r. – 50,8 roku, w 2019 r. - 51,4 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy dla celów rentowych w związku z jednostkami chorobowymi związanymi z chorobą alkoholową otrzymało:

 • w 2019 r. - 411 mężczyzn i 144 kobiety;
 • w 2020 r. - 409 mężczyzn i 133 kobiety;
 • w 2021 r. - 538 mężczyzn i 140 kobiet;
 • w 2022 r. - 510 mężczyzn i 194 kobiety.

Wydatki na leczenie alkoholizmu w Polsce

W zakresie pytania o kwotę wydatków na leczenie alkoholizmu w poszczególnych latach Ministerstwo Zdrowia (MZ) przedstawiło dane dotyczące kwoty sprawozdanej za realizację świadczeń pacjentom z rozpoznaniem głównym ICD-10 zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych użyciem alkoholu (F10 wraz z rozszerzeniami) - we wszystkich rodzajach świadczeń oraz z wyszczególnieniem kwoty sprawozdanej w rodzaju świadczeń opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz w Centrach Zdrowia Psychicznego. W nawiasie podano udział procentowy w łącznej kwocie dla wszystkich rodzajów świadczeń. Obliczenia wykonane zostały na podstawie danych sprawozdanych w bazie rozliczeniowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Tabela: Kwoty refundacji NFZ za świadczenia z rozpoznaniem głównym F10 w latach 2019-2022

ROK

Kwota sprawozdana [zł]

 

Łącznie we wszystkich rodzajach świadczeń

Rodzaj świadczeń: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Rodzaj świadczeń: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz CZP

2019

490 551 373

481 790 636 (98,2%)

489 026 037 (99,7%)

2020

395 219 268

388 824 812 (98,4%)

393 723 419 (99,6%)

2021

449 497 562

441 423 648 (98,2%)

445 990 458 (99,2%)

2022

690 649 051

677 841 646 (98,2%)

686 603 854 (99,4%)

Kampanie społeczne uświadamiające szkodliwość nadużywania alkoholu

REKLAMA

Odnośnie pytania dotyczącego wydatków na kampanie społeczne uświadamiające o szkodliwości nadużywania alkoholu Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że Biuro Komunikacji w Ministerstwie prowadzi własne działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne poświęcone promowaniu postaw prozdrowotnych, również w kontekście uświadamiania społeczeństwa o szkodliwości picia alkoholu. Wszystkie działania prowadzone są i finansowane w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) na lata 2020-2030 (wcześniej program ten funkcjonował pod nazwą Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych). Strategia ta została przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały. NSO to tzw. cancer plan, czyli kompleksowy program walki z rakiem, również poprzez uświadamianie społeczeństwa o tym, jak ważna jest codzienna profilaktyka i zdrowy tryb życia. W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej Ministerstwo Zdrowia prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną „Planuję Długie Życie" oraz podejmuje różnego rodzaju działania skierowane do różnych grup docelowych.

Kampania „Planuję długie życie" realizowana jest od 2018 r. i poświęcona poszczególnym obszarom onkologicznym. W szczególności rakowi: piersi, płuca, jelita grubego, rakowi złośliwemu skóry, rakowi prostaty, rakowi szyjki macicy, nowotworom głowy i szyi. Podejmowane przez MZ działania w ramach kampanii mają na celu promowanie aktywności fizycznej i zdrowych wyborów żywieniowych, a także życia wolnego bez tytoniu i alkoholu.

W celu dotarcia do licznych i zróżnicowanych odbiorców, kampania społeczna „Planuję długie życie" w latach 2019-2022 realizowana była w oparciu o telewizję, radio, prasę, internet.

Działania prowadzone w ramach kampanii dotyczące promocji profilaktyki przeciwnowotworowej, w tym również w kontekście uświadamiania społeczeństwa o szkodliwości picia alkoholu, były realizowane (i są w dalszym ciągu) poprzez m.in.:

 • produkcję i emisję audycji edukacyjnych emitowanych w TV i radiu u nadawców o ogólnopolskim i regionalnym zasięgu,
 • publikację artykułów w dziennikach i tygodnikach i czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym,
 • publikację artykułów opracowanych przez ekspertów z Narodowego Instytutu Onkologii PIB na stronie www.planujedlugiezycie.pl oraz na stronie pacjent.gov.pl przy wsparciu ich promocji w mediach społecznościowych typu Facebook,
 • emitowanie filmów z udziałem ekspertów z dziedziny onkologii na temat m.in. profilaktyki przeciwnowotworowej, które opublikowane zostały na stronie www.planujedlugiezycie.pl, kanale YouTube oraz w mediach społecznościowych Ministerstwa Zdrowia.

REKLAMA

W związku z tym, że ww. działania dotyczące uświadamiania społeczeństwa o szkodliwości picia alkoholu były podejmowane w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Planuję Długie Życie", która ma wiele składowych, nie jest możliwe przedstawienie wydatków w podziale na jeden z obszarów kampanii (w tym przypadku dot. skutków picia alkoholu).

Ministerstwo Zdrowia dodatkowo poinformowało, że działania edukacyjno-informacyjne w postaci kampanii prowadzone są także przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU), jednostkę podległą Ministrowi Zdrowia, wyspecjalizowaną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami.

KCPU w latach 2019-2022 wydało 549 900,00 zł na kampanie społeczne uświadamiające o szkodliwości nadużywania alkoholu, tj.:

 • w 2020 r. - 399 900,00 zł - Ogólnopolska kampania społeczna „Bez Chemii na Drodze",
 • w 2021 r. - 150 000,00 zł - kontynuacja i aktualizacja Ogólnopolskiej kampanii „Bez Chemii na Drodze".

Przestępstwa osób nietrzeźwych

W zakresie ostatniego pytania w interpelacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło, w oparciu o stanowisko Komendy Głównej Policji, dane dotyczące liczby osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa będących w stanie nietrzeźwości.

Rok

Liczba osób podejrzanych[1]
 

ogółem

w tym dorośli

w tym nieletni

2019

81 957

81 779

178

2020

74 581

74 445

136

2021

77 229

77 064

165

2022

75 267

75 098

169

[1] Dane wygenerowane przy uwzględnieniu wartości: „nietrzeźwy”, „nietrzeźwy, zbiegł z miejsca wypadku komunikacyjnego”.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
1000 zł miesięcznie dopłaty do wynajętego mieszkania a czasem więcej. Dla kogo? Mieszkanie na Start nadal działa

W ostatnich miesiącach dość głośno o zapowiadanym przez rząd programie dopłat kredytowych „Kredyt na Start”. A mało osób pamięta o programie mieszkaniowym, który ma podobną nazwę. Chodzi o program Mieszkanie na Start przewidujący całkiem wysokie dopłaty do najmu dla wybranych lokatorów. Program Mieszkanie na Start działa i będzie funkcjonował w najbliższych latach, bo państwo obiecało najemcom długoterminowe wsparcie. Kiedy najemcom przysługują dopłaty do najmu?

Inspektor nakaże przekształcenie umowy B2B w umowę o pracę. Toczą się prace nad przyznaniem PIP nowych uprawnień. Czy już od 2025 r.?

Czy Polska wdroży regulacje unijne i już niedługo inspektor pracy będzie mógł nakazać przekształcenie umowy B2B w umowę o pracę? Toczą się prace nad przyznaniem PIP nowych uprawnień. Ma to być ważny element walki z fikcyjnym samozatrudnieniem.

e-Legitymacja i m-Legitymacja: Szkoły wydają uczniom plastikowe legitymacje szkolne. Koniec z legitymacjami papierowymi

13 lipca 2024 r. wszedł w życie obowiązek zastąpienia papierowej legitymacji szkolnej wersją plastikową, tzw. e-Legitymacją. Szkoły będą musiały także wydawać m-Legitymacje, które są przeznaczone dla urządzeń mobilnych.

2540 złotych dla ucznia. Pomoc również w roku szkolnym 2024/2025.1000 złotych zasiłku losowego i 1540 złotych na wyjazd można połączyć.

2540 złotych dla ucznia. Pomoc dostępna również w roku szkolnym 2024/2025.1000 złotych zasiłku losowego i 1540 złotych na wyjazd można połączyć albo starać się o 500 złotych na zajęcia terapeutyczno-edukacyjne. Dla kogo?

REKLAMA

Zamach na Donalda Trumpa na wiecu w Pensylwanii. Jest ranny ale już bezpieczny

Były prezydent USA, ponownie obecnie kandydujący na ten urząd Donald Trump został ranny 13 lipca 2024 r. podczas wiecu wyborczego w Butler w Pensylwanii. Był to zamach i próba zabójstwa. Trump padł na ziemię podczas przemówienia, trzymając się za głowę, po czym został odeskortowany do swojego samochodu przez Secret Service. Trump nie odniósł większych obrażeń (został postrzelony w ucho) ale od kul zamachowca zginęła jedna osoba, a dwie kolejne zostały poważnie ranne. Zamachowiec został zastrzelony przez agentów Secret Service.

Czy palenie papierosów na balkonie to wykroczenie? Jest reakcja Ministra Sprawiedliwości

Czy palenie tytoniu (papierosów) na własnym balkonie lub tarasie w budynku wielorodzinnym (bloku mieszkalnym), pomimo sprzeciwu zgłaszanego przez innych mieszkańców tego budynku (sąsiadów), może zostać uznane za wybryk, co może rodzić odpowiedzialność za wykroczenie z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń? Takie pytanie zadała Ministrowi Sprawiedliwości jedna z posłanek w interpelacji poselskiej nr 3429 z 15 czerwca 2024 r. Minister Sprawiedliwości odpowiedział.

Płatne przerwy i ustalenie maksymalnej temperatury pracy. Pracodawcy będą mieli nowe obowiązki w czasie upałów. Od kiedy?

Płatne przerwy i ustalenie maksymalnej temperatury pracy. Do tego odpowiednia reorganizacja. Pracodawcy będą mieli nowe obowiązki w czasie upałów. Tylko od kiedy? Póki co, pozostają napoje, czapka i krem z filtrem.

Czy rodzic musi płacić alimenty, gdy zabiera dziecko na wakacje? Co z opłatami za mieszkanie i media? Sprawdź, co na to prawo.

Czy można zrobić niższy przelew, skoro poniosło się koszty wakacyjnego wyjazdu? Dostosowanie wysokości wakacyjnych alimentów do potrzeb dziecka i rodziców jest jednak możliwe.

REKLAMA

Ponad 4000 zł wsparcia dla rodziny na okres zasiłkowy 2024/2025. Jak połączyć zasiłek rodzinny z innymi świadczeniami, by osiągnąć taką kwotę?

Ponad 4000 zł wsparcia miesięcznie będzie mogła uzyskać rodzina na okres zasiłkowy 2024/2025. Jak powinna połączyć zasiłek rodzinny z innymi świadczeniami, by otrzymać taką kwotę? Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji.

Po raz kolejny przesunięto termin wdrożenia obowiązku stosowania e-Doręczeń. Podobno to już ostatnie przesunięcie

Termin powszechnego wdrożenia obowiązku e-Doręczeń został przesunięty na 1 stycznia 2025 r. Do tego czasu zostaną przeprowadzone zmiany legislacyjne, które ułatwią wykorzystywanie tych usług w sferze cyfrowej w pierwszym roku obowiązywania.

REKLAMA