Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa leasingu - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
Umowa leasingu jest finansową alternatywą dla kredytu. W jej ramach leasingobiorca otrzymuje do używania przedmiot umowy, w zamian za comiesięczne raty leasingowe.


UMOWA LEASINGU

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:

……………….......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................, reprezentowaną przez:

.....................................................................,

....................................................................., zwaną dalej Leasingodawcą,


a

................................................................. z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................, reprezentowaną przez:

......................................................................,

......................................................................, zwaną dalej Leasingobiorcą.

§ 1

Leasingodawca zobowiązuje się oddać Leasingobiorcy przedmiot leasingu i pozostawić go w używaniu Leasingobiorcy w okresie ......................................

§ 2

1. Przedmiotem leasingu jest samochód marki .............................., model ............................, nr silnika ......................................, nr nadwozia .............................................................................

2. Leasingobiorca nie jest uprawniony do przekazania przedmiotu leasingu w subleasing, ani też do cesji swych praw przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 3

1. Leasingobiorca obowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu leasingu w pełnym zakresie (OC/AC/NW/KR).

2. Umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, Leasingobiorca zawiera z towarzystwem ubezpieczeniowym wskazanym przez Leasingodawcę, za pośrednictwem wskazanego przez Leasingodawcę agenta ubezpieczeniowego.

§ 4

1. Leasingobiorca zobowiązuje się płacić Leasingodawcy opłaty z tytułu leasingu przedmiotu umowy w wysokości i terminach podanych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, Leasingobiorca zobowiązany jest wpłacać w walucie polskiej za każdy kolejny okres leasingu, przelewem bankowym na konto: Bank .........................................., nr rach.: ...................................................................................

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, uważana jest za dokonaną w momencie uznania rachunku bankowego Leasingodawcy.

4. W przypadku opóźnień w realizacji opłat Leasingodawca naliczać będzie odsetki ustawowe zwłoki od należnej kwoty.

5. W dniu zawarcia niniejszej umowy Leasingobiorca wpłaca kaucję w wysokości ................ (słownie: .................................................) złotych.

§ 5

1. Ryzyko przypadkowej utraty przedmiotu leasingu, jego zniszczenia lub uszkodzenia obciąża Leasingobiorcę.

2. Leasingobiorca w razie utraty lub zniszczenia przedmiotu leasingu jest zobowiązany do spłaty pozostałych rat leasingowych zgodnie z harmonogramem oraz pokrycia szkody Leasingodawcy poprzez zapłatę kary umownej w wysokości ..................... (słownie: ....................................................................) złotych.

3. Leasingobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotu leasingu będące następstwem jego prawidłowego użytkowania.

4. Leasingobiorca jest zobowiązany sprawować należytą pieczę nad przedmiotem leasingu, w szczególności zaś dokonywać bieżących przeglądów, konserwacji i napraw.

5. Koszty bieżącej eksploatacji, przeglądów technicznych i gwarancyjnych oraz ewentualnie podatku od środków transportowych ponosi Leasingobiorca.

6. Dokonane przez Leasingobiorcę ulepszenia w przedmiocie leasingu nie uprawniają Leasingobiorcy do rekompensat.

7. Leasingodawca ma prawo kontroli sposobu używania przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę.

§ 6

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Leasingodawcę, przy zachowaniu warunków wypowiedzenia umowy zgodnie z warunkami ogólnymi umowy leasingu, Leasingobiorca zezwala Leasingodawcy na podjęcie wszelkich działań prawnych mających na celu odzyskanie przedmiotu leasingu oraz ponosi koszty tego działania.

§ 7

Tytułem zabezpieczenia płatności opłat Leasingobiorca wystawia weksel gwarancyjny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 8

Leasingodawca może rozwiązać niniejszą umowę przez jej wypowiedzenie w terminie ............. dni, w wypadku gdy:

1) Leasingobiorca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej umowy,

2) Leasingobiorca dokona, bez zgody Leasingodawcy, istotnych zmian lub przeróbek przedmiotu leasingu.

§ 9

1. Po zakończeniu okresu leasingu Leasingobiorcy – pod warunkiem wywiązania się ze wszelkich zobowiązań względem Leasingodawcy – przysługuje prawo zakupu przedmiotu leasingu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia niniejszej umowy, za kwotę odpowiadającą jego wartości końcowej, tj. ....................... (słownie: ....................................................................) złotych.

2. W przypadku nieotrzymania przez Leasingodawcę stosownego oświadczenia woli w terminie określonym w ust. 1, określone tam uprawnienia wygasają.

§ 10

Leasingobiorca oświadcza, iż zna treść warunków ogólnych umowy leasingu stanowiących integralną część niniejszej umowy i wyraża zgodę na włączenie ich do treści niniejszej umowy.

§ 11

Leasingobiorca upoważnia Leasingodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktury.

§ 12

Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania przedmiotu leasingu jest integralną częścią niniejszej umowy.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 15

Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Leasingodawcy.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..........................................          ...........................................
             Leasingodawca                        Leasingobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa leasingu

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
PKPiR 2022
PKPiR 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2022 r.
  Kwota zasiłku dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji. Ile wyniesie świadczenie od 1 czerwca 2022 r.?
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - jaka pomoc?
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to jedno z narzędzi przewidzianych dla kredytobiorców w trudnej sytuacji materialnej. Kto może skorzystać z pomocy?
  Wypłaty czternastej emerytury ruszą pod koniec sierpnia
  Chcemy, żeby projekt w sprawie czternastej emerytury był procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu - powiedział PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Podkreślił, że tegoroczne wypłaty czternastych emerytur ruszą pod koniec sierpnia
  Kodeks wykroczeń
  Kodeks wykroczeń jest ustawą, która określa m.in. zasady odpowiedzialność za wykroczenia. Z jakich części się składa i co zawiera?
  Wakacje kredytowe korzystne dla kredytobiorców, ale co z bankami?
  W reakcji na gwałtowne podwyżki stóp procentowych oraz znaczny wzrost inflacji rząd zapowiada wprowadzenie nowych preferencji dla kredytobiorców. Z perspektywy banków dobrą wiadomością jest uchylenie w całości przepisów regulujących „wakacje kredytowe” z tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0. Do projektu dodano jednak przepisy przejściowe, których lektura może przyprawić o niemały zawrót głowy oraz inne propozycje, które oznaczają komplikacje dla sektora bankowego.
  Czternasta emerytura zostanie wypłacona na przełomie sierpnia i września
  Zgodnie z rządową autopoprawką czternasta emerytura będzie wypłacana od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. Przesunięcie terminu uzasadniono koniecznością dostosowania systemów informatycznych ZUS i KRUS. Aby otrzymać czternastkę, nie będzie trzeba składać wniosków.
  Limity dorabiania dla emerytów i rencistów od 1 czerwca 2022 r.
  Od 1 czerwca 2022 r. wzrosną limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Kogo obowiązują kwoty graniczne przychodów?
  Kredyt bez wkładu własnego bez minimalnego limitu gwarancji
  Kredyt bez wkładu własnego limit gwarancji przewiduje obecnie limit gwarancji w wysokości od 10 do 20 proc. wartości nieruchomości. Rząd jednak chce wprowadzić zmiany. Jakie?
  MZ o zakazie odwiedzin pacjentów
  Jak przekazało ministerstwo zdrowia, utrzymywanie zakazu odwiedzin pacjentów nie znajduje podstawy w świetle obowiązującego prawa, a także jest sprzeczne z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w tym zakresie.
  Tusk: nie sądzę, by to, co zostało ustalone ws. projektu noweli o SN, przybliżyło nas do europejskich środków
  Nie sądzę, żeby to, co ustalił prezydent Andrzej Duda z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą ws. projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, przybliżało nas w sposób istotny do europejskich środków - powiedział w piątek przewodniczący PO Donald Tusk
  Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - jakie zasady?
  Jakie są zasady dotyczące nabycia nieruchomości w Polsce? Czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia?
  Ile dokładnie kosztuje rozwód?
  W ostatnich latach rozwody w Polsce stały się coraz popularniejsze. Sądy uginają się od ilości spraw rozwodowych, co powoduje, że czas oczekiwania na termin rozprawy może się wydłużyć. Niezależnie od tego osoby zainteresowane ta tematyką w pierwszej kolejności poszukują informacji na temat tego z jakimi kosztami sądowymi będą musiały się mierzyć składając pozew rozwodowy i jakie są ceny usług prawnych: koszt adwokata czy radcy prawnego.
  Prezydent podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej
  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. ZPHM będzie prowadził działania obejmujące m.in. zapewnienie natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Polski osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
  Co zrobić ze starym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?
  Stary sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może zostać wyrzucony do śmieci razem z innymi odpadami. Za ich wyrzucenie do nieodpowiedniego miejsca grożą wysokie kary. Nawet do 5 tys. zł. Co zatem z nim zrobić?
  Wypadek pożyczonym samochodem – o zasadach odpowiedzialności
  Może się zdarzyć, że podczas korzystania z cudzego samochodu dojdzie do wypadku. Zasady odpowiedzialności wydają się oczywiste, gdy jego sprawca, a zarazem kierujący pojazdem, jest właścicielem auta uczestniczącego w zdarzeniu. Co jednak w sytuacji, gdy za kierownicą zasiada osoba, której samochód ten jedynie udostępniono?
  Müller o żądaniach KE ws. SN: co do przywrócenia sędziów - "dajemy procedurę, w której to się może odbywać"
  Reforma systemu dyscyplinarnego jest, likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN jest, a jeżeli chodzi o przywrócenie sędziów, to "dajemy procedurę, w której to się może odbywać" - mówił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller pytany o spełnienie przez Polskę warunków postawionych przez Komisji Europejskiej.
  Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość RODO – konferencja online 25 maja 2022 r.
  W środę 25 maja 2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się konferencja online poświęcona tematyce RODO z okazji 4 lat jego funkcjonowania. Gośćmi wydarzenia będą jedni z najlepszych ekspertów z dziedziny ochrony danych osobowych w Polsce. Zaproszeni eksperci przybliżą praktyczne aspekty stosowania RODO ujęte w trzech perspektywach czasu. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tą konferencją.
  Horała: pierwszy wniosek do KE o płatność w ramach KPO w III kwartale
  Rząd planuje wysłać do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy w III kwartale br. - poinformował w czwartek w Senacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia to ustawa regulująca polskie postępowanie w sprawach o wykroczenia.
  Mieszkanie bez wkładu - dla kogo nowe rozwiązanie?
  Czy aktualna sytuacja na rynku nieruchomości pozwala na realne skorzystanie z rozwiązań programu „Mieszkania bez wkładu”?
  Kodeks karny skarbowy
  Kodeks karny skarbowy (uchwalony 10 września 1999 r.; obowiązuje od 17 października 1999 r.), zwany skrótowo "kks", to pierwsza ustawa rangi kodeksowej w polskim systemie prawnym, która określa zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wcześniej (od 1 stycznia 1927 r. do uchwalenia obecnego kks) tę dziedzinę prawa karnego regulowały zwykłe ustawy karne skarbowe. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe to (najogólniej rzecz ujmując) określone w kks zachowania (czyny i zaniechania) godzące w szczególności w podatki, opłaty i inne daniny publiczne - szerzej: w interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego a także Unii Europejskiej.
  RPP: Odwiedziny u pacjentów w szpitalu nie mogą być ograniczane
  Utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta.
  Rehabilitacja 25 plus - ruszył nabór wniosków
  Rehabilitacja 25 plus to dofinansowanie przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek pobytu dziennego. Jakie są warunki jego uzyskania, a także kto i od kiedy może składać wnioski?
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestie z zakresu prawa rodzinnego. Ustawa została uchwalona w 1964 r. i była wielokrotnie nowelizowana.
  Jak wyrobić paszport? Wszystko, co musisz wiedzieć
  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 oraz do strefy Schengen kilka lat później sprawiło, że paszporty stały się w jakimś sensie zbędne. Każdy może przekroczyć pieszo granice z Niemcami lub Czechami i nie zwrócić na to większej uwagi. Jednak na strefie Schengen świat się nie kończy. Wycieczka w dalsze rejony świata wiąże się z koniecznością posiadania paszportu. Od czego zacząć, aby wyrobić paszport?