| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Ubezpieczenia społeczne > Świadczenie przedemerytalne a praca

Świadczenie przedemerytalne a praca

Pobieranie świadczenia przedemerytalnego z ZUS nie wyklucza wykonywania pracy zarobkowej. Jednak przekroczenie pewnej kwoty przychodu może doprowadzić do zawieszenia wypłaty świadczenia. Ile wynosi świadczenie przedemerytalne? Ile można dorobić do świadczenia pobieranego z ZUS?

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest przez ZUS na wniosek (druk ZUS ESP) bezrobotnej osoby zainteresowanej w sytuacji kiedy straciła pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Zgodnie z powyższym rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika lub dyscyplinarka (wina pracownika) wykluczają możliwość pobierania świadczenia przedemerytalnego. Od decyzji odmownej ZUS bądź niewydania jej w terminie do 2 miesięcy przysługuje odwołanie do sądu okręgowego (wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych).

ZUS ESP Wniosek o świadczenie przedemerytalne z informacją - druk

Od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. jego wysokość wynosi 1140,99 zł. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji na zasadach ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Polecamy: Wynagrodzenia po 1 sierpnia 2019 r. Rozliczanie płac w praktyce

W przypadku osób, które zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, którym prawo do renty ustało po ukończeniu co najmniej 55 lat (kobieta) oraz 60 lat (mężczyzna) i osiągnęły okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, kwota świadczenia nie może przekraczać wysokości ostatnio otrzymywanej renty.

W tym, co zrobić, aby uzyskać świadczenie dowiesz się z artykułu: Świadczenie przedemerytalne 2019 - dokumenty, wysokość

Praca podczas pobierania świadczenia

Wykonywanie pracy podczas pobierania świadczenia jest dozwolone. Jeśli jednak wiąże się to z obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, należy pamiętać, aby nie przekraczać określonej kwoty przychodu, która powoduje obniżenie świadczenia bądź zawieszenie jego wypłaty.

Zawieszenie wypłaty świadczenia

Jeśli przychód przekracza 70% przeciętnego wynagrodzenia występującego w roku poprzednim (w roku poprzedzającym termin waloryzacji), wówczas dochodzi do zawieszenia wypłaty świadczenia. Aktualnie (październik 2019 r.) bierze się pod uwagę przeciętne wynagrodzenie z 2018 r. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniosło ono 4585,03 zł. Dokonując obliczenia 70% x 4585,03 zł, otrzymujemy wynik 3209,60. Jest to więc maksymalny przychód jaki może w okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. osiągnąć osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne bez konieczności zawieszenia prawa do jego pobierania.

Zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. - ZUS.

Rok poprzedni to rok kalendarzowy poprzedzający termin waloryzacji. Ostatnia data waloryzacji to 1 marca 2019 r. Rokiem poprzednim jest więc 2018 r.

Zmniejszenie kwoty świadczenia

Natomiast przekroczenie przychodu w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim, a nie przekroczenie progu 70% przeciętnego wynagrodzenia, powoduje odpowiednie zmniejszenie kwoty wypłacanego świadczenia przedemerytalnego. 25% przeciętnego wynagrodzenia występującego w 2018 r. wynosi 1146,30 zł. Jeśli pobierający świadczenie przedemerytalne przekroczy tę kwotę np. o 100 zł, również o 100 zł zostanie pomniejszone świadczenie z ZUS. Przewiduje się jednak gwarantowaną kwotę świadczenia w wysokości 570,50 zł. Osoba osiągająca przychód od 25% do maksymalnie 70% przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim, nie może mieć pomniejszonej kwoty świadczenia w ten sposób, że będzie otrzymywała mniej niż 570,50 zł.

Osoby dorabiające do świadczenie przedemerytalnego powinny niezwłocznie poinformować o tym fakcie ZUS. Pracodawca nie musi już wówczas zawiadamiać o tym ZUS. Na pracodawcy ciąży dodatkowo obowiązek przekazania do ZUS do końca maja zaświadczenia potwierdzającego wysokość przychodu wypłaconego w poprzednim roku rozliczeniowym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 2148)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »