REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa leasingu - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel

REKLAMA

Umowa leasingu jest finansową alternatywą dla kredytu. W jej ramach leasingobiorca otrzymuje do używania przedmiot umowy, w zamian za comiesięczne raty leasingowe.


UMOWA LEASINGU

REKLAMA

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:

……………….......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................, reprezentowaną przez:

.....................................................................,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

....................................................................., zwaną dalej Leasingodawcą,


a

................................................................. z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................, reprezentowaną przez:

......................................................................,

......................................................................, zwaną dalej Leasingobiorcą.

§ 1

Leasingodawca zobowiązuje się oddać Leasingobiorcy przedmiot leasingu i pozostawić go w używaniu Leasingobiorcy w okresie ......................................

§ 2

REKLAMA

1. Przedmiotem leasingu jest samochód marki .............................., model ............................, nr silnika ......................................, nr nadwozia .............................................................................

2. Leasingobiorca nie jest uprawniony do przekazania przedmiotu leasingu w subleasing, ani też do cesji swych praw przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 3

1. Leasingobiorca obowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu leasingu w pełnym zakresie (OC/AC/NW/KR).

2. Umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, Leasingobiorca zawiera z towarzystwem ubezpieczeniowym wskazanym przez Leasingodawcę, za pośrednictwem wskazanego przez Leasingodawcę agenta ubezpieczeniowego.

§ 4

1. Leasingobiorca zobowiązuje się płacić Leasingodawcy opłaty z tytułu leasingu przedmiotu umowy w wysokości i terminach podanych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, Leasingobiorca zobowiązany jest wpłacać w walucie polskiej za każdy kolejny okres leasingu, przelewem bankowym na konto: Bank .........................................., nr rach.: ...................................................................................

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, uważana jest za dokonaną w momencie uznania rachunku bankowego Leasingodawcy.

4. W przypadku opóźnień w realizacji opłat Leasingodawca naliczać będzie odsetki ustawowe zwłoki od należnej kwoty.

5. W dniu zawarcia niniejszej umowy Leasingobiorca wpłaca kaucję w wysokości ................ (słownie: .................................................) złotych.

§ 5

1. Ryzyko przypadkowej utraty przedmiotu leasingu, jego zniszczenia lub uszkodzenia obciąża Leasingobiorcę.

2. Leasingobiorca w razie utraty lub zniszczenia przedmiotu leasingu jest zobowiązany do spłaty pozostałych rat leasingowych zgodnie z harmonogramem oraz pokrycia szkody Leasingodawcy poprzez zapłatę kary umownej w wysokości ..................... (słownie: ....................................................................) złotych.

3. Leasingobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotu leasingu będące następstwem jego prawidłowego użytkowania.

4. Leasingobiorca jest zobowiązany sprawować należytą pieczę nad przedmiotem leasingu, w szczególności zaś dokonywać bieżących przeglądów, konserwacji i napraw.

5. Koszty bieżącej eksploatacji, przeglądów technicznych i gwarancyjnych oraz ewentualnie podatku od środków transportowych ponosi Leasingobiorca.

6. Dokonane przez Leasingobiorcę ulepszenia w przedmiocie leasingu nie uprawniają Leasingobiorcy do rekompensat.

7. Leasingodawca ma prawo kontroli sposobu używania przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę.

§ 6

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Leasingodawcę, przy zachowaniu warunków wypowiedzenia umowy zgodnie z warunkami ogólnymi umowy leasingu, Leasingobiorca zezwala Leasingodawcy na podjęcie wszelkich działań prawnych mających na celu odzyskanie przedmiotu leasingu oraz ponosi koszty tego działania.

§ 7

Tytułem zabezpieczenia płatności opłat Leasingobiorca wystawia weksel gwarancyjny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 8

Leasingodawca może rozwiązać niniejszą umowę przez jej wypowiedzenie w terminie ............. dni, w wypadku gdy:

1) Leasingobiorca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej umowy,

2) Leasingobiorca dokona, bez zgody Leasingodawcy, istotnych zmian lub przeróbek przedmiotu leasingu.

§ 9

1. Po zakończeniu okresu leasingu Leasingobiorcy – pod warunkiem wywiązania się ze wszelkich zobowiązań względem Leasingodawcy – przysługuje prawo zakupu przedmiotu leasingu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia niniejszej umowy, za kwotę odpowiadającą jego wartości końcowej, tj. ....................... (słownie: ....................................................................) złotych.

2. W przypadku nieotrzymania przez Leasingodawcę stosownego oświadczenia woli w terminie określonym w ust. 1, określone tam uprawnienia wygasają.

§ 10

Leasingobiorca oświadcza, iż zna treść warunków ogólnych umowy leasingu stanowiących integralną część niniejszej umowy i wyraża zgodę na włączenie ich do treści niniejszej umowy.

§ 11

Leasingobiorca upoważnia Leasingodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktury.

§ 12

Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania przedmiotu leasingu jest integralną częścią niniejszej umowy.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 15

Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Leasingodawcy.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..........................................          ...........................................
             Leasingodawca                        Leasingobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa leasingu

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Komunikat Policji: Od 25 lutego rolnicy na miesiąc zablokują autostradę. W obu kierunkach. Tym razem od strony Niemiec

  Komunikat Policji Od 25 lutego 2024 roku do 20 marca 2024 roku zarówno na autostradzie A2 w obydwu kierunkach oraz na terenie Słubic będą utrudnienia w ruchu drogowym. Zgodnie z otrzymaną informacją autostrada A2, a tym samym wyjazd i wjazd do Niemiec na wszystkich pasach będzie całkowicie zablokowany. Korzystajcie z tras alternatywnych.

  Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w Polsce. MRPiPS: nie ma przyzwolenia społecznego, nie są prowadzone prace

  Brak jest przyzwolenia społecznego w zakresie realizacji postulatu zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w Polsce. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi żadnych prac w tym zakresie. Obecnie rząd nie prowadzi prac dotyczących wyliczenia, jak zmieniłaby się średnia wysokość emerytur dla kobiet w przypadku zrównania wieku emerytalnego dla obu płci. Jednocześnie zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest zgodne z Konstytucją RP, regulacjami Międzynarodowej Organizacji Pracy i dyrektywami UE. Takie informacje zostały przekazane w odpowiedzi na interpelację poselską z 22 lutego 2024 r., której udzieliła Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  W Warszawie sędzia zakwestionowała działania A. Bodnara. Czy prokuratorzy będą mogli skutecznie ścigać przestępców?

  Do sądów karnych wkroczył chaos. Dowodem na to jest zwrócenie prokuraturze przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wniosku o przedłużenie aresztu tymczasowego. Decyzja sądu nie dotyczy polityki, ale ma źródło w polityce.

  Czy syn byłego prezesa Orlenu postąpił rozsądnie, czyli fundacja rodzinna okiem potencjalnego beneficjenta

  W ostatnim czasie głośno było o założeniu fundacji rodzinnej przez byłego prezesa Orlenu – w szczególności w kontekście przekazania do fundacji majątku przez jego syna. Zostawiając z boku politykę, jest to na pewno ciekawy przyczynek do rozważań o tym, czy takie działanie jest dopuszczalne i w jakikolwiek sposób opłacalne – a szerzej do dyskusji o roli beneficjenta.

  REKLAMA

  PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

  Polska, podobnie jak wiele innych krajów, podejmuje działania mające na celu wsparcie i integrację osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jedną z kluczowych instytucji w tym obszarze jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powszechnie znany jako PFRON.

  Do końca sierpnia na konta nauczycieli trafi o ok. 700 zł więcej. Wysokość świadczenia mocno w górę.

  W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. do ustalania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową w wysokości 5176,02 zł. Natomiast podstawą do obliczenia wysokości odpisu dla pozostałych pracowników jest kwota 6445,71 zł.

  137 mld euro, (600 mld zł) na polskie KPO będzie odblokowane w przyszłym tygodniu. D. Tusk: góra pieniędzy. Pierwsze szybkie płatności (ok. 1,5 mld euro) dla rolników

  W oparciu o uruchomione reformy, w następnym tygodniu kolegium komisarzy wyjdzie z dwoma decyzjami ws. funduszy europejskich, które teraz są zablokowane dla Polski. Te decyzje uwolnią do 137 mld euro dla Polski z Funduszu Odbudowy i funduszy spójności - poinformowała 23 lutego 2023 r. podczas konferencji w Warszawie przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

  Jak w 2024 r. odbywa się kwalifikacja wojskowa dla rocznika 2005 [na przykładzie Rzeszowa]? Kto? Jakie dokumenty? Jakie kategorie?

  Kwalifikacja wojskowa realizowana jest każdego roku i służy ocenie stanu zdrowia potencjalnych rekrutów oraz założeniu im ewidencji wojskowej.

  REKLAMA

  Wybory 2024 (samorządowe). Jak głosować na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast? Które głosy są ważne, a które nie?

  Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale nr 60/2024 z 12 lutego 2024 r. wskazała wzorcowe informacje o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2024 roku. Przypomnijmy, że tegoroczne wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, a 21 kwietnia odbędzie się II. tura wyborów (ponowne głosowanie) na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w tych gminach i miastach, gdzie w I. turze żaden kandydat nie osiągnął większości głosów. Warto się uważnie zapoznać z poniższymi informacjami, bo w wyborach samorządowych mamy aż 9 wariantów głosowania.

  Dodatek aktywizacyjny – świadczenie przysługujące za podjęcie pracy

  Dodatek aktywizacyjny, zwany też często dodatkiem za podjęcie pracy, przysługuje w razie podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zawodowej. Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać dodatek aktywizacyjny?

  REKLAMA