reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa sprzedaży na raty - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży na raty - WZÓR UMOWY

Przy sprzedaży na raty wydanie towaru kupującemu następuje przed całkowitą zapłatą ceny. Pobierz bezpłatny wzór umowy.


UMOWA SPRZEDAŻY NA RATY

Zawarta w ……………………, dnia .................................... pomiędzy:


Przedsiębiorcą …………………………………………………., reprezentowanym przez …………………………………….. i prowadzącym w ……………………… przy ul. …………………… sklep …………………………….., zwanym dalej „Sprzedawcą

oraz

……………………………………….., zam. w …………………………………. przy ul. …………………………., zwanym dalej „Kupującym”,


o następującej treści:


§ 1.

Na podstawie niniejszej umowy Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  (przedmiot umowy i jego opis)

§ 2.

Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy cenę w wysokości ……………………. (wysokość ceny oraz waluta). Przy czym strony ustalają, że cenę tę Kupujący uiści w ……………. (słownie:  ……………..) ratach, płatnych do …………. (słownie: …………….) dnia każdego miesiąca na rachunek Sprzedawcy nr …………………… . (nr rachunku bankowego Sprzedawcy)

§ 3.

Sprzedawca może żądać natychmiastowego zapłacenia przez Kupującego całkowitej należnej mu kwoty, w sytuacji gdy Kupujący będzie w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat.

§ 4.

Wydanie rzeczy nastąpi najpóźniej do dnia ................................................................ (data dzienna)

§ 5.

Sprzedawca zastrzega sobie na przedmiocie sprzedaży prawo własności aż do zupełnej zapłaty ceny kupna.

§6

Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Sprzedawca                                                               Kupujący     .....................................                                             ...................................

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży na raty

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama