reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Sprzedaż z prawem odkupu - WZÓR UMOWY

Sprzedaż z prawem odkupu - WZÓR UMOWY

Sprzedawca może zastrzec prawo odkupu. Jest ono wykonywane przez złożenie stosownego oświadczenia przez uprawnionego


Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

Zawarta dnia .................................................. (data), w .................................................(miejsce zawarcia umowy),  pomiędzy:

............................................................................................................................................, zamieszkałym w ......................................................................................................................., legitymującym się ................................................................... seria ................................... nr .................................... wydanym przez ..........................................................................
............................................................................................................................................, zwanym dalej w umowie Sprzedawcą

a

....................................................................................................................................., zam. ...................................................................................................................................., legitymującym się ................................................................... seria ................................... nr .................................... wydanym przez .......................................................................... ............................................................................................................................................, zwanym dalej w umowie Kupującym.

§ 1

1.      Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje ..........................................................................................................……..(przedmiot umowy), za cenę ........................................................................

2.      Cena wskazana w pkt. 1 została zapłacona w całości przez Kupującego na ręce Sprzedawcy. Sprzedawca niniejszym potwierdza fakt odbioru umówionej ceny.

3.      Wydanie Kupującemu przedmiotu sprzedaży następuję z chwilą podpisania przez niego niniejszej umowy.

§ 2

1.      W terminie ……………… (termin uprawnienia do odkupu) od dnia zawarcia niniejszej umowy Sprzedawcy przysługuje prawo odkupu przedmiotu umowy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów.

2.      Z chwilą wykonania prawa odkupu Kupujący jest obowiązany przenieść na Sprzedawcę własność rzeczy, będącej przedmiotem niniejszej umowy. Wydanie Sprzedawcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie ………………………. (określenie terminu) od złożenia Kupującemu oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu.

3.      Oświadczenie Sprzedawcy o skorzystaniu z prawa odkupu powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 3

1.      Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.      W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 4

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron..............................................                          .............................................
  (podpis Sprzedawcy)                                    (podpis Kupującego)      

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Sprzedaż z prawem odkupu

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama