Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Emerytura matczyna - dla kogo, kwota netto, warunki

Emerytura matczyna - dla kogo, kwota netto, warunki. / fot. Shutterstock
Emerytura matczyna - dla kogo, kwota netto, warunki. / fot. Shutterstock
Emerytura matczyna to rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługujące kobietom, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz wychowywania co najmniej 4 dzieci. W niektórych przypadkach mogą pobierać ją także mężczyźni. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać to świadczenie? Ile wynosi kwota netto emerytury matczynej?

Komu przysługuje emerytura matczyna?

Emerytura matczyna przysługuje matce, która urodziła i wychowała albo wychowała co najmniej czworo dzieci. Zgodnie z powyższym nie tylko matka biologiczna może być beneficjentem tego świadczenia, ale także matka dziecka przysposobionego lub przyjętego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Nie dotyczy to zawodowych rodzin zastępczych. Na rodzicielskie świadczenie uzupełniające może liczyć także osoba będąca matką dla dziecka współmałżonka.

Ustawa przewiduje również możliwość otrzymania tego świadczenia przez mężczyznę. Jeśli z powodu śmierci matki dzieci, porzucenia przez nią dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę co najmniej czworo dzieci wychował ojciec, może składać wniosek o świadczenie uzupełniające. Celem nowego świadczenia jest bowiem zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników.

Polecamy: PPK dla pracownika

W świetle ustawy wychowanie to sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi polegającej na stałym, bezpośrednim i ciągłym wykonywaniu ogółu obowiązków spoczywających na rodzicach w ramach praw im przysługujących względem dzieci w celu należytego sprawowania pieczy nad nimi i nad ich majątkiem.

Co więcej, aby móc otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające należy przebywać na terytorium Polski i mieć po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium Polski przez okres co najmniej 10 lat.

Kolejnym wymogiem jest:

 1. bycie obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub
 2. posiadanie prawa pobytu lub prawa stałego pobytu na terytorium RP przez obywateli państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 3. bycie cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP.

Nawet w przypadku spełnienia wszystkich niezbędnych przesłanek, organ emerytalno-rentowy może odmówić przyznania prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w dwóch sytuacjach:

 • pozbawienie przez sąd władzy rodzicielskiej lub ograniczenie władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej;
 • długotrwałe zaprzestanie wychowywania dzieci.

Ponadto emerytury matczynej nie otrzyma osoba tymczasowo aresztowana lub pozbawiona wolności (nie dotyczy to kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego).

Kwota emerytury matczynej

Kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającej równa jest wysokości najniższej emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Podlega corocznej waloryzacji. Wypłaca je organ emerytalno-rentowy wypłacający emerytury i renty (np. ZUS i KRUS).

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może otrzymać osoba, która nie ma prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub która pobiera świadczenie w kwocie niższej od minimalnej emerytury. W tym drugim przypadku świadczenie uzupełniające będzie stanowiło dopełnienie świadczenia dotychczas pobieranego do wysokości aktualnie obowiązującej kwoty najniższej emerytury. Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie więc równa kwocie najniższej emerytury tylko wówczas, gdy osoba zainteresowana nie pobiera żadnego świadczenia emerytalno-rentowego. Pobieranie już świadczenia, lecz w kwocie niższej od minimalnej emerytury powoduje zwiększenie świadczenia do wysokości najniższej emerytury. Jeśli więc np. dana osoba pobiera świadczenie z ZUS o wartości 600 zł miesięcznie, po przyznaniu rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, otrzyma dodatkowe świadczenie w wysokości wynikającej z odjęcia kwoty 600 zł od najniższej emerytury. W 2019 r. najniższa emerytura wynosi 1100 zł brutto. Netto jest to 935 zł.

Kiedy można otrzymać świadczenie uzupełniające?

Ustawa przewiduje, że kobiety mogą otrzymać świadczenie po osiągnięciu 60 roku życia, a mężczyźni – 65 roku życia, jeśli nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Ściśle związane z wypłatą świadczenia jest zamieszkiwanie na terenie Polski. Przeprowadzka za granicę oznacza przerwanie wypłacania świadczenia.

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Aby otrzymać należne świadczenie, wymagane jest złożenie stosownego wniosku do odpowiedniego organu emerytalno-rentowego. Dane, które powinien zawierać wniosek to:

 1. dane osoby, która ubiega się o świadczenie: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo, jeśli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania;
 2. żądanie wnioskodawcy ze wskazaniem świadczenia, o jakie się ubiega;
 3. wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty;
 4. podpis wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

Niezbędne jest również załączenie do wniosku załączników w postaci: aktów urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem, informacji o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, a także innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia.

Oświadczenie stanowiące załącznik do wniosku powinno zawierać informacje stwierdzające następujące okoliczności:

 1. urodzenie co najmniej czworga dzieci;
 2. wychowanie co najmniej czworga dzieci;
 3. posiadanie lub nieposiadanie przerw w wychowywaniu dzieci, a w przypadku posiadania przerw również długość i przyczyny tych przerw;
 4. datę śmierci matki dzieci lub datę ich porzucenia przez matkę;
 5. ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich;
 6. zamieszkiwanie na terytorium RP i posiadanie po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) na terytorium RP oraz długość okresu, w jakim wnioskodawca spełniał ten warunek przed złożeniem wniosku o świadczenie;
 7. posiadanie lub nieposiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz pobieranie lub niepobieranie emerytury lub renty;
 8. uzyskiwanie lub nieuzyskiwanie dochodu z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności zarobkowej;
 9. posiadanie lub nieposiadanie gospodarstwa rolnego, a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego również powierzchnię tego gospodarstwa;
 10. uzyskiwanie lub nieuzyskiwanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej;
 11. uzyskiwanie lub nieuzyskiwanie innych dochodów;
 12. przebywanie lub nieprzebywanie w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym;
 13. inne okoliczności niezbędne do oceny spełnienia przesłanek warunkujących przyznanie świadczenia.

Dokumentami potwierdzającymi powyższe okoliczności mogą być:

 1. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego, które potwierdzają źródła osiąganych dochodów lub przychodów oraz ich wysokość;
 2. zaświadczenia, które potwierdzają aktualne zatrudnienie lub prowadzenie innej działalności zarobkowej, oraz wysokość osiąganych dochodów lub przychodów;
 3. zaświadczenia, które potwierdzają wysokość innych świadczeń pobieranych przez wnioskodawcę;
 4. zaświadczenia z urzędu gminy, które potwierdzają rodzaj oraz wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego;
 5. oświadczenia wnioskodawcy o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego;
 6. inne dokumenty, które potwierdzają sytuację osobistą, rodzinną, majątkową i materialną wnioskodawcy.

W oświadczeniach stanowiących załączniki do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające należy zawrzeć klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Zastępuje ona pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przyznanie świadczenia

Przyznanie bądź odmowa przyznania świadczenia następuje w drodze decyzji Prezesa ZUS czy Prezesa KRUS. Osobie zainteresowanej przyznaniem świadczenia przysługuje prawo do wniesienia do organu, który wydał decyzję, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 303)

Reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
PIT, CIT, Ryczałt 2023
PIT, CIT, Ryczałt 2023
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Obniżenie prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu - co z decyzją SN?
  Sąd Najwyższy do czasu wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE zawiesił decyzję ws. ewentualnego obniżania prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego w przypadku wcześniejszej spłaty tego kredytu - dowiedziała się PAP w SN. W TSUE oczekuje bowiem na wyrok podobne pytanie z Austrii.
  Bezpieczny Kredyt 2% - od kiedy?
  Kredyt mieszkaniowy oprocentowany na 2 proc. powinien obowiązywać od tegorocznych wakacji - poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.
  Czego dotyczy dyrektywa Omnibus?

  Czym jest dyrektywa Omnibus? Jakie prawa przyznaje konsumentom? Oto najważniejsze informacje. 

  DGP: Czy konkubinat zostanie w końcu uregulowany prawnie?

  Konkubinat, czyli nieformalny związek pozostających we wspólnym pożyciu dwojga osób, choć staje się coraz bardziej popularny, nie doczekał się jak do tej pory w polskim prawie regulacji ustawowej. 

  Jakie będą kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn od 1 lipca 2023 r.

  Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn będą wyższe od 1 lipca 2023 r. Ile wyniesie kwota wolna od podatku od spadków i darowizn?

  Dzień Ochrony Danych Osobowych. Jak dbać o bezpieczeństwo w sieci?
  SG: w czwartek 26 stycznia z Ukrainy do Polski odprawiono 21,7 tys. osób, a z Polski do Ukrainy - 18,4 tys.

  W czwartek z Ukrainy do Polski odprawiono 21,7 tys. osób, a z Polski do Ukrainy 18,4 tys. - podała w piątek na Twitterze straż graniczna. 

  Zmiany w postępowaniu cywilnym przyjęte przez Sejm

  Zmiany w postępowaniu cywilnym, które mają zmniejszyć obciążenie sądów oraz wprowadzić nowe postępowanie z udziałem konsumentów przewiduje nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego przyjęta przez Sejm. Zmienić się ma też próg wartości przedmiotu sporu dzielący sprawy miedzy sądy rejonowe i okręgowe. 

  Elektroniczny Dziennik Budowy rusza

  Elektroniczny Dziennik Budowy – rządowa aplikacja do prowadzenia dziennika budowy w formie elektronicznej rusza w piątek 27 stycznia. Inwestor może wybrać czy nadal chce prowadzić dziennik budowy w wersji papierowej, czy w nowej formie elektronicznej. Od 2030 r. wersja elektroniczna dziennika budowy będzie obowiązkowa.

  Centralny Rejestr Wyborców i 6 tysięcy nowych lokali wyborczych już w najbliższych wyborach

  Centralny Rejestr Wyborców, 6 tysięcy nowych lokali wyborczych i bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, co ma służyć zwiększeniu frekwencji – to główne założenia nowelizacji Kodeksu wyborczego, jaką Sejm w czwartek 26 stycznia.

  Dodatek antyemerytalny dla mundurowych przyjęty przez Sejm

  Dodatek antyemerytalny dla żołnierzy i funkcjonariuszy po 15 latach służby wprowadza ustawa uchwalona przez Sejm w czwartek 26 stycznia. Ustawa przewiduje też, że obowiązujący już w kilku służbach dodatek motywacyjny po 25 latach obejmie również służby specjalne, KAS i Straż Marszałkowską.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie 2023/24 z wyższym kryterium dochodowym
  Od nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2023 r., wzrośnie kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  Postępowania awansowe na uczelniach na nowych zasadach

  Postępowania awansowe na uczelniach wyższych będą odbywać się na zmodyfikowanych zasadach. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa o szkolnictwie wyższym, która przewiduje zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki. 

  Najemnicy łamią prawo międzynarodowe i narażają się na odpowiedzialność karną

  Najemnicy biorący udział w konfliktach zbrojnych naruszają prawo. Ich służba jest zakazana zarówno przez prawo międzynarodowe, jak i przepisy poszczególnych państw. Jaka jest definicja najemnika? Na jakie konsekwencje naraża się najemnik? Jakie kary za podjęcie służby najemnej przewiduje polskie prawo? 

  1 lutego 2023 r. ruszy nowy nabór wniosków programu "Rodzina 500+"
  Od 1 lutego rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy programu "Rodzina 500+". Z programu każdego miesiąca korzysta około 7 mln dzieci; od początku funkcjonowania programu wypłacono ponad 220 mld zł – powiedziała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Kradzież tożsamości ułatwia jawność numeru PESEL

  Kradzież tożsamości to zjawisko, któremu mają zapobiegać przepisy ustawy, nad której projektem trwają w rządzie trwają prace legislacyjne. Jak rzecznik praw obywatelskich ocenia proponowane rozwiązania? Co budzi wątpliwości RPO?

  Osoby mobbingujące często pozostają bezkarne
  Wielu pracowników nie potrafi odróżnić, co można określić jako mobbing, a co nie. Problem w polskich firmach wciąż narasta i może mieć poważne konsekwencje.
  ZUS wypłaca coraz więcej międzynarodowych świadczeń
  Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, coraz więcej obywateli naszego kraju, którzy pracowali zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej lub EFTA, osiąga prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.
  Kompleksowa opieka dla wcześniaków KORD w 2023 - pilotaż niebawem ma wejść w życie
  Wcześniaki urodzone przed 32. tygodniem ciąży będą wreszcie objęte programem kompleksowej opieki rozwojowej (KORD) do 3. roku życia. Daje on szansę na poprawę opieki nad wcześniakami w Polsce w niedalekiej perspektywie - poinformowali eksperci w środę w Sejmie.
  Wycinka drzew z własnej posesji w 2023 jednak bez zmian w prawie?
  W środę sejmowa komisja ds. deregulacji przyjęła 8 spośród 27 poprawek, jakie zostały zgłoszone w drugim czytaniu do projekt ustawy deregulacyjnej. Komisja zdecydowała m.in. o wykreśleniu przepisów, które miały ułatwić wycinkę drzew na prywatnych posesjach.
  MI pracuje nad włączeniem aut elektrycznych do tzw. kilometrówki
  Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawowym rozwiązaniem, które pozwoliłoby na skorzystanie z tzw. kilometrówki posiadaczom samochodów elektrycznych i hybrydowych - poinformował w środę wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
  Loteria ma zachęcić do badań profilaktycznych

  W loterii, która wystartuje 1 lutego 2023 r. będą mogły wziąć udział osoby, które skorzystały z programu Profilaktyka 40 PLUS.

  Urlop ojcowski

  Urlop ojcowski – urlop przysługujący ojcu wychowującemu dziecko. 

  Urlop tacierzyński

  Urlop tacierzyński – potoczna nazwa części urlopu macierzyńskiego, z której matka dziecka może zrezygnować, i która może być wykorzystana przez ojca wychowującego dziecko.

  Ile zarabia bibliotekarz? I dlaczego tak mało?

  Ile zarabia bibliotekarz – to zależy od obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i regulaminów wynagradzania poszczególnych bibliotek. Z jakich składników składa się wynagrodzenie bibliotekarza? Jak kształtują się stawki wynagrodzenia zasadniczego tej grupy zawodowej? Jakie dodatki przysługują osobom należącym do niej?