REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina – przepisy i koszty w 2024 roku. Jak często trzeba to robić, jakie kary? Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza?

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina – jak często, ile kosztuje w 2024 roku, jakie kary? Czego wymagają przepisy. Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza?
Przegląd kominiarski i czyszczenie komina – jak często, ile kosztuje w 2024 roku, jakie kary? Czego wymagają przepisy. Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy wiesz co to jest przegląd kominiarski? Jak często trzeba wykonywać? Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza? W jakiej formie powinien być sporządzony protokół? Ile to kosztuje? Jakie kary grożą za brak przeglądu? Dlaczego się opłaca to robić z uwagi na ubezpieczenie? Co jeszcze oprócz przeglądu i czyszczenia komina może wykonać kominiarz? Odpowiadamy na wszystkie te pytania.
rozwiń >

Obowiązek kontroli przewodów kominowych (kontrola kominiarska)

Przepis art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. c) Prawa budowlanego określa, że obiekty budowlane (np. domy jednorodzinne a także wielorodzinne) powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

REKLAMA

e-protokół kominiarski w CEEB

Od września 2023 roku z kontroli kominiarskiej, kominiarz ma obowiązek sporządzić protokół elektroniczny (e-protokół kominiarski) w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Jest to aktualnie jedyna ważna forma potwierdzenia wykonania przeglądu przewodów kominowych. Wynika to z art. 62a Prawa budowlanego. E-Protokół z takiej kontroli musi zawierać co najmniej:

1) datę przeprowadzenia kontroli;
2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
5) zakres kontroli;
6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
8) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

W zaleceniach wskazuje się:
1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.

Ważne

Do protokołu trzeba dołączyć się kopie decyzji o nadaniu uprawnień lub kwalifikacji kominiarskich.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że przed lub w czasie przeglądu należy zapytać kominiarza wykonującego usługę o protokół elektroniczny. Każdy uczciwie wykonujący swój zawód kominiarz powinien wiedzieć o tym obowiązku i umieć sporządzić e-protokół w CEEB.

Protokół elektroniczny można zobaczyć od razu po wykonanym przeglądzie kominiarskim na swoim koncie w systemie CEEB.

Ważne

Co to jest CEEB?

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyjaśnia, że CEEB to pierwsza w Polsce ewidencja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. To internetowa baza danych, dzięki której polskie gminy na bieżąco otrzymują rzetelne informacje na temat tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. Gmina już w tej chwili może wspierać raportami z CEEB efektywne działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. CEEB powstał w ramach projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). Celem tego projektu jest poprawa jakości powietrza w Polsce. 

Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza?

Na stronie zone.gunb.gov.pl/pl/sprawdz-osobe-uprawniona można sprawdzić, czy osoba podająca się za kominiarza ma stosowne, wymagane prawem uprawnienia.

Zamówienie przeglądu kominowego online

Ponadto na stronie zone.gunb.gov.pl/pl/przeglad-kominowy właściciel lub zarządca budynku może nieodpłatnie zamówić przegląd przewodów kominowych przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Oczywiście tylko zamówienie jest nieodpłatne. Za usługę kominiarską trzeba zapłacić.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązek czyszczenia kominów (przepisy przeciwpożarowe)

REKLAMA

Warto też wskazać na obowiązki wynikające z przepisów przeciwpożarowych, a konkretnie z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 822). W myśl § 34 tego rozporządzenia:

1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania: 
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych ‒ co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 3 miesiące; 
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 6 miesięcy. 

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Czyli z tego przepisu wynika obowiązek właściciela lub zarządcy budynku czyszczenia kominów:
- co najmniej 2 razy w roku – jeżeli palimy gazem lub paliwem płynnym (np. olejem opałowym);
- co najmniej 4 razy w roku – jeżeli palimy paliwem stałym (np. węglem, drewnem, pelletem).

Ile kosztują usługi kominiarskie?

REKLAMA

Oczywiście ceny usług kominiarskich są zróżnicowane w zależności od regionu, czy wielkości miejscowości. Zależą także od zakresu prac (np. w jakim stanie jest komin). 

Przeciętne zakresy cenowe typowych usług kominiarzy w 2024 roku są następujące (źródło: aktualne cenniki kominiarzy dostępne w internecie):

Kompleksowa coroczna kontrola kominiarska w domu jednorodzinnym, czyszczenie komina  i sprawdzenie szczelności instalacji gazowej: 250-450 zł.
Sama kontrola przewodów kominowych w domu jednorodzinnym i sprawdzenie szczelności instalacji gazowej: 250-350 zł,

Roczna kontrola przewodów kominowych lub instalacji gazowej w pojedynczym lokalu:  150-250 zł.

Udrożnienie zatkanego przewodu kominowego – od 300 do 700 zł.

Samo czyszczenie komina: 70-100 zł za 1 metr bieżący.

Z reguły kompleksowe usługi są tańsze niż te same czynności wykonywane w różnych terminach. Chodzi oczywiście w szczególności o koszty dojazdu – jeżeli za jedną wizytą kominiarz wykona kilka czynności, to zapłacimy mniej niż za wykonanie tych samych czynności w różnych terminach.

Kara za brak przeglądu kominiarskiego

Za brak przeglądu kominiarskiego właścicielowi lub zarządcy budynku grozi kara grzywny w wysokości 500 zł. Może ją wymierzyć Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Aktualnie aby to zrobić PINB może przejrzeć Centralną Ewidencję Emisyjności Budunków (CEEB). W tej ewidencji można łatwo sprawdzić, czy właściciel lub zarządca budynku dopełnił obowiązku przeglądu przewodów kominowych – bowiem w niej są agregowane e-protokoły z kontroli przewodów kominowych.

Przegląd kominiarski a ubezpieczenie domu

Firmy ubezpieczeniowe wskazują, że aktualny przegląd kominiarski jest niezbędny, by uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia za szkody wywołane pożarem. Jeżeli takiego przeglądu nie ma, to właściciel budynku nie może liczyć na wypłatę odszkodowania.

Kominiarz może także wykonać inwentaryzację parametrów technicznych i źródeł ciepła budynku dla potrzeb CEEB. Jakie dane trzeba wtedy podać kominiarzowi?

Jak wyjaśnia Główny Urząd Nadzoru Budowlanego inwentaryzacja budynku została wprowadzona w 2023 roku wraz z wdrożeniem przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pełnej wersji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Inwentaryzacja dotyczy budynków, które mają źródła ciepła oraz źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Są to np. budynki mieszkalne, lokalne kotłownie, czy budynki handlowo-usługowe (także te przyłączone do sieci ciepłowniczej),

Inwentaryzacja budynku polega na zebraniu danych dotyczących:
- parametrów technicznych budynku;
- źródeł ogrzewania

Ważne

Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku jest całkowicie dobrowolna, oznacza to, że decyzja o jej realizacji należy do właściciela bądź zarządcy.

Inwentaryzacja budynku polega na wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB.

Inwentaryzację tę można:
- wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny,
- zamówić w swojej gminie poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w ramach funkcjonalności „Zamów inwentaryzację budynku” (wówczas wykona ją bezpłatnie osoba z odpowiednimi uprawnieniami z gminy),
- wykonać ją dodatkowo w trakcie realizowanego przez kominiarza przeglądu przewodów kominowych.

W komunikacie z 1 września 2023 r. Prezes Krajowej Izby Kominiarzy poinformował właścicieli i zarządców budynków, że zwiększeniu uległ zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach. Wymaga to od właścicieli i zarządców budynków podawania kominiarzom następujących informacji i danych technicznych dot. budynków.

Dane ogólne:
1. Funkcja budynku
2. Typ budynku
3. Liczba kondygnacji
4. Liczba lokali
5. Kształt budynku
6. Obwód budynku
7. Rok budowy.

Dane szczegółowe:
1. Średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych
2. Grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad garażem lub piwnicą
3. Grubość ocieplenia dachu
4. Grubość ocieplenia stropodachu
5. Strop nad piwnicą lub garażem
6. Stan instalacji CG
7. Stopień ocieplenia ścian zewnętrznych
8. Grubość ocieplenia ścian zewnętrznych.

Termomodernizacja:
1. Czy wymieniono stolarkę okienną – TAK/NIE (gdy TAK podać rok wymiany)
2. Czy wymieniono stolarkę drzwiową – TAK/NIE (gdy TAK podać rok wymiany).

Źródła ciepła budynku:
1. Rodzaj źródła ciepła
2. Charakter produkowanego ciepła.
W zależności od wybranego źródła ciepła system CEEB wymaga podania danych szczegółowych (np. rodzaj i ilość opału).

Dane dotyczące źródeł ciepła lokalu – wypełniane dla każdego wydzielonego lokalu osobno.

Dane lokalu:
1. Numer / oznaczenie lokalu
2. Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych
3. Średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym
4. Liczba mieszkańców korzystających z CWU
5. Funkcja lokalu
6. Liczba mieszkańców
7. Lokal podłączony do wspólnego źródła ciepła – TAK/NIE

Dodatkowe źródła ciepła (dla każdego źródła ciepła osobno (Gazowy Podgrzewacz Wody, piec kaflowy, kuchnia, piec transportowy):
1. Rodzaj
2. Moc
3. Charakter produkowanego ciepła
4. Planowana wymiana
5. Rodzaj paliwa
6. Roczne zużycie paliwa dla danego źródła ciepła.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy rodzic musi płacić alimenty, gdy zabiera dziecko na wakacje? Co z opłatami za mieszkanie i media? Sprawdź, co na to prawo.

Czy można zrobić niższy przelew, skoro poniosło się koszty wakacyjnego wyjazdu? Dostosowanie wysokości wakacyjnych alimentów do potrzeb dziecka i rodziców jest jednak możliwe.

Ponad 4000 zł wsparcia miesięcznie może uzyskać samotny rodzic na okres zasiłkowy 2024/2025. Jak połączyć świadczenia?

Ponad 4000 zł wsparcia miesięcznie będzie mógł uzyskać samotny rodzic na okres zasiłkowy 2024/2025. Jak powinna połączyć świadczenia, by otrzymać taką kwotę? Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji.

Po raz kolejny przesunięto termin wdrożenia obowiązku stosowania e-Doręczeń. Podobno to już ostatnie przesunięcie

Termin powszechnego wdrożenia obowiązku e-Doręczeń został przesunięty na 1 stycznia 2025 r. Do tego czasu zostaną przeprowadzone zmiany legislacyjne, które ułatwią wykorzystywanie tych usług w sferze cyfrowej w pierwszym roku obowiązywania.

Można przedłużyć ważność orzeczeń o niepełnosprawności do 31 marca 2025 r. Ale czy wiesz, co zrobić, żeby nie stracić uprawnień,

Co dalej z orzeczeniami o niepełnosprawności? Można przedłużyć ich ważność do 31 marca 2025 roku i ustrzec się przed utratą uprawnień, Są jednak warunki, które trzeba spełnić. Sprawdź, czy wiesz jakie.

REKLAMA

Renta wdowia we wszystkich możliwych wariantach zbiegu świadczeń. Pytanie tylko: kiedy?

Wciąż nie wiadomo kiedy renta wdowia wejdzie w życie. Na ten moment wiemy jedynie, że Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny ma sprecyzować katalog praw do świadczeń emerytalno-rentowych, do których będzie można stosować regułę zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych. Katalog ma obejmować wszystkie możliwe warianty.

ZNP: Wynagrodzenia nauczycieli powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem, podwyżki w 2025 r. co najmniej o 15 proc., wycieczka szkolna jak wyjazd służbowy

ZNP poinformował, że przesłał do MEN katalog spraw wymagających pilnego uregulowania oraz konkretne propozycje rozwiązań w zakresie wynagrodzeń nauczycieli. Związkowcy chcą m.in. jak najszybszego podjęcia prac nad powiązaniem wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Emerytury stażowe: Duda interweniuje, Hołownia odpowiada, prace nad ustawami zostaną wznowione pod koniec lipca

W Sejmie znajdują się dwa projekty dotyczące emerytur stażowych. Projekty zostaną rozpatrzone przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny pod koniec lipca.

Od 95 zł do 135 zł. Zasiłek rodzinny na lata 2025–2027. Nie takiej podwyżki spodziewały się rodziny.

95 zł, 124 zł i 135 zł – to kwoty zasiłku rodzinnego na lata 2025–2027. Czy to oznacza, że obserwujemy stopniowe wygaszanie świadczenia? Pobiera je coraz mniej rodzin, a celem wydaje się być dalsze pomniejszanie kręgu uprawnionych.

REKLAMA

Strażnicy miejscy już zatrzymują kierowców. Ich samochody są wykluczone, wyświetlają się na czerwono w strefie czystego transportu (SCT)

Od początku lipca strażnicy miejscy pouczyli już kilkudziesięciu kierowców, którzy wjechali do strefy czystego transportu w Warszawie nieuprawnionym autem. System widzi, które samochody są dopuszczone do ruchu w strefie czystego transportu (SCT), a które nie.

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności 400 tys. osób kończy się 30 września. Będą przedłużone do 31 marca 2025 r. pod jednym warunkiem

W dniu 30 września 2024 r. upłynie ważność orzeczeń o niepełnosprawności prawie 400 tys. osób. Nowelizacja ustawy (której projekt został opublikowany 11 lipca 2024 r.) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma pozwolić na zachowanie statusu osób niepełnosprawnych przez okres oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia - ale nie dłużej niż do 31 marca 2025 r. Chodzi o zabezpieczenie tych osób przed nagłą utratą otrzymywanych świadczeń i uprawnień przysługujących na podstawie dotychczasowego orzeczenia. MRPiPS chce także ograniczyć spiętrzenie w czasie wniosków o nowe orzeczenie o niepełnosprawności.

REKLAMA