Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o pracę z prezes zarządu spółki - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
Umowa o pracę zawarta w związku z powołaniem na funkcję prezesa zarządu oraz powierzeniem obowiązków, związanych z faktycznym zarządzaniem spółką. Pobierz bezpłatny wzór umowy.


UMOWA O PRACĘ Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Umowa zawarta w ........................., dnia ........................... roku.


W związku z powołaniem Pana/Pani ……………………………………. na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i powierzeniem mu/jej szczególnych obowiązków związanych z faktycznym zarządzaniem spółką, w dniu 12 lutego 2001r, Pan/Pani ………………………….., zwana/y dalej Pracownikiem, zam. w ………………… oraz …………………………………………… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie zwana dalej Spółką, za którą działa Rada Nadzorcza w osobach …………………………,

zawarli następującej treści umowę o pracę:

I. Przedmiot umowy – postanowienia ogólne

1.      Na podstawie niniejszej umowy Spółka powierza Pracownikowi prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki, zarządzanie jej majątkiem, reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych i umowie spółki oraz zapewnia poniższe warunki pełnienia powierzonej funkcji, a Pracownik zobowiązuje się powierzone obowiązki przyjąć i wykonywać je ze szczególną zawodową starannością .

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2.      Postanowienia niniejszej umowy nie uchybiają prawom pozostałych członków Zarządu wynikającym z kodeksu handlowego i odrębnych umów.

3.         Niezależnie od niniejszej umowy prawa i obowiązki Pracownika związane z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu określają kodeks spółek handlowch, umowa spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

4.         Pracodawcą, w rozumieniu art.3 kodeksu pracy, jest Spółka. Osobą wyznaczoną do wykonywania wobec Pracownika czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w rozumieniu art.31 § 1 kodeksu pracy, jest Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.

II. Obowiązki Pracownika

1.      W zakresie wykonywanych obowiązków Pracownik działa samodzielnie podlega jednak zwierzchnictwu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników. Przy wykonywaniu swoich zadań obowiązany jest kierować się dążeniem do maksymalizacji wielkości sprzedaży usług osiąganej przez Spółkę, stale zwiększać pozycję spółki na rynku, powiększać jej majątek zarówno w postaci środków trwałych jak i nabywanych praw majątkowych.

2.      Przy realizacji celów opisanych powyżej Pracownik obowiązany jest dbać o bezpieczeństwo finansowe Spółki. Postanowienia niniejszego ustępu nie wyłączają dokonywania transakcji obarczonych ryzykiem gospodarczym, jeżeli transakcja taka uzasadniona jest spodziewanym wysokim zyskiem lub spodziewanym wzrostem pozycji Spółki na rynku.

3.      W szczególności na podstawie niniejszej umowy Pracownik jest obowiązany do:

a)    opracowywania strategii rozwoju Spółki w tym w szczególności przygotowywanie planów finansowych na kolejne lata obrotowe i przedstawianie ich do akceptacji Radzie Nadzorczej;

b)    przygotowywania i realizacji odpowiedniej polityki marketingowej;

c)    zapewnienie odpowiednich do założonej strategii rozwoju zasobów ludzkich;

d)    opracowanie i realizacji motywacyjnych systemów wynagradzania pracowników Spółki;

III. Czas pracy

1.    Pracownik wykonuje swoje obowiązki w pełnym wymiarze czasu pracy.

2.    Czas pracy Pracownika określony jest wymiarem jego zadań.

IV. Wynagrodzenie

1.    Z tytułu wykonywania obowiązków określonych niniejszą umową Pracownik otrzymywał będzie wynagrodzenie miesięczne płatne najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca,

2.    Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 będzie składać się z dwóch elementów:

       a) część stała wynagrodzenia;

       b) część zmienna wynagrodzenia.

3.    Stała część wynagrodzenia wynosi 6.000 PLN brutto (słownie: sześć tysięcy).

4.    Zmienna część wynagrodzenia uzależniona jest od wyników finansowych osiąganych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych i ma charakter “premii za sukces”.

5.    Zmienna część wynagrodzenia będzie przysługiwać jeżeli w kolejnych latach obrotowych 2001 i 2002 Spółka osiągnie zysk brutto nie mniejszy odpowiednio w kolejnych latach niż: 750.000 PLN, 800.00 PLN i 1000.000 PLN.

6.    Zmienna część wynagrodzenia stanowić będzie 18% zysku wykazanego ponad założone powyżej wskaźniki. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku obrotowego i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i udzieleniu władzom Spółki pokwitowania, w terminie 30 dni od daty Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które podejmie wskazane wyżej uchwały.

Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, Spółka obowiązana jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pokrywać wszelkie koszty ponoszone przez Pracownika w celu wykonania niniejszej umowy i w związku z jej wykonywaniem. Dotyczy to w szczególności kosztów korzystania z samochodu prywatnego, korzystania z innych przedmiotów stanowiących prywatną własność Zarządzającego, kosztów wyjazdów służbowych, kosztów reprezentacyjnych itp.

V. Szczególne uprawnienia Pracownika

1.    Pracownik ma prawo i obowiązek ciągłego doskonalenia swoich umiejętności w zakresie zarządzania, marketingu i finansów, a także w zakresie usług będących przedmiotem działalności Spółki.

2.    W celu wykonania postanowień ustępu poprzedniego Pracownik ma prawo do uczestniczenia w określonych kursach i szkoleniach.

3.    Koszty takich kursów i szkoleń zostaną pokryte przez Spółkę. Jeśli jednorazowy koszt przekracza kwotę 10.000 zł Pracownik obowiązany jest uzyskać akceptację Rady Nadzorczej.


W przypadku przerwy w wykonywaniu swoich obowiązków pracowniczych dłuższej niż 14 dni, bez względu na przyczynę (urlop, czasowa niezdolność do pracy itp.) Pracownik obowiązany jest dołożyć wszelkich starań celem zapewnienia ciągłości pracy przedsiębiorstwa, w szczególności obowiązany jest wyznaczyć zastępujące go osoby, stosownie je umocować oraz dokonywać okresowej kontroli realizacji zadań. Niezwłocznie po zakończeniu przerwy  obowiązany jest dokonać całościowego przeglądu zdarzeń zaistniałych w przedsiębiorstwie podczas jego nieobecności.

VI. Odpowiedzialność

Za szkody wyrządzone Spółce w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych niniejszą umową Pracownik odpowiada na zasadach ogólnych.

VII. Czas obowiązywania umowy.

Umowa niniejsza zawarta jest na okres kadencji Zarządu, którego członkiem jest Pracownik (na czas określony). Umowa wygasa w dniu odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy poprzedzający wygaśnięcie kadencji. Niezależnie od terminu odbycia Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa wyżej umowa niniejsza wygaśnie najpóźniej w dniu 30 grudnia 2007 roku.

VIII. Rozwiązanie umowy

1.    Spółka może rozwiązać niniejszą umowę  z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.

2.    Pracownik może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia (art.33 kodeksu pracy).

IX. Poufność umowy

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy objęte są ścisłą tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Treść niniejszej umowy nie może zostać ujawniona jakimkolwiek osobom trzecim bez zgody zainteresowanych stron.

X. Postanowienia końcowe

1.    Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dla Pracownika jeden pozostający w dyspozycji Spółki, jeden pozostający w dyspozycji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.    Umowa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2001r. i z tym dniem Pracownik rozpoczyna świadczenie pracy na podstawie niniejszej umowy.....................................                                                                      ....................................
podpis pracodawcy                                                                       podpis pracownika

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o pracę z prezes zarządu spółki

Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań.

Język polski, Matematyka, Język angielski.


Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy można odwołać darowiznę?

  Jakie są zasady dotyczące możliwości odwołania darowizny? Co z terminem? Oto najważniejsze zasady?

  Jak powinno wyglądać zlecenie transportowe?

  Umowy przewozu bywają naszpikowane kruczkami jak pole minowe. By przejść przez nie bez szwanku, przewoźnik powinien dobrze znać przepisy i dokładnie zapoznać się z treścią każdego zlecenia przed przyjęciem go. O niezbędnych elementach zlecenia transportowego i zapisach, które  powinny wzbudzić czujność mówi Mateusz Pernak, prawnik z TC Kancelaria Prawna. 

  Światowy Dzień Backupu. Jak robić bezpiecznie kopie zapasowe?

  31 marca przypada Światowy Dzień Backupu. Tego dnia warto przypomnieć sobie o tym, jak ważne jest to, by regularnie wykonywać kopię zapasową danych ważnych dla użytkowników. Powinno się to robić zarówno na fizycznym zewnętrznym dysku, ale także w prywatnej lub chmurze korporacyjnej. Można to zrobić pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, tak by ważne dla nas dane nie zostały skradzione lub trafiły w niepowołane ręce. Jak robić to bezpiecznie?- analizuje Michał Borowiecki z firmy Netskope.

  Babciowe 1500 zł. Jak je oceniają Polacy?

  22 marca lider PO Donald Tusk przedstawił kolejną propozycję programową KO, czyli tzw. babciowe. Miałoby to być miesięczne świadczenie dla matek, które wracają do pracy po urodzenia dziecka. Co myślą o nim Polacy? Ile rodaków popiera ten pomysł?

  Dziedziczenie długów. Co mówi prawo?

  Zdarza się, że o problemach finansowych naszych bliskich dowiadujemy się dopiero wtedy, gdy odeszli. Już ten sam fakt jest wystarczająco trudny, a potem dowiadujemy się, że kochana babcia czy ciocia zostawiła 
  w spadku nie tylko mieszkanie czy zestaw rodzinnych sreber, ale również… długi! Co wtedy?

  Kiedy koniec stanu epidemicznego w Polsce?

  "Cały czas obserwujemy zejście ze szczytu fali covidowej. Spadki zakażeń są na poziomie 30 proc. Za nimi podąża spadek hospitalizacji" – napisał na Twitterze szef MZ. Zatem co dalej ze stanem epidemicznym w Polsce? 

  Wielkanoc pod znakiem oszczędności. Polacy ograniczą świąteczne wydatki o 15-20 procent

  Drożyzna zmusza Polaków do oszczędzania. Blisko 68 proc. rodaków wyda mniej na tegoroczne Święta Wielkanocne niż rok temu. Ile średnio?

  Użytkowanie wieczyste do likwidacji. Będą nowe zasady zakupu gruntów

  Użytkowanie wieczyste ma zostać zlikwidowane - taki jest cel ustawy przyjętej 29 marca przez rząd. Zakłada ona, że ulegną zmianie zasady ustalania ceny gruntów zbywanych na rzecz użytkowników wieczystych. Użytkownikom wieczystym gruntów należących do samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa będzie przysługiwać roszczenie o nabycie prawa własności gruntu. 

  300 zł dla sołtysów. Rząd ma swój projekt

  Sołtysi pełniący funkcję przez dwie kadencje i będący w wieku emerytalnym dostaną świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie. Takie są założenia projektu ustawy, którą przygotowuje ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi.

  Sądy pokoju. Pierwsza kadencja ma rozpocząć się w 2025 r.

  Sądy pokoju są coraz bliżej. Trwające ponad rok prace w podkomisji zakończyły się poparciem projektów ustaw mających powołać sądy pokoju. W ich trakcie do projektów wprowadzono kilkadziesiąt poprawek. Dalsze prace poprowadzi sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

  E-skierowanie do sanatorium z NFZ. Co warto wiedzieć?

  E-skierowanie zamiast papierowego dokumentu to ważna zmiana dla osób, wybierających się do sanatorium z NFZ. Gdzie szukać informacji o elektronicznym skierowaniu?

  Nowe tablice GUS obniżają wysokość przyszłej emerytury

  W porównaniu do zeszłorocznych prognoz GUS - wydłużył się czas średniego dalszego trwania życia we wszystkich grupach wiekowych. Od 1 kwietnia br. ZUS będzie korzystał z nowych tablic ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny. Co do zasady nie dotyczą one osób, które już przeszły na emeryturę. 

  Czy 'babciowe" pomoże kobietom w powrocie na rynek pracy? [KOMENTARZ]

  Matka, która po macierzyńskim chce wrócić do pracy, dostanie 1500 zł miesięcznie - to nowy pomysł KO na rozwiązanie problemu powrotu kobiet do pracy po urodzeniu dziecka. Teoretycznie „babciowe” ma wesprzeć kobiety w znalezieniu opieki nad dzieckiem i dzięki temu pomóc w powrocie do aktywności zawodowej. W praktyce nie dość, że nie rozwiąże problemu, to jeszcze go pogłębi.

  II Ogólnopolska Konferencja z cyklu „E-sądy – rozszerzona przestrzeń wymiaru sprawiedliwości”

  II Ogólnopolska Konferencja naukowa „Rzetelność rozpraw zdalnych. Wyniki badań” jest kontynuacją konferencji pt. „E-sądy – rozszerzona przestrzeń wymiaru sprawiedliwości” zorganizowanej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 16 maja 2022 roku.

  Ile w tym roku będzie kosztowała Wielkanoc? Będzie drożej niż rok temu

  Droższa Wielkanoc. W tym roku na święta wielkanocne Polacy zamierzają wydać średnio 600 zł – wynika z Barometru Providenta. To o 64 zł więcej niż rok temu. Zakładany przez nas wzrost wydatków i tak jest niższy niż inflacja produktów żywnościowych, która w lutym br. przekroczyła 20 proc. Niektóre produkty, bez których nie wyobrażamy sobie Wielkiej Nocy, są nawet o 30 proc. droższe.

  Nowe tablice średniego trwania życia. Emerytury będą niższe

  Nowe tablice średniego dalszego trwania życia, ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny będą od początku kwietnia podstawą obliczania nowo przyznawanych emerytur. Co do zasady Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie ich stosował do osób, które są już na emeryturze.

  Święta z mamą czy z tatą? Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

  Święta czy rodzinne uroczystości to szczególny czas w życiu dziecka, również po rozwodzie rodziców. Nie sposób zatem pominąć tych wydarzeń przy ustalaniu kontaktów.

  Minister ds. UE: do końca kwietnia Polska może otrzymać 1 mld zł

  Polska otrzymała już ponad 100 mln zł wsparcia z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju; liczymy, że do końca kwietnia do polskiego budżetu może wpłynąć nawet 1 mld zł - powiedział w poniedziałek w Poznaniu minister ds. UE Szymon Szynkowski.

  mObywatel 2.0 na przełomie czerwca i lipca. Będzie zawierał szereg nowych usług
  Na przełomie czerwca i lipca wejdzie mObywatel 2.0; w aplikacji znajdzie się szereg nowych usług, w tym tymczasowe prawo jazdy, które odbierzemy zaraz po zdaniu egzaminu i nowe dokumenty, jak prawo wykonywania zawodów medycznych - poinformował sekretarz stanu w KPRM Janusz Cieszyński.
  Bezpieczny kredyt 2%. Lista wad, które niszczą entuzjazm

  Czy bezpieczny kredyt 2% to manna z nieba? Mógłby się wydawać, że tak. Drogie kredyty, brak zdolności kredytowej, niedobór mieszkań – to sprawia, ze wiele osób musi tracić większość wynagrodzenia na opłatę za najem. Bezpieczny kredyt ma rozwiązać problemy. Rzeczywistość jest bardziej przyziemna. 

  Darowizna w rodzinie a zwolnienie podatkowe. Uchwała NSA

  Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego warunkiem wystarczającym do skorzystania ze zwolnienia podatkowego uregulowanego w przepisie jest udokumentowanie dokonania przekazania środków pieniężnych.

  Jaki podatek od nieujawnionej darowizny?

  Nieujawniona darowizna. W przypadku ujawnienia majątku niemającego pokrycia w wiarygodnych źródłach przychodu, organ skarbowy może wymierzyć sankcyjną stawkę opodatkowania w wysokości 75% wartości tego majątku. W celu ograniczenia stosowanej przez podatników praktyki uwiarygodniania pochodzenia posiadanego mienia zawarciem umowy darowizny lub pożyczki, wprowadzono 20% stawkę opodatkowania dla nieopodatkowanej dotąd umowy.

  Zabójstwo a pobicie ze skutkiem śmiertelnym

  W jaki sposób różni się kwalifikacja prawna tych czynów i dlaczego sądy przyjmują w takiej sytuacji często odpowiedzialność karną sprawców z łagodniejszego przepisu?

  POLMEDIQ z zarzutami od UOKiK za nieuczciwe praktyki. Jakie?

  Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty poznańskiej spółce POLMEDIQ. Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych spółce grozi do 10 proc. obrotu, kara pieniężna może zostać nałożona także na członków zarządu. 

  Pogrzeb strażaka na koszt Straży Pożarnej. Czy także w przypadku poległych na ćwiczeniach

  Pogrzeb strażaka na koszt Państwowej Straży Pożarnej odbywa się tylko w przypadku, gdy jego śmierć nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku z udziałem w akcji ratowniczej. Jeżeli strażak poniósł śmierć w czasie ćwiczeń, nie ma uroczystego pogrzebu, a rodzinie nie zwraca się jego kosztów. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o zmianę przepisów w tym zakresie – tym bardziej, że inne służby mundurowe pokrywają koszty pogrzebów również funkcjonariuszy poległych wskutek wypadków na ćwiczeniach.