| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa leasingu finansowego - WZÓR UMOWY

Umowa leasingu finansowego - WZÓR UMOWY

Umowa leasingu jest alternatywa dla kredytu. Pobierz bezpłatny wzór umowy leasingu finansowego.


UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:

......................................... z siedzibą w ....................................zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Leasingodawcą,


a

 

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Leasingobiorcą.

§ 1

1. Leasingodawca zobowiązuje się oddać Leasingobiorcy do używania i pobierania pożytków ............................................................ (zwaną dalej przedmiotem leasingu), Leasingobiorca natomiast zobowiązuje się płacić umówioną opłatę leasingową.

2. Leasingodawca oświadcza, iż w celu wykonania niniejszej umowy zakupił od ................................................. przedmiot leasingu i przekazuje go do używania Leasingobiorcy na czas określony do dnia ............................................................................

§ 2

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi ........................................... (słownie: ....................................................................) złotych.

2. Przez cały czas trwania umowy przedmiot leasingu pozostanie własnością Leasingodawcy.

§ 3

1. Leasingobiorca oświadcza, że dokładnie zbadał stan techniczny przedmiotu leasingu i że nie wnosi co do niego żadnych uwag ani zastrzeżeń.

2. Wydanie przedmiotu leasingu następuje w terminie ................... od podpisania niniejszej umowy.

3. Jeżeli po wydaniu przedmiotu leasingu ujawnią się wady, których nie można było ustalić przy wydaniu, uniemożliwiające przewidziane w umowie używanie przedmiotu leasingu, Leasingodawca zobowiązany jest usunąć je niezwłocznie po zawiadomieniu przez Leasingobiorcę.

4. Wady, o których mowa w ust. 3, Leasingobiorca może usunąć na koszt Leasingodawcy.

5. Leasingodawca nie odpowiada za szkody powstałe u Leasingobiorcy na skutek wad przedmiotu leasingu.

§ 4

1. W dniu wydania przedmiotu leasingu Leasingodawca przekaże Leasingobiorcy dokumenty gwarancyjne dotyczące przedmiotu leasingu, otrzymane od gwaranta.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »